Neergaard: Journal-bøvl hindrer granskning af sygedagpenge-sager

Kommunerne skal nu vurdere, om de kan finde frem til relevante sager.
”Borgerne skal naturligvis have den ydelse, som de har ret til efter den nye praksis, og jeg håber, at det med fælles hjælp kan sikres, at de berørte borgere kan få genoptaget deres sager.”
”Borgerne skal naturligvis have den ydelse, som de har ret til efter den nye praksis, og jeg håber, at det med fælles hjælp kan sikres, at de berørte borgere kan få genoptaget deres sager.” Foto: Scanpix/arkiv

Ankestyrelsen slipper nådigt, mens kommunerne skal i arbejde.

Myndigheden skal ikke af egen drift genoptage sager, hvor borgeres sygedagpenge ulovligt er blevet stoppet med tilbagevirkende kraft. Det vil simpelthen tage for lang tid at finde de relevante sager frem fra arkivskufferne.

Det gjorde Ankestyrelsen allerede klart, efter Højesteret i en principafgørelse i forrige uge tog stilling i sagen. Men nu sætter beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) en tyk, fed streg under i nyt svar til Enhedslistens Finn Sørensen, der i et § 20-spørgsmål ellers havde bedt ministeren sætte Ankestyrelsen i sving.

Kræver for mange ressourcer

Jørn Neergaard Larsen læner sig op ad Ankestyrelsens egen begrundelse for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at gå ind i sager, hvor syge danskere kan have penge til gode:

Den måde, som myndighederne har registreret sygedagpengesagerne på, giver ”ikke mulighed for en ensartet og entydig identifikation af de sager, som berøres af problemstillingen i principafgørelsen.” Man kan ikke søge sig frem til en bestemt problemstilling, hedder det videre.

”I en stor del af sagerne findes akterne endvidere ikke elektronisk, men alene i papirform,” lyder det.

Eneste måde at finde frem til sagerne på er altså at gøre det manuelt, men den går ikke:

”Ankestyrelsen har på denne baggrund vurderet, at en manuel gennemgang af et meget stort antal sager truffet over en ikke nærmere bestemt periode vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer, uden at vi vil kunne identificere alle sager, hvor der kan være truffet en afgørelse, der eventuelt skal genoptages.”

Kommunen får ny opgave

I stedet skriver Ankestyrelsen, at man vil gå ind i en sag, hvis en borger henvender sig. Samtidig skal de enkelte kommuner nu enten vurdere, om de kan finde frem til de relevante sager, eller om de skal vejlede borgerne om at klage.

Det burde kunne lade sig gøre, håber Jørn Neergaard Larsen:

”Borgerne skal naturligvis have den ydelse, som de har ret til efter den nye praksis, og jeg håber, at det med fælles hjælp kan sikres, at de berørte borgere kan få genoptaget deres sager,” skriver ministeren i svaret til Finn Sørensen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.