Og hvad så med de 1000, der hver måned mister dagpengene?

Dagpengekommissionen har ingen hjælp til de arbejdsløse, der mister ret til dagpenge og andre ydelser. Nu må politikerne træde i karakter, lyder kravet.
- Jeg har tidligere kritiseret politikerne for at lave lappeløsninger på dagpengeområdet, men i det her tilfælde er der lige netop brug for en lappeløsning, siger FOA's formand, Dennis Kristensen, om de arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet netop nu.
- Jeg har tidligere kritiseret politikerne for at lave lappeløsninger på dagpengeområdet, men i det her tilfælde er der lige netop brug for en lappeløsning, siger FOA's formand, Dennis Kristensen, om de arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet netop nu. Thomas Lekfeldt/Scanpix

Efter at Dagpengekommissionen har fremlagt sine længe ventede anbefalinger, kan forhandlingerne om et nyt og bedre dagpengesystem gå i gang.

Men alt imens politikerne på Christiansborg sætter sig ved forhandlingsbordet er tusindvis af danskere faldet ud af dagpengesystemet. Og i de kommende uger vil yderligere hundredevis af arbejdsløse opbruge retten til dagpenge og de midlertidige ydelser, som har fungeret som økonomisk sikkerhedsnet.

Dagpengekommissionen forholder sig slet ikke til deres situation, og derfor er der brug for, at politikerne står klar med mere hjælp til de udfaldne, lyder opråbet fra både a-kasser og fagbevægelsen.

- Det er en ringe trøst, at der kommer et bedre dagpengesystem, så der ikke falder så mange ud om et år eller halvandet, hvis man står til at miste forsørgelsen nu og her, siger Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke.

"Politikerne kan sagtens løse problemet, hvis de vil"

I øjeblikket opbruger godt 1000 ledige dagpengeretten hver måned, mens flere end 200 arbejdsløse hver uge ryger ud af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Heraf er det skønsmæssigt blot omkring 30 procent, som kan få kontanthjælp, mens resten står uden offentlig forsørgelse, fortæller Verner Sand Kirk. Og gruppen af udfaldne vil kun vokse sig større, indtil de nye dagpengeregler kan træde i kraft.

- Der vil jo komme nogle ændringer af dagpengesystemet og nogle nye regler, som ikke bare kan tages i brug om 14 dage. Det vil tage noget tid. Men mens det foregår, så er der stadig folk, der ryger ud, og det håber jeg da, at man også vil tage hånd om i den politiske løsning.

- Politikerne kan sagtens løse problemet, hvis de vil. Man kan sagtens sætte udfasningen af arbejdsmarkedsydelsen i bero, hvis det er det, man vil. Det kan man gøre allerede i morgen. Man kan også ændre på genoptjeningen med det samme, siger Verner Sand Kirk.

FOA: Brug for en lappeløsning

I den seneste opgørelse fra juli i år havde over 9.000 personer mistet deres dagpengeret i 2015, mens 3.800 personer havde mistet retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Også forbundsformand i FOA, Dennis Kristensen, vil have mere hjælp til de mange, der ryger ud i tiden frem til at et nyt dagpengesystem forhåbentlig skaber mere tryghed for de ledige.

- Jeg har tidligere kritiseret politikerne for at lave lappeløsninger på dagpengeområdet, men i det her tilfælde er der lige netop brug for en lappeløsning, som samler dem op, der er kommet i klemme.

- Det kan være en ny arbejdsmarkedsydelse, men det kan også være en anden teknisk løsning. Folketinget skylder at gå ind og kigge på, hvad der skal ske med de mennesker, der er kommet i klemme, mens politikerne har forsøgt at blive enige om at rette op på deres egne fejl, siger han.

EL: Aktivering og jobrotation skal indgå i genoptjening

Den tidligere SR-regering lavede sammen med SF og Enhedslisten flere midlertidige ordninger, som skulle afbøde konsekvenserne af dagpengereformen.

Det gælder blandt andet den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse, som begge sikrer ledige en periode med en ydelse på kontanthjælpsniveau, når dagpengeretten udløber.

Begge ordninger bliver løbende udfaset, og umiddelbart er der ingen håndfaste løfter at hente, når det gælder ønsket om mere hjælp til dem, der falder ud.

Kun Enhedslisten er klar til på forhånd at love at kæmpe for de udfaldne i forbindelse med dagpengeforhandlingerne.

- Anbefalingerne fra kommissionen giver jo ikke noget svar til de mange mennesker, der har opbrugt deres dagpengeret. Det er klart, at vi vil tage den problematik med ind til forhandlingerne, siger Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Finn Sørensen.

Han peger på, at man for eksempel kunne lade offentligt støttet beskæftigelse såsom aktivering og jobrotation indgå i genoptjeningen af dagpengeretten for at hjælpe de udfaldne tilbage i systemet.

S: Det handler primært om, at få folk hurtigere i arbejde

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, er noget mere forbeholden, når det gælder a-kasserne og fagbevægelsens ønske om mere hjælp til de udfaldne.

- Vi vil først bede om at få et klart overblik. Hvor mange står for at falde ud, og hvilken situation er de her mennesker i? Så vil vi gerne se på, om vi kan finde nogle ordninger for de her mennesker, der lander mellem det gamle lappesystem og et nyt dagpengesystemmen. Men vi kan ikke love noget, siger Karsten Hønge.

Og hos Socialdemokraterne påpeger beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, at det er regeringen, som har serveretten, og at han ikke forventer nye tiltag for dem, der mister dagpengeretten,

- Lige nøjagtig den her gruppe skal nok mere indfanges af, at vi forhåbentligt får skabt flere arbejdspladser samt de forbedringer, som er en del af beskæftigelsesreformen. Det handler primært om, at vi skal have folk hurtigere i arbejde, siger han.

Heller ikke Dansk Folkeparti, som ellers har presset på for at få afsat flere penge til dagpengeområdet, er klar med konkrete forslag om mere hjælp til dem, der ryger ud af systemet.

- Man kan altid diskutere, hvad der er rimeligt, og det kan godt være, vi skal ind og kigge på noget her. Men det kan også være, at man i stedet skal øge indsatsen for at få dem i arbejde, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.