Opråb: Uligheden skal bekæmpes før skolestart

Der skal satses på at bekæmpe uligheden langt tidligere, hvis den negative sociale arv skal brydes, lyder det fra Rådet for Børns Læring.
- Der skal ny handling bag ambitionerne, hvis vi skal rykke ved uligheden, lyder det fra Rådet for Børns Læring.
- Der skal ny handling bag ambitionerne, hvis vi skal rykke ved uligheden, lyder det fra Rådet for Børns Læring. Foto: Colourbox

Danske børn fødes med ulige muligheder.

Og uligheden fastholdes, eller forstærkes ligefrem, fra barnet starter i dagtilbud, til det går ud af skolen og videre i uddannelsessystemet.

Derfor er det på høje tid, at politikere og organisationer udskifter skåltaler med konkret handling og gør noget for at bekæmpe uligheden.

Så kontant lyder meldingen fra Formandskabet for Rådet for Børns Læring i en kronik i Berlingske.

- Vi må beskæmmet konstatere, at ti års skolegang tilsyneladende ikke ændrer en tøddel på den ulighed i læringsmuligheder, der bliver grundlagt meget tidligt hjemme hos mor og far.

- Danmark er ganske enkelt dårligst i Norden til at udligne læringsuligheden i løbet af folkeskoletiden, konkluderes det i kronikken.

Børn af ufaglærte bliver ufaglærte

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, der har til opgave at rådgive regeringen om udbyttet af undervisningen i folkeskolen og det pædagogiske arbejde i dagtilbud - herunder også bekæmpelsen af negativ social arv.

Og der er nok at tage fat på, hvis der skal gøres op med en virkelighed, hvor det især er børn af ufaglærte, som bliver ufaglærte. Og hvor børn af akademikerforældre har ni gange større sandsynlighed for at begynde på en universitetsuddannelse end andre børn. 

- Der skal ny handling bag ambitionerne, hvis vi skal rykke ved uligheden. Og det er alle aktører, der skal handle: Organisationer, uddannelsesinstitutioner, forvaltninger, lærere, pædagoger og ledere, lyder det fra Rådet for Børns Læring.

Socialt udsatte børn skal have flere ressourcer

Der bør især satses på den tidlige indsats før børnehaveklassealderen - blandt andet med flere ressourcer til institutioner med socialt udsatte børn.

Det er nemlig for sent at gøre noget ved uligheden, når børnene er startet i folkeskolen, fordi potentialet for læring udvikles længe før skolestart.

- Såkaldte sociale normeringer – som kendes fra folkeskoleområdet – kunne være en ny vej at gå i den tidlige indsats. Det betyder, at de dagtilbud, der har en høj andel af børn med svag hjemmebaggrund, tilgodeses i fordelingen af ressourcer.

- Samtidig bør der investeres i en betydelig kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, som man har gjort i folkeskolen, anbefaler Rådet for Børns Læring i kronikken.

Formandskabet for Rådet for Børns Læring består af: Direktør Agi Csonka, rektor Stefan Hermann, dagtilbudsleder Fie Lademann, forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, skoleleder Gitte Reimann, professor Charlotte Ringsmose og børne- og kulturdirektør Anders-Peter Østergaard.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.