Opråb til det danske folk

Af Johnny Larsen
SE ALLE BLOGINDLÆG

Dette er et opråb til alle arbejdende, arbejdsløse, pensionister, syge, udsatte og magtløse i Danmark. Det er især et opråb til familier og kolleger og venner, uden hvis støtte drømmen om et samfund, hvor ingen lider nød og ingen skal mangle, ikke kan opfyldes.

Danmark er på vej mod undergang, og kun vi kan stoppe det. Derfor må og skal alle kræfter forenes for at nå målet, inden desperationen bliver så kolossal, at den ender i vold og muligvis terror. Ingen er tjent med et systemskifte opnået ved vold. Ingen!

Desværre vil politikerne og den ene procent, der sidder på Danmarks rigdom ikke selv gøre noget for at stoppe det…. derfor er det op til dig og mig og alle vore venner.

Det betyder strejker, demonstrationer, folkemarcher… igen og igen oe igen og igen og igen, indtil målet er nået. Det koster noget. Det kommer ikke bare af sig selv,  og alle der sætter sig udenfor er medskyldige i politikernes destruktive adfærd over for friheden og fællesskabet.

Vi må og skal stoppe vanviddet og bringe fornuft, omtanke og empati tilbage.

For første gang i cirka 100 år er Danmark for alvor truet indefra. Kun de der allerede er ramt siger fra, og nogle få,  meget få, medier gør opmærksom på truslen.

I Folketinget sidder en enkelt mand fra et enkelt parti og kæmper en indædt kamp for at skærme folket og landet fra uretfærdighed, utryghed og usikkerhed. Hans partifæller kæmper med, men især Finn Sørensen fra Enhedslisten kæmper en utrættelig kamp, og udfører et enormt sisyfosarbejde. Den mand er ikke nok. Han skal støttes af alle os andre hver dag. Han støtter os. Vi støtter ham. Sammen støtter vi Danmark.

Det er han alene om. Stort set helt alene. Vi andre og vore familiemedlemmer, vore venner og vore kolleger ser på, og de bedste af os håber, at han klarer den for os… i værste fald sidder vore nærmeste og håber, at han bliver træt - giver op -  og bliver mast flad af stenen.

Overalt i landet sidder mennesker, som er hårdt ramt, og fuldstændig magtesløse. Disse mennesker… som jeg selv… forsøger af bedste evne, at “gøre noget”... at råbe så højt, at vanviddet og dermed den totale tilintetgørelse ikke bliver til virkelighed.

Der er ganske enkelt brug for modstand. Modstand mod levebrødspolitikere og marionetter, der med snæversyn, egoisme og grådighed styrer Danmark mod afgrunden i fuld fart, mens de rigeste holder kæft og forskanser sig og de smårige spytter på syge, mens de rager til sig af arbejdsfri og skattefri gevinster.

Hvis ikke vi stopper politikerne og de grådigste af den ene procent af Danmark, der sidder på en tredjedel af al værdi, bærer vi selv ansvaret.

Arbejdere fyres og deres arbejde flyttes til udlandet. Arbejdere genansættes ikke, men må se deres job gå til udlændinge hyret af grådige djævlehunde, som underbetaler, svinder med skat og skider på sikkerheden. Samtidig med en stigende arbejdsløshed, en enorm mangel på jobs, taler medier, rigmænd og politikere hånligt at de der har mistet, job og hjem… og ikke mindst om de mennesker, der opgav håbet og tog deres eget liv i desperation over hån og udstødelse.

Ansatte alle vegne oplever en stigning i løse ansættelser, freelancestillinger og vikarjobs, der har et eneste formål, nemlig at fjerne al sikkerhed og tryghed for arbejderbefolkningen. Det arbejdende folk… og det er kontoransatte, postbude, bankpersonale, gadefejere, smede… kort sagt: Alle der tjener deres penge ved lønarbejde.

Der er tale om intensiv, social dumping. Ansættelser uden rettigheder, uden opsigelsesvarsel, uden feriepenge, uden beskyttelse, uden overenskomster. Fænomenet trives i bedste velgående i England, hvor fastansatte bliver mere og mere sjældent, samtidig med at fattigdommen vokser, og vreden… desperationen giver udslag i fattige grupper der angriber andre fattige… altså en stigende vold, som før eller siden vokser ud af ghettoerne.

Samtidig med at sikkerheden i ansættelsen fjernes, reduceres og barberes trygheden for alle arbejdende i Danmark, som heller ikke i temmelig sandsynlige tilfælde af arbejdsløshed kan modtage nok fra a-kassen til  at overleve… og efter kort tid smides på porten, uanset hvor længe man har betalt sin forsikring mod arbejdsløshed.

De som smides ud i usikkerhed, må henvende sig til kommunerne, for at bede om kontanthjælp, som de med stor sikkerhed ikke får… og reelt kun mod store personlige ydmygelser fra kommunalt ansatte, der af stat og kommune er blevet godkendt til at være klogere rent medicinsk og psykologisk end samtlige læger med 10 års hård uddannelse. Den massive, systematiske underkendelse af læger, psykologer og psykitarere er ikke alene idiotisk, arrogant, vanvittig og fuldstændig hånlig, den er undergravende for enhver tillid til systemet.

Syge der er så hårdt ramt, at de er kronisk sengeliggende tvinges i “sengepraktik”... altså arbejdsprøvning hvor de skal møde op på en arbejdsplads med deres sygeseng, for at “arbejde”. Syge mister sygedagpenge midt i langvarige behandlingsforløb eller skal vælge mellem at møde op på jobcenter eller den operation, de har ventet længe på.

Arbejdsløse, føres rundt i møddingen og får næsen trukket rundt i magthavernes værste slam, mens de enten skal arbejde gratis eller foretage tåbeligheder som at samle hundelorte op uden løn - uden rettigheder.

Kommuner melder med stolthed, at unge nu er selvforsørgende, fordi de finder andre udveje end at bede om kontanthjælp… Ingen kommuner ingen minister… ingen andre end de unge selv, ved hvad de lever af… og alle er ligeglade. Lever de af deres forældres indtægt? Er de tvunget til at blive boende hjemme? Ingen ved det. Søger de unge mænd og kvinder at skaffe sig lidt indkomst ved sexarbejde? Prøver de at sælge hash, sælger de flasker? Ingen ved det… men alene det, at vi overlader store dele af en generation til at lære en eneste ting: Kun den stærkeste overlever… så overlader vi også landets fremtid, til mennesker uden håb og visioner… uden viden om andet end at overleve… uden viden om og fornemmelse for vigtigheden af fællesskab og solidaritet…. altså et så primitivt instinkt, at det bringer os tilbage til tiden langt før stenalderen.

Du har måske arbejde nu. Du sidder måske i et hus, som du faktisk ikke længere er solvent til at sidde i, fordi politikerne gav os alle Porscher at køre i for penge, der ikke eksisterede… penge der blev til, fordi bankerne fik lov til at mangedoble værdien af boliger fra den ene dag til den anden… og de fik lov at presse på, så rigtig mange faldt for fristelsen og lånte millioner på “afdragsfrie lån”. Hele manøvren gjorde bankerne ufatteligt rige… og da hele boblen bristede og 10.000vis mistede deres job, hev bankerne penge hjem fra staten.. altså fra alle der modtager løn… en uddybelse af fattigdom for 99 procent og en himmelstræbende tilvækst af rigdom for de rigeste og bankerne, der ikke led et eneste tab.

Politikerne har fjernet sig så meget fra vælgerne, at de ikke behøver vælgerne. De kunne lige så godt spille bingo om retten til statsministeriet. De har kun brug for stemmer… stemmer til at sikre ministerposter… ikke brug for et bagland, ikke for at forstå, hvad deres vælger lever med, og hvordan de lever. Politikere har fjernet sig fra vælgerne samtidig med at de stjæler 100 millioner skattefrie kroner fra skatteborgerne, og får mange mange millioner skattefri kroner fra de rigeste, der ikke betaler skat...altså.. når en rigmand eller et stort firma indbetaler 10 millioner kroner for et foredrag af Lars Løkke… så er det 10 millioner, der ikke er betalt skat af, gevinst scoret på arbejderne, overskud arbejderne er snydt for… penge sparet ved at fjerne tryghed i ansættelsen. Det er altså penge, som burde indgå i samfundsregnskabet… disse penge ryger nu i lommen på korrupte politikere. Og ja, de er korrupte, hver og en, som ikke lægger deres oplysninger ud, så alle kan se hvad de får fra hvem… hvem der giver gaver, hvem der betaler sig til fordele.

