Rigsrevisionen dumper tjek af psykisk arbejdsmiljø

En ny rapport fra Rigsrevisionen rejser kritik af den måde, som tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø foregår på.
En ny rapport fra Rigsrevisionen rejser kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø.
En ny rapport fra Rigsrevisionen rejser kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Colourbox

Der bliver ikke holdt godt nok øje med lønmodtagernes psykiske arbejdsmiljø. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport.

Statsrevisorerne kritiserer blandt andet, at Arbejdstilsynet i dag følger nogle 20 år gamle retningslinjer, som ikke gør et tilstrækkeligt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø muligt.

Metodeudvalgets afgrænsning stammer nemlig fra 1995 og indebærer, at Arbejdstilsynet ikke må føre tilsyn og træffe afgørelse i forhold til problemer i det psykiske arbejdsmiljø, der er bundet op på for eksempel ledelsesbeslutninger.

Samtidig er statsrevisorerne kritiske over for, at Beskæftigelsesministeriet ikke har undersøgt, om partsaftaler og certificeringsordninger bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, og om arbejdsmiljøorganisationerne i de virksomheder, der er omfattet af partsaftaler, fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at afdække og løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Ikke tilfredsstillende

Statsrevisorerne bruger flere gange formuleringen ’ikke tilfredsstillende’ om tilsynet, hvilket ligger i den problematiske ende på skalaen over kritikniveauet i sådanne rapporter.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø som følge af blandt andet stress, vold og trusler er ellers et stigende problem på de danske arbejdspladser, og ifølge rapporten skyldes cirka 20 procent af det langvarige sygefravær problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Det kender man til hos FTF, hvis medlemsgruppe rummer både skolelærere, politifolk og bankansatte, som er nogle af de grupper, der oplever både vold, trusler og stress i forbindelse med arbejdet.

Af samme grund mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey, at det er problematisk, at tilsynet på området halter.

- Det er stærkt bekymrende, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø ikke fungerer godt nok. Der er behov for, at vi hurtigst muligt får styrket indsatsen i Arbejdstilsynet, skriver hun i en sms til Avisen.dk.

Ledelsesforhold skal kunne undersøges

Bente Sorgenfrey mener også, at det er på tide at tage metodeudvalgets afgræsning op til revision.

- Vi ved fra en lang række undersøgelser, også blandt FTF’erne, at relationen mellem ledere og medarbejdere og den ledelsesmæssige støtte og opbakning under for eksempel forandringsprocesser, spiller en væsentlig rolle for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Derfor virker det noget forældet, at Arbejdstilsynet ikke må undersøge, om de ledelsesmæssige forhold er i orden, udtaler hun til FTF's eget nyhedsbrev.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen er enig i, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø bør styrkes.

- Jeg er også enig i, at det er på tide at se på, om de 20 år gamle rammer for tilsynet, der blev vedtaget af det såkaldte metodeudvalg, skal have et eftersyn, skriver han i en mail til Avisen.dk.

Ministeren vil nu drøfte med arbejdmarkedets parter og Arbejdstilsynet, hvordan man fremover kan forbedre den metode, Arbejdstilsynet bruger, når det psykiske arbejdsmiljø skal tjekkes. Også partsaftalerne vil blive taget op.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.