Ø-samfund: Send da flygtninge ud til os

Vi har brug for flere borgere og børnefamilierne gider ikke bosætte sig her, så send gerne flygtningefamilier ud til os, siger beboerne på Endelave.
Ø-samfundet Endelave ud for Horsens Fjord vil hjertens gerne have flygtninge til øen. Det er nemlig ikke lykkedes at få børnefamilierne til at bosætte sig på øen. Derfor vil man gerne modtage en andel af de 161 flygtninge, som Horsens Kommune skal tage imod.
Ø-samfundet Endelave ud for Horsens Fjord vil hjertens gerne have flygtninge til øen. Det er nemlig ikke lykkedes at få børnefamilierne til at bosætte sig på øen. Derfor vil man gerne modtage en andel af de 161 flygtninge, som Horsens Kommune skal tage imod. Claus Fisker, Scanpix/arkiv

Horsens Kommune skal i år modtage 161 flygtninge fra verdens uroplagede områder, og en del af dem kan få fast bopæl på Endelave.

Intet er afgjort endnu, men et solidt flertal sagde på Endelave Beboerforenings generalforsamling i weekenden god for et forslag om, at "bestyrelsen skal arbejde for at tiltrække et antal flygtningefamilier til øen".

Forslaget blev stillet af den afgående bestyrelse i en erkendelse af, at det kniber med at få danske familier, særligt børnefamilier, til at bosætte sig på øen.

- Der er flygtninge, der har brug for et sted at bo, og vi har brug for flere øboere, så vi vil prøve at se, om vi ikke kan få de to ting til at gå op i en højere enhed, siger Karsten Kragh Hansen, nyvalgt formand for beboerforeningen.

Frisk luft og dejlig natur

Beboerforeningen vil nu gå i dialog med Horsens Kommune om, hvorvidt ideen kan realiseres, og i givet fald hvordan.

- Nu har vi loddet stemningen på øen, og den er positiv, men derudover er der ikke ret meget konkret at sige. Vi forestiller os, at vi kan huse tre-fire familier. Ikke flere, for det er jo også et spørgsmål om at finde en passende bopæl til dem, siger han.
- Generelt mener vi bestemt, at vi har noget at tilbyde familier, som kan se det gode i at bo på en ø med frisk luft og dejlig natur, siger han.

Invitationen kommer på en lidt dyster baggrund. Det er i stigende grad svært at få tilflyttere til øen, erkender Karsten Kragh Hansen.

Det hænger bl.a. sammen med, at flere offentlige stillinger er nedlagt på Endelave.
Elevtal på skolen falder.

- Jeg synes, at vi selv gør meget for at tiltrække nye øboere, men der er sket meget med det offentliges syn på øerne. Der er mange gode ord fra Christiansborg og kommunerne om, at vi skal sikre ordentlige livsvilkår på øerne, men når det kommer til konkret handling, kniber det. Og med den økonomiske krise, vi er i, er det altså svært at få folk til at prøve noget nyt, konstaterer den nye beboerforeningsformand.

Det er særligt flygtningefamilier med børn i den skolepligtige alder, der er velkomne på øen. Endelave Skole har i dag blot seks elever, og der er ikke flere på vej.

- Det er en skidt situation, og det her skal da bestemt også ses som en håndsrækning til skolen. Der er ingen meldinger fra kommunen om, at der er en nedre grænse for antallet af elever, men vi vil gerne have flere elever på skolen, og der er en dygtig lærerstab til at tage imod børnene, siger han.

Gyldne år er slut

Der er i dag 165 beboere på Endelave. Det tal har været nogenlunde stabilt i en årrække, men der er sket en forskydning i beboernes alder.

- Der var nogle gyldne år for fire-fem år siden, da vi var omkring 200 på øen, men ellers har tallet været nogenlunde konstant i de ca. 20 år, jeg har boet herovre. Forskellen i dag er, at der er markant færre børnefamilier, siger Karsten Kragh Hansen.

Endelave har ikke tidligere huset flygtninge-familier. Karsten Kragh Hansen husker, at ideen var oppe at vende for ca. 20 år siden, men dengang var stemningen overvejende negativ blandt de fastboende.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.