Velfærden er afskaffet. Sundhedssystemet fungerer kun fordi læger, sygeplejersker, behandlere og rengøringspersonale er samvittighedsfulde mennesker, der gør deres bedste selv under der mest umulige kår… man behøver bare at være indlagt en uges tid, for at kunne bevidne det.

Arbejdsløse, syge, nedslidte, gamle, pensionister kan ikke få nok til at overleve, og staten fører sig frem som ruffer, og sætter “kunderne” til at betale for sex… eller bare muligheden for at dyrke sex. Har du sex med en person og lever du under samme tag, så påtager du dig også ansvaret for den persons økonomi ved sygdom, alderdom, nedslidning og arbejdsløshed… en svinestreg af de værste… og den bliver brugt i stadig videre omfang. Med mindre der er tale om en frivillig, gensidig aftale mellem to voksne mennesker, kan ingen pålægges en forsørgerbyrde for nogen anden… sex eller ej… og her gør det sig gældende, at mens syge der har en kæreste, som de har fået børn med… skal opleve at blive økonomisk straffede for at have haft sex… så får ministre, der i forvejen er lønnet fem gange højere end de fleste… et ekstra beløb til deres børn… man tager gerne 2.500 fra en børnefamilie med en syg eller arbejdsløs… men der er ikke behov for at tager 15000 fra hvert ministerbarn….

Pensionsalderen hæves for alle….på nær for politikere… der sænker deres egen pensionsalder, selv bestemmer størrelsen af deres pension, løn og frynsegoder.


Retssamfundet er afskaffet. Der er de strafbare, og der er de urørlige. Når lovene giver mulighed for at straffe magthaverne, ændres lovene fra dag til dag, i hovsa manøvrer, som graver dybe voldgrave mellem politikerne… de såkaldt folkevalgte… og vælgerne… der opføres uigennemtrængelige mure, og politiet får konstant udvidede beføjelser til at forfølge, overvåge og straffe lovlydige civile. Politiet bruges politisk, så politiet bestemmer, hvad tøj borgerne skal have på, og hvilken retning de skal have deres ansigt, når de er på offentligt sted.

Mens alt det sker, fjernes politiet fra nærområderne og er nu forskansede på fæstninger rundt om i landet, hvor afstandene er så store, at enhver reelt kan begå en forbrydelse og nå hjem og pakke kuffert, cykle til lufthavnen og vente på et ledigt fly, flyve til Malta og komme solbrændt hjem efter 14 dage… inden politiet har fundet to betjente, der kan tage ud at se på et gerningssted.

Det vil politikerne nu udvide, så din retssikkerhed er så truet, at du efter 3. december, hvis for mange stemmer ja… kan efterforskes af politiet for ting, der ikke er ulovlige i Danmark. Det vil sige, at du kan efterforskes… men du kan også udleveres til politi i andre lande.

Demokrati og folkestyre er ophørt, og for hver dag der går,  fjernes flere og flere rester… Allerede nu er politikere og deres embedsmænd og spindoktorer så urørlige, at ingen kan få lov til at kontrollere dem… og når nogle få har held til at afsløre deres svinestreger, straffes budbringeren… helt efter amerikansk model… se på Kærgaard, Snowden, Assange og mange andre, som har afsløret overgreb og ulovligheder begået af stat og af politikere, der stadig er på fri fod.

Medierne logrer om kap, og håber på godbidder. Politiske journalister, hvoraf mange har gået op og ned af politikere dag ud og dag ind i 20-25 år, afslører stort set ingenting. Men fra tid til anden har en eller anden pennefører eller mikrofonholder lejlighed til at skrive et intetsigende portræt af en “stor” statsmand… der være sig Fogh, Løkke, Nyrup eller hvem som helst - og det bedste… det mest afslørende de serverer er, at en eller anden fulderik af en fadbamsepolitiker har væltet sig selv og sin cykel ind i en butik i en brandert.

Det vil sige, at alle toneangivende medier ikke beskæftiger sig med den hverdag, alle arbejdere lever i - eller forsøger at overleve i… medierne beskæftiger sig ikke med de stadigt flere hjemløse. Medierne forsøger ikke at finde frem til de unge og alle andre, der pludselig er “selvforsørgende” for at afdække, hvad de forsøger sig for… ingen medier har nogensinde rørt ved det faktum, at bankerne fik overtalt politikerne til at lade al løn gå gennem en bank. Før den tid skulle bankerne være søde og venlige for at lokke dig ind med din lille opsparing, og din løn. Da bankerne fik monopol på pengestrømmen i Danmark og dermed scorede gevinst på hver eneste lille transaktion, ophørte det flinke og grådigheden voksede år for år. Arbejdere med lønkonto blev besværlige tidsrøvere, og for hver dag stiger gebyrer og andet… gebyrer så voldsomme, så pensionister, der har sparet op gennem et langt arbejdsliv, ender med at have betale bankerne 100.000 eller mere… for at bankerne har kunnet lege med pensionisternes penge… og sådan er det stadig… det er også et økonomisk stavnsbånd.

