Lokal FOA-formand: Kommunalt ansatte tør ikke fortælle om problemer

I Helsingør Kommune tør de kommunalt ansatte ikke stå frem med kritik af deres arbejdsforhold, mener den lokale FOA-formand.
Sosu-assistenter og sosu-hjælpere i Helsingør Kommune har et højt sygefravær.
Sosu-assistenter og sosu-hjælpere i Helsingør Kommune har et højt sygefravær. Foto: Scanpix/arkiv

Flere kommunalt ansatte tør ikke stå frem og fortælle om arbejdsmiljøet. De tør ikke rette en kritik af arbejdsforhold og ledelse og tør angiveligt heller ikke fortælle åbent om forhold, som udgør et problem.

Derfor oplever man i Helsingør Kommune, at en trivselsundersøgelse blandt de flere tusinde ansatte bon'er ud med flotte karakterer, mens en netop offentliggjort undersøgelse af sygefraværet ligger blandt de højeste blandt landets kommuner.

Det siger formanden for FOA, Forbundet af Offentligt ansatte, i Nordsjælland, Lene Lindberg, til Helsingør Dagblad.

Efter offentliggørelsen af Helsingør Kommunes opsigtsvækkende høje sygefraværs-statistik, har hun, på forespørgsel fra Helsingør Dagblad forsøgt at finde sosu-assistenter og sosu-hjælpere, der vil lade sig interviewe om deres arbejdsforhold. Dette er dog ikke lykkedes. Ingen har nemlig ønsket at stå frem. En tillidsrepræsentant, som HD selv forsøgte at kontakte i en afdeling i Helsingør, var selv langtidssygemeldt.

Netop social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenter, organiseret i FOA, er nogle af de faggrupper, der har allerstørst sygefravær i kommunens sygefraværs-opgørelse. Skarpt forfulgt af blandt andre faggrupper som pædagogiske assistenter, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, støttepædagoger og hjemmevejledere.

- Der er et klart misforhold mellem den gode trivselsmåling og så nu den høje sygefraværs-undersøgelse. Disse to undersøgelser harmonerer ikke. Jeg tror, at der er behov for at kigge meget mere detaljeret på, hvordan de enkelte medarbejdere svarer i trivselsmålingen. Nogle afdelinger har det værre end andre. Det handler om trivsel mellem leder og medarbejder, og internt mellem medarbejderne. Jeg synes, man skal prøve at se på de arbejdspladser i kommunen, hvor der er mindst sygefravær og så lære af hinanden, siger Lene Lindberg.

Et af de problemer, som efter FOA-formandens opfattelse er med til at skabe stress ude på arbejdspladserne, er den manglende vikardækning.

- Når vi er syge, er der et problem med vikardækning. Nogle steder bliver der først kaldt vikardækning ind efter to sygedage. Andre steder går der endnu længere tid. Mens der i nogle afdelinger altid er vikardækning. Tempoet bliver således skruet i vejret de steder, hvor der mangler vikarer og det hele bliver en ond spiral. Det giver en dårlig stemning. Og blandt de medarbejdere, