"Politikerne aflyser de fattiges jul"
Vi skal ikke finde os i, at politikerne gør Danmark til et land med fattige, lyder det fra protestgruppe.

Af Steen Knøster Rasmussen
SE ALLE BLOGINDLÆG

Blogger og postarbejder Steen Knøster Rasmussen har sammen med resten af gruppen "Bekæmp Fattigdom Nu" skrevet debatindlægget:

Gåsen, som nu er blevet til en and i de fleste familier, skal købes, grantræet fældes og gaverne til børnene skal købes, men pengene er der ikke.

JOACHIM B. OLSEN fra Liberal Alliance foreslog, at mennesker på kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge kunne spare op til jul. Det er ikke muligt! Der er fødselsdage, fritidsaktiviteter, børn der vokser ud af tøj og sko, dyr medicin for syges vedkommende og basale ting som mad og mange andre udgifter, der gør indhug i den opsparing, der er forsøgt i mange hjem.

Skolerne er ikke gratis at gå på længere – der er en lejrtur som lige koster et par hundrede kroner, og der skal også lommepenge med på den tur. Der skal betales internet, for at ungerne kan følge med i lektier, og der er afbetaling på den computer, man er nødt til at have for overhovedet at kunne søge et job. Udgifter, som regeringen glemte at tage højde for ved den nys indgåede finanslov, som er finansieret ved at skære i de ydelser, som også den tidligere regering gjorde et stort indhug i.

I årevis har skiftende regeringer anvendt en stigmatiserende og yderst negativ retorik om mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det er ikke kun fordi virksomheder har haft fyringsrunder, man ikke er på arbejdsmarkedet. Man kan være blevet syg, man kan være blevet gammel, man kan være nyankommet menneske på flugt fra krig etc.

INGEN AF DISSE GRUNDE berettiger til, at flere af Folketingets politikere skal omtale arbejdsløse eller syge medborgere som ansvarlige for egen situation – det er uværdigt og under al kritik at påstå, at der ikke findes fattige i Danmark, selvom regeringen selv har været så "fremsynede" at sløjfe fattigdomsgrænsen, så det bliver sværere at regne på. Reformerne skaber fattigdom, udhuler arbejdsmarkedet og forringer vilkårene for at bryde den sociale arv.

Vi skal løse de problemer, vi har i samfundet, og det gør vi ikke ved at udstøde store grupper, som har brug for at komme ind i fællesskabet. I stedet for at spare på uddannelserne til vores unge, skal vi investere, så vi kan få nye generationer, der tænker kreativt og løsningsorienteret uden at bevirke store menneskelige omkostninger, som vi oplever skiftende regeringer har været skyldige i.

Historierne vælter frem i øjeblikket, om og fra de mennesker ,der er reformramte og som i de kommende år vil blive yderligere ramt af regeringens ”omprioriteringsbidrag”.

DEN STAKKELS MAND PÅ PLEJEHJEMMET, der ikke kan få lov til at komme på toilettet, kontanthjælpsmodtagere der ikke har råd til at gå til tandlæge, kronisk syge der lever i smerter på lave ydelser, ydmygende sengepraktikker som led i de såkaldte ressourceforløb for mennesker, der er så syge, at de ikke kan gå udenfor en dør, svært handicappede der har fået skåret meget voldsomt i deres hjælperordninger, hvilket indtil nu har resulteret i mindst et selvmord, flygtninge der om vinteren bliver indkvarteret i telte og har udsigt til at skulle overleve i Danmark for færre penge, end det er muligt at få en bolig til.

DET ER IKKE VÆRDIGT for Danmark at blive ved med at afvikle vores velfærdssamfund, i stedet for at udvikle det! Vejen til social deroute er blevet kortere, og vi vil ikke finde os i det længere! Danmark skal ikke være et land, hvor borgerne er fattige – vi skal være et land, der går forrest i udviklingen af velfærd for alle mennesker.

Derfor samler Bekæmp Fattigdom NU alle grupper ramt af regeringernes reformer samt sympatisører til demonstrationer i 2016 – den første afholder vi 4. februar på Christiansborg Slotsplads kl 16.30 - Kom og vær med. Ligeledes er der demonstrationer i Århus og Odense på samme dag og tidspunkt. Vi vil ses, og vi vil høres – vi er borgere i Danmark, og vi har ret til et værdigt liv.

Værdigt liv til ALLE.

Skrevet af:

Jeanne Toxværd, Kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte
Steen Knøster Rasmussen, Postarbejder
Ulla Curdt-Christiansen, Pædagog, pt i arbejdsprøvning
Merete Lindegaard, Projektøkonom
Allan Krautwald, Medstifter af Syg i Svendborg
Jesper Steppat, Pedelmedhjælper i fleksjob
Lisbeth Sand, Pædagog
Claus Jansson, Samfundsdebattør
Peter Jensen, Førtidspensionist
Mille Stockner, Pædagog
Marianne Grann, Sygemeldt makeupartist i praktik
Filip Stadler, Arbejdsløs fotograf
Bwalya Sørensen, Arbejdsløs datamatiker
Steven Johannes Legêne, Byrådsmedlem Svendborg
Alle er aktive i bevægelserne Bekæmp Fattigdom Nu, Folkebevægelsen for social retfærdighed og Behandl mig Ordentligt.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Steen Knøster Rasmussen

Steen Knøster Rasmussen er marxist, født og opvokset på den københavnske vestegn og så er han postarbejder hos Post Danmark. En af de ufaglærte manuelle arbejdere, som politikere og meningsdannere taler rigtig meget om og til, men ikke særlig meget med ...

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.