Alt dette rammer ikke kun syge, gamle, arbejdsløse, enlige og handicappede… Det rammer alle… og eftersom ingen medier gider beskæftige sig med det, men hellere vil bruger hele dage på live-tv fra royale bryllupper og fødselsdage, så er det op til dig og mig… os folket… både de der har arbejde endnu, og de der allerede har mistet det… alle der er blevet for gamle til at blive taget alvorligt ved en jobansøgning… alle arbejdende her i  landet… alle…

Al infrastuktur er solgt fra, og gået fra at være samfundsgavnligt til at være stort afkast for private… det gælder telemarkedet, det gælder offentlig transport, som er solgt til kapitalister… det gælder energiforsyning, det gælder alt det, som skulle være service, men som nu blot er blevet endnu en indtægtskilde for kapitalister, hvis ypperste formål er at maksimere profitten.. og det kan kun lade sig gøre, ved at sælge varerne for dyrt, underbetale alle i fremstillingsprocessen og undgå at betale skat… Eventyret om privatismen var eksemplificeret i Farum, indtil hele ballonen bristede og gyllen flød ud over hele den liberalistiske konkurrencemodel i en sådan grad, at Løkke Rasmussen i huj og hast fik begravet det hele i kommunesammenlægninger, og lod borgere fra nabokommuner betale for Venstres løgn.

Det er en fælles sag at stoppe grådigheden og inkompetencen. Det er på høje tid at genindføre et retssamfund, et velfærdssamfund og nærdemokrati. Det sker kun, hvis vi alle står sammen og går på gaden for at stoppe det…

Danske musikere og skuespillere står i kø for at deltage i Vild med Dans… eller indsamlinger til flygtninge eller kræftforskningen. Heldigvis, og tak for det. Men disse musikere og skuespillere skal være mere end velkomne til at bruge deres podieplads til også at tale om opløsningen af det danske samfund…. der er brug for jer… fordi vi har brug for medierne… fordi medierne flytter flok.. fordi medierne gør os usynlige, og glemmer at sætte fokus på de riges grådighed, så de afsløres som det de er: Grådige hensynsløse sataner, der for egen vinding vil ødelægge et godt land, et godt samfund…. et land der tjente som model for andre lande…

Gør vi ikke noget nu, hvor vi har besindigheden til at gøre det fredeligt… så kommer der nogle med høtyve og maskingeværer og tager over… det er ikke en trussel… det er en historisk kendsgerning…

Det skal vi forhindre… og vi gør det ikke ved stemmeurnerne… før vi gennemfører en samfundsreform.

Demokrati og folkestyre er stadig den næstbedste samfundsform… men når begge dele skampules af rådne politikere. Vi må på gaderne og torve for at sikre velfærd og retfærdighed for at opnå Frihed, Lighed og Fællesskab


Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Johnny Larsen

Johnny Larsen er uddannet journalist, manuskriptforfatter, instruktør og selvlært på en lang række andre områder. Han har en baggrund som forfatter, librettist, foredragsholder, fotograf, bladudgiver og sangskriver. Han er født i 1952 og fra den tid, hvor man opdelte folk i hånd og ånd. Johnny blev vejet og fundet for dum til skolegang, og har fra sit 14. år været fuldtidsarbejdende. Hans arbejdsliv er gået fra arbejdsdreng, over maler, sømand, fisker, chauffør, pædagogmedhjælper og meget andet, indtil han blev havnearbejder. Efter 17 år uden for skolesystemet og med en ødelagt ryg søgte han ind på Danmarks Journalisthøjskole, hvor han blev optaget i første forsøg. Siden da har han levet som skrivende, og er i dag arbejdsløs. Arbejdsløsheden førte til sygdom. Sygdommen til denne blog, og der er han nu.   Johnny Larsen på Facebook   Johnny Larsen på Youtube

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.