Nyhedsbrev | Opret profil | Log ind | Avisen.dk bruger cookies, læs mere herCookies & privatlivspolitik

Ministre: lægekonsulenter har ikke vetoret

Lægekonsulenter må ikke afgøre syge borgeres fremtid, lyder det enstemmigt fra beskæftigelsesministeren og socialministeren. På trods af en række sager vil ingen af dem dog ændre praksis foreløbigt.

, 29. november 2011 kl. 20:17
Start et spil på Spigo.dk
Spil
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social- og integrationsminister Karen Hækkerup er enige om, at kommunernes lægekonsulenter hverken kan eller må underkende speciallægers udsagn.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social- og integrationsminister Karen Hækkerup er enige om, at kommunernes lægekonsulenter hverken kan eller må underkende speciallægers udsagn. Foto: Colourbox

"En lægekonsulent kan ikke overrule, hvad en speciallæge siger".

Så klart var budskabet fra både beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og socialmister Karen Hækkerup (S), under et samråd i beskæftigelsesudvalget tirsdag.

Det må lægekonsulenten
  • Lægekonsulenten er en administrativ medarbejder ansat af kommunen, som har til opgave at bistå sagsbehandleren med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser.
  • Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger selv, og lægekonsulenten må ikke efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv.
  • Lægekonsulenten må ikke ændre eller stille nye diagnoser.
  • Lægekonsulenten må ikke træffe afgørelse om førtidspension og må ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension og andre offentlige ydelser. Den afgørelse træffes af kommunen.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Begge ministre var ellers kaldt i samråd på baggrund af en en række sager, hvor reglerne ikke er blevet fulgt helt så klart.
Her har praktiserende læger og speciallæger vurderet en række borgere til at være enten fysisk eller psykisk syge i en sådan grad, at de var ude af stand til at varetage et job på normale vilkår. Alligevel har de pågældende kommuner valgt at se bort fra disse anbefalinger.

Avisen.dk skrev senest i oktober om Birger Andersen, der havde et selvmordsforsøg og flere arbejdsrelaterede depressioner bag sig. På trods af advarsler fra tre individuelle speciallæger, vurderede Københavns Kommune alligevel, At Birger Andersen var i stand til at indgå på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Læs også: Birger skulle i job trods risiko for selvmord

En stak af sager

Det var Bent Bøgsted (DF), der havde kaldt de to ministre i samråd. På hans bord ligger efterhånden en stak af borgerhenvendelser fra folk, der er kommet i klemme i systemet, fordi kommunale lægekonsulenter har truffet beslutninger, som er gået imod råd fra egen læge eller speciallæger.

"For mig er det helt uforståeligt, at man skal have lægekonsulenter til at afgøre folks økonomiske og arbejdsmæssige fremtid. Lægekonsulenter har jo ikke patientkontakt. Det er ikke dem, der har undersøgt patienterne til bunds og kan afgøre, hvordan en patient har det. Og så er det også forkert, at de bliver brugt til at afgøre sagerne," siger han.

Han så i stedet gerne, at kommunerne tager speciallægernes ord 'for gode varer', og lader dem være de gældende, så de ikke bliver underkendt.


Læger skal ikke være overdommere

Denne mulighed møder dog ikke umiddelbar opbakning hos hverken beskæftigelsesminister Mette Frederiksen eller socialminister Karen Hækkerup.

Begge ministre understregede under samrådet, at de problemer, der har været rejst om brugen af lægekonsulenter, bliver taget alvorligt af den nye regering. Men borgerens skæbne kommer ikke til at ligge i speciallægens hænder.

"Det, læger kan, er at stille en diagnose, vurdere helbredet, rådgive om hvad der kan være af skånehensyn, hvis en borger skal være på arbejdsmarkedet. Men det skal aldrig være praktiserende læger, der skal være overdommere over, om mennesker skal have tilknytning til arbejdsmarkedet eller ej," sagde Mette Frederiksen under samrådet.

Det er alene sagsbehandlerens opgave at afgøre borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, understregede hun. Derfor er det ifølge hende vigtigt, at der er kommunale lægekonsulenter til at hjælpe sagsbehandlerne på vej.

"Det er klart, at hvis man skal tilkende en førtidspension, så er det nødvendigt for sagsbehandleren at have en lægelig hjælp og bistand. For praktiserende læger kan formulere sig meget lægefagligt, og vi kan ikke stille som krav, at alle kommunale sagsbehandlere skal have indsigt i alle sygdomsforløb eller diagnoser," sagde hun.

Ministre: "Klag til borgmesteren"

Ifølge Bent Bøgsted er det selve brugen af de kommunale lægekonsulenter, der er problematisk.

"Jeg forklejner overhovedet ikke lægekonsulenterne, og at de ikke kan, hvad de skal. De bliver bare brugt på en forkert måde," sagde han.

Både Karen Hækkerup og Mette Frederiksen mener dog, at borgere har mulighed for at sige stop, hvis de oplever forkert brug af lægekonsulenter.

"Borgeren i Danmark er omgivet af retsikkerhed og kan få indsigt i sin egen sag. Der er klagemuligheder i beskæftigelsesankenævnet, hvis en sygemeldt borger mener, at konsulenten har overskredet sine beføjelser eller begået fejl" sagde Mette Frederiksen og tilføjede ligesom Karen Hækkerup, at alle borgere altid kan klage til sin borgmester.

Debatten fortsætter til marts

På baggrund af en række sager igangsatte forhenværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) i juni i år en undersøgelse af kommunernes brug af lægekonsulenter. Sidste del af denne forventes til marts, og indtil da vil den nuværende regering ikke handle konkret på kommunernes brug af lægekonsulenter.

