Mor raser over kommune: Kaldte min søns far for neger

Ligebehandlingsnævnet giver dansk kvinde ret: Det var krænkende, at kommunen beskrev faderen til hendes søn som neger.
Facderen er neger, skrev en socialrådgiver. Drengen på billedet har intet med dagen at gøre.
Facderen er neger, skrev en socialrådgiver. Drengen på billedet har intet med dagen at gøre. Foto: Iris/Scanpix/modelfoto

Ligebehandlingsnævnet har talt i en sag, hvor en dansk kvinde vendte hjem fra USA med sin søn. Sønnens far er sort amerikaner, og sønnen led voldsomt af angst.

Det skriver Ekstra Bladet, som har kigget nærmere på sagen.

Sønnen blev indlagt på hospitalet, hvor lægerne vurderede, han kunne overføres til en døgninstitution, fremgår det ifølge avisen af afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet.

Den vurdering var moderen ikke glad for og kæmpede imod, men opdagede også, at en socialrådgiver fra Den Sociale Døgnvagt i en rapport blandt andet havde skrevet "Faderen til xx (klagerens søn, red.) er neger, og hun bor ikke sammen med ham".

Behandling var racistisk

Den formulering fik kvinden til at klage til Ligebehandlingsnævnet over at være blevet forskelsbehandlet racistisk. Og hun fik medhold.

I nævnets afgørelse står der blandt andet, at kvinden "havde påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at indklagede har udsat hende for forskelsbehandling i form af chikane på grund af sønnens fars race, idet ordet neger efter en subjektiv vurdering kan anses for at være krænkende for klager."

Intet lovbrud

Til gengæld udtaler nævnet, at der ikke er sket et lovbrud, fordi "det må lægges til grund, at socialrådgiverens angivelse af ordet "neger" i forbindelse med beskrivelsen af faderen til klagers søn og den sammenhæng ordet indgik i, ikke kan anses for at have haft til formål og heller ikke har haft den virkning at krænke klagers værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for hende."

Ligestillingsnævnet lægger således vægt på, at klageren ikke er blevet stillet ringere "end andre personer i samme situation", skriver Ekstra Bladet.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.