Op til 4000 kr. mindre om måneden: Det kan dagpengeforslag koste dig

Fælles for de tre forslag til nye dagpengeregler er, at de er lig med færre penge til dagpengemodtagerne. Avisen.dk har regnet på, hvad det vil betyde i kroner og øre.
Et af de forslag til nye dagpengeregler, som Dagpengekommissionen overvejer, vil betyde, at du får 4.042 kroner mindre om måneden, hvis du er arbejdsløs og på dagpenge.
Et af de forslag til nye dagpengeregler, som Dagpengekommissionen overvejer, vil betyde, at du får 4.042 kroner mindre om måneden, hvis du er arbejdsløs og på dagpenge. Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix/Arkiv

Foreløbigt er der tre forslag i spil til, hvordan det nye dagpengesystem skal skrues sammen. Det viser Dagpengekommissionens rapport, "Dagpengemodellen - Teknisk analyserapport", som i dag onsdag er blevet lækket til Politiken.

Hvad det konkret vil betyde for dig, hvis du er eller kommer på dagpenge, har Avisen.dk set nærmere på med udgangspunkt i en dagpengesats fra 3F's A-kasse for en lønmodtager på fuldtid (se mere om udregningen i faktaboksen nederst i artiklen).

Det sker der, hvis første forslag gennemføres:

Et forslag fra Dagpengekommissionen lyder på, at dagpengeperioden forlænges fra to til tre år. Hvis de nye dagpengeregler bliver lavet ud fra det forslag, er der tre forskellige scenarier i spil.

Det første scenarie er, at dagpengeydelsen reduceres med seks procent i hele perioden. Det betyder, at hvor du i dag kan få 17.918 kroner om måneden, vil du i stedet få 16.843 kroner om måneden alle tre år. Her er der altså tale om en forringelse på 1.075 kroner per måned.

En anden mulighed er, at ydelsen reduceres med 15 procent efter et år. Det betyder, at du hver måned får 15.230 kroner, og derved hvert år får 2.150 kroner mindre om måneden, end det er tilfældet i dag.

Endelig er der også mulighed for, at dagpengeydelsen reduceres med 12 procent efter et år og yderligere 12 procentpoint efter to år på dagpenge. Det vil have den konsekvens, at du det andet år får 15.768 kroner om måneden, og derved får 2.150 kroner mindre end i dag. Mens du det tredje år kun vil få 13.878 kroner per måned. Det vil betyde 4.042 kroner mindre i dit månedsbudget.

Det sker der, hvis andet forslag gennemføres:

Det andet forslag fra Dagpengekommissionen lyder på, at dagpengeperioden skal være to år, men at seks måneders beskæftigelse udløser et tredje år på dagpenge med 80 procent af satsen.

Hvis det forslag træder i kraft, betyder det, at du stadig det første år får 17.918 kroner hver måned, men at du det andet år mister 890 kroner månedligt, og derfor får en månedlig ydelse på 17.022 kroner.

Har du været seks måneder i beskæftigelse, får du 14.334 kroner om måneden det tredje år. Her vil det altså være 3.584 kroner, du går ned i indkomst per måned.

Det sker der, hvis det tredje forslag gennemføres:

Det tredje bud på nye dagpengeregler er, at dagpengene løbende skal kunne genoptjenes og forbruges. Her optjener du to måneders dagpengeret for hver måned i beskæftigelse. Men her kan du maksimalt få dagpenge i to år.

Det vil have den effekt, at dagpengesatsen bliver reduceret med fem procent, når din optjente dagpengeret er lavere end et år.

Konkret er det ensbetydende med, at du i to år får 17.818 kroner månedligt, men at du derefter får to måneders dagpenge a 17.022 kroner pr. måned, du har arbejdet. Her vil du miste 896 kroner om måneden.

En optjent periode på over et år vil dog kunne give dig den nuværende dagpengesats på 17.918 kroner om måneden.

Sådan har vi lavet vores regnestykke
  • Udregningen er beregnet efter, hvad effekten for 3F’ernes dagpengesats vil være af de tre forskellige modeller fra Dagpengekommissionens rapport.
  • Der er regnet ud fra den nuværende dagpengesatsen for en lønmodtager på fuldtid.
  • Beregningerne tager udgangspunkt i en 3FA’s dagpengesats, som er på 4.135 kr. om ugen før skat, hvilket svarer til 17.918 kroner om måneden. Det er det beløb, udregningerne er lavet efter.

Kilde: 3F og Politiken

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.