"Arbejdet er godt i gang, og derfor ser jeg ikke grund til at iværksætte yderligere initiativer, før problemerne er indkredset. Hvis den kommende undersøgelse afdækker problemer, handler vi på det," sagde Karen Hækkerup under samrådet.

"Når undersøgelsen kommer, tager vi gerne debatten," sagde hun og tilføjede, at Lægeforeningen i samme forbindelse vil blive inviteret til drøftelser om forbedringer.

Debat om artiklen:
For at kommentere skal du være logget på Facebook. Logges på via "Kommenter via...", genindlæs siden
30.11-2011 | 08:27 af Bente Stenfalk
Ja, ja, det er snak det meste. Mette Frederiksen sagde også, at kommunerne skal hjælpe borgeren med at klage.... DET har jeg aldrig oplevet. Man kommer til møder med en teamleder og aftaler forløb og fortæller om sin situation, og så får man breve tilbage hvor man ikke kan genkende, det der var blevet sagt. Så klager man. Det tager minimum 4 uger, og så indkaldes til nye møder med LANG indkaldelsesfrist, og så drejer møllen igen.
Og hvis man ikke mener, det der foregår er i orden, så møder kommunen op med teamleder + jurist. Og det er IKKE for at HJÆLPE klienten. Det har vi oplevet mange gange, bl.a. når kommunen vil TVINGE folk til psykiater.
Hende jeg er bisidder for har tre alvorlige diagnoser, og det er ikke nok, nej hun skal til psykiater, for hendes speciallægeerklæringer fra førende speciallæger, dem tror man ikke på, så så må sygdommene jo sidde mellem ørerne! Det er overgreb at skulle have en psykiatrisk diagnose oven i de fysiske. Men det kan betale sig for kommunerne. Psykiateren kan sige at klienten skal i langvarig behandling med terapi og f.eks. lykkepiller, og så kan pensioner trækkes i det uendelige, hvilket er formålet.
Der er også derfor at kommunerne mest henviser til bestemte psykiatere, hvor de ved at udfaldet bliver en psykiatrisk diagnose. Lad os få afskaffet lægekonsulenterne, for det er dem. som overhører klienters speciallægeerklæringer og mener, at klienten LIGE skal til en enkelt afsluttende konsultation hos den eller den psykiater, som er på kommunens lønningsliste, og SÅ lover de, at det bliver det sidste....
Men det bliver det så ikke, for så er der måske pludselig behandlingsmuligheder med psykofarmaka!!! Kommunens psykiaterne tror tilsyneladende, at smerter kun forekommer i klienternes fantasi, og at alle med kroniske smerter lider af angst eller depressioner, som kan behandles. Det er skruen uden ende, og folk kommer mere skadede og bitre ud i den anden ende, end det var nødvendigt.
Det er denne problematik de to ministre enten ikke kender til eller også holder hånden over, ved at beholde lægekonsulenterne, for det er lægekonsulenterne, som lige anbefaler endnu en udredning i den uendelige række....
Så derfor: Lad os give speciallægeerklæringerne legitimiteten tilbage, og lad os slippe af med lægekonsulenterne, de gør kun skade på klienterne.
 
30.11-2011 | 11:22 af Ole Olsen - Bisidder
Det kan godt være ministrene er eninge -- MEN det er sket i mange år at lægekonsulenterne har vetoret - mindst gennem de sidste 10 - 15 år - og vil kommunerne rette sig efter disse ministre - jeg tror det slet ikke -- de gør som de plejer - der er ingen sanktioner-- husk lige det.
Hilsen bisidder Ole Olsen som har gennemført mere end 100 førtidspensioner.

Med en venlig hilsen fra /Mit freundlichen Grüßen
Bemærk ny mail adresse: bisidder@bisidder.dk

Coach, Supervisor, Rådgiver, Vejleder
Foredragsholder, Forfatter, Bisidder Ole Olsen
TLF. 75 54 39 49. Mobil 23 93 34 49
www.bisidder.dk
http://www.fyens.dk/article/1895588
With the best regards from
Ole Olsen
DK, - Denmark
http://swiflet.wwi.dk/wwi/oo/1/1/

http://www.facebook.com/group.php?gid=88954396780&ref=ts
 
30.11-2011 | 13:59 af Verner Andersen
Høj og flot og gratis omgang fra d` damer og fagministres side. Er forklaringen til ministrenes afglidning ikke snarere man ikke ønsker at kompromitere partifællerne ude i de Kammerat Napoleonstyrede kommuner? I Bentes og mange andres tilfælde virker det som vi ganske vist fik grundlov i 1849, men i kommunerne kører enevælden i bedste velgående. Har selv prøvet, i ganske vist mindre vigtig sag med kommunen, at i efterfølgende skrivelser og dokumenter, er egne synspunkter og meninger slet ikke noteret og på ingen måde kommet til udtryk. Men i øvrigt rystende læsning at en skandalekommune på deres hjemmeside fremhæver man har 5200 ansatte, hvilket svarer til 10-12% af kommunens arbejdsføre borgere er ansat i kommunen. Så tror da pokker vi ikke kommer ud af finanskrisen, når alle byens penge går til at lønne offentligt ansatte. At der i dag er betydelig flere end tidligere der mener "kommunen" ikke er opgaven voksen, er dog en stakket trøst, håber disse husker det til næste kommunevalg.
 
NYHEDSBREV
 
Interesserer du dig for nyheder om job og arbejdsliv, så prøv Avisen.dk's nyhedsbrev!
separator
Du kan naturligvis altid framelde dig igen, og vi deler ikke din mail med andre.
Læs vores forretningsbetingelser.
© Copyright 2013, Avisen Aps
Avisen.dk er ikke ansvarlig for indhold fra eksterne Internet sites