Omstridt lægekonsulent: Min vurdering er mere objektiv, når jeg ikke møder borgeren

Til gengæld går de praktiserende læger ofte ud over deres beføjelser, når de skriver lægeerklæringer, mener Vibeke Manniche.
Læge Vibeke Manniche bliver kritiseret for at vurdere borgere mere raske, end deres læger mener, de er.
Læge Vibeke Manniche bliver kritiseret for at vurdere borgere mere raske, end deres læger mener, de er. Foto: Scanpix

Når kommunerne bruger en ekstern lægekonsulent til at vurdere borgernes helbred i sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb, så er det med til at sikre et 'armslængdeprincip', som gør vurderingen mere objektiv.

Det forklarer læge og Ph.d. Vibeke Manniche, der ejer virksomheden Lægeservice Aps. Flere kommuner har stoppet samarbejdet med virksomheden, som er blevet kritiseret for at vurdere borgerne mere raske, end der er belæg for i erklæringerne fra de læger, der har undersøgt borgerne.

Alligevel køber mindst seks danske kommuner fortsat konsulentydelser fra Lægeservice Aps.

Vi oversætter bare

Men det kan de også roligt gøre, for det gavner både borgeren og jobcentret at få en udenforstående til at se på sagerne, mener Vibeke Manniche.

I en mail til Avisen.dk skriver hun:

"Når vi foretager lægeskøn, er de alene baseret på de foreliggende lægelige oplysninger, og hvad andre læger har foretaget af objektive undersøgelser. Vi samler således sagen og gør det foreliggende lægelige forståeligt for sagsbehandleren. Fuldstændig som alle andre lægekonsulenter gør."

Det er netop lægekonsulentens opgave at sammenfatte de forskellige læreerklæringer og 'oversætte dem' til et sprog, sagsbehandleren kan forstå.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilstendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Det sker i et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

UDVID

Men Lægeservice holder sig ikke til at oversætte, oplever flere borgere, som Avisen.dk har talt med, der har fået deres helbred vurdere af Lægeservice.

En af dem er Michelle Petersen. Læs hendes historie her.

I stedet drager lægekonsulenterne deres egne konklusioner i modstrid med anbefalingerne fra de læger, der har undersøgt dem, mener de.

Vibeke Manniche forklarer, at det nærmere drejer sig om, at de praktiserende læger og speciallægerne ofte går for vidt i deres erklæringer.

De forholder sig til borgerens arbejdsevne og hvilken social ydelse, borgeren burde blive tilkendt. Men det er jobcentrets opgave, lægerne skal kun forholde sig til funktionsevne og skånehensyn.

"Der er en helt del tilfælde, hvor de praktiserende læger overskrider deres mandat og forholder sig til sociale ydelser, og det giver nogle konflikter. Lægens opgave er alene at forholde sig til de lægelige oplysninger," skriver hun i en mail til Avisen.dk.

Sådan bruger kommunerne Lægeservice

Faktaboksen er præciseret 3/8 kl. 11:02

Mariagerfjord Kommune

Konsulentbistand og sundhedsfaglig rådgivning i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelsessager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet, førtidspensionssager ud fra gammel pensionslov, førtidspensionssager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet

Vejle Kommune

Lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Halsnæs Kommune

Lægeskøn og lægeattest i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Egedal Kommune

Enkelte speciallægeerklæringer i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Jobcentret bruger ikke Lægeservice, men regionens lægekonsulent, til lægeskøn. Det gør til gengæld kommunens handicapteam.

Faxe Kommune

Vurdering i forbindelse med tildeling af hjælpemidler

 

Randers Kommune

Vibeke Manniche opsagde selv samarbejdet efter kritik af hendes lægeskøn i Randers Amtsavis

Svendborg Kommune

Kommunen opsagde samarbejdet efter kritik af Vibeke Manniches lægeskøn i Svendborg Netavis

Kerteminde Kommune

Kommunen opsagde samarbejde med Vibeke Manniche

Frederikssund Kommune

Vibeke Manniche var ansat som lægekonsulent i Frederikssund Kommune, samtidig med at kommunen købte lægekonsulentydelser af hendes virksomhed Lægeservice Aps. Vibeke Manniche er ikke længere ansat, og kommunen bruger ikke længere Lægeservice.

Holstebro Kommune

Brugte i maj og juni 2016 Lægeservice til lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Men samarbejdet er ophørt.

 

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.