Topfigur i Enhedslisten:

Ny ordning til ældre er et 'lillebitte plaster på en blodstyrtning'

Nedslidte ældre skal fremover kunne få et såkaldt senior-fleksjob, foreslår regeringen. Men forslaget får kraftig kritik fra flere fronter. Frygten er, at tusindvis af ældre lades i stikken.
Der skal laves en ny ordning med senior-fleksjob til nedslidte ældre, foreslår regeringen i sin 2025-plan. Forslaget får hård kritik fra flere sider. 
Der skal laves en ny ordning med senior-fleksjob til nedslidte ældre, foreslår regeringen i sin 2025-plan. Forslaget får hård kritik fra flere sider.  Arkivfoto: Iris/Scanpix.

- Der er tale om et lillebitte plaster på den blodstyrtning, det er for mange mennesker, at man bliver ved at rykke alderen for folkepension og efterløn op og op.

Så hårde ord lyder fra Finn Sørensen, som er arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten. Han og flere andre tror ikke på, at der kommer meget ud af et nyt tiltag fra regeringen. 

Regeringen vil som en del af sin 2025-plan indføre en ny ordning: Senior-fleksjob. Den går ud på, at ældre med større fysiske eller psykiske skavanker skal kunne fortsætte med at arbejde, men på nedsat tid og under skånsomme vilkår. 

Tanken med senior-fleksjob er, at de vil gøre det nemmere for nedslidte ældre at klare sig frem til, de kan gå på folkepension. Altså en håndsrækning til nedslidte ældre, når nu regeringen vil hæve aldersgrænsen for folkepension til 67,5 år i 2025.

Men Finn Sørensen har ikke fidus til senior-fleksjob.

- Når man hæver alderen for folkepension og efterløn, kommer det til at efterlade en masse fysisk eller psykisk nedslidte på perronen. Et stort flertal af dem vil ikke være syge nok til at kunne få hverken senior-fleksjob eller senior-førtidspension, siger Finn Sørensen.  

Han vurderer, at kun ganske få vil have en chance for at blive godkendt til et senior-fleksjob.

- Jeg tvivler meget på, at der kommer ret mange på den nye ordning. For den skal forvaltes efter stort set de samme kriterier som ordningen med senior-førtidspension. Og den er der jo kun få, der er kommet på, siger Finn Sørensen. 

Det er kun 504 mennesker, der har fået tilkendt en senior-førtidspension. Det fremgår af tal fra og med 2014 til og med første kvartal 2016 fra Ankestyrelsen. 

LO: Lang kø i forvejen

Formanden for LO-fagbevægelsen, Lizette Risgaard, ser med skepsis på senior-fleksjob. 

- Som det er i dag, holder virksomhederne sig meget tilbage i forhold til at ansætte folk i fleksjob. Så jeg har lidt svært ved at se, hvorfor de så skulle begynde at ansætte mange i senior-fleksjob. Alt for mange ældre havner i en dårlig situation, før de kan få folkepension, siger Lizette Risgaard.

I årevis har der været en lang kø af mennesker, som er godkendte til, men ikke har fået et fleksjob.  I juli 2016 gik således 16.894 mennesker og ventede på at få et fleksjob, viser tal fra Jobindsats.dk. 

(Artiklen fortsætter under faktaboksen)

Fakta om senior-fleksjob

 

Regeringen vil hæve folkepensions-alderen til 67,5 år fra og med år 2025. For at det ikke skal ramme nedslidte ældre for hårdt, vil regeringen indføre en ny ordning: Senior-fleksjob. 

Ordningen bliver beskrevet på følgende måde i regeringens 'Helhedsplan for et stærkere Danmark':

Regeringen ønsker nu at indføre en senior-fleksjobordning, som bygger på principperne for senior-førtidspension.

Mens senior-førtidspensionen er målrettet personer, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de ikke kan deltage på arbejdsmarkedet, er senior-fleksjob for dem, der godt kan arbejde, når der tages hensyn til deres begrænsede arbejdsevne.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.

Målgruppen for senior-fleksjob er personer, som har højst fem år til folkepensionsalderen. Senior-fleksjobordningen giver adgang til en enklere sagsbehandling:

• Borgeren kan på eget initiativ ansøge om visitation til fleksjob.

• Der lægges i afgørelse af sagen større vægt på de foreliggende oplysninger.

• Der skal ikke iværksættes beskæftigelses-rettede tilbud for at forbedre arbejdsevnen. Kommunen kan dog indhente nye oplysninger til brug for behandling af sagen.

• Kommunen skal træffe afgørelse senest seks måneder efter ansøgningen.

Det er kommunen, der på baggrund af en samlet vurdering skal træffe afgørelse i forhold til ansøgninger om senior-fleksjob. Målgruppen for senior-fleksjob er personer, som er tæt på pensionsalderen og blot har få år tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor skal der tages udgangspunkt i allerede tilgængelige oplysninger fra f.eks. egen læge, speciallæger med videre, ligesom der ikke skal iværksættes tiltag for at udvikle arbejdsevnen. Derved skal det sikres, at alle får svar inden for seks måneder, så alle får en hurtig afklaring.

Kilde: Regeringen.dk

 

UDVID
 

Man kan godt lave sådan en ny ordning som senior-fleksjob, men regeringen bør egentlig lægge vægten et helt andet sted ifølge Lizette Risgaard.

- Der er stor brug for, at der kommer meget mere fokus på arbejdsmiljøet og forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning.  Ellers kan vi ikke byde folk at skulle arbejde meget længere, siger Lizette Risgaard. 

LA: Drop det

Hos Liberal Alliance ser man ikke noget behov for senior-fleksjob.

- Der er ikke brug for, at vi får endnu et knopskud i myriaden af ordninger. Der er i forvejen alt, alt for mange ordninger med fleksjob, skånejob, førtidspension og så videre, siger Joachim B. Olsen, som er midlertidig arbejdsmarkedsordfører for Liberal Alliance. 

Avisen.dk ville gerne have stillet beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) nogle spørgsmål om kritikken af senior-fleksjob. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren.   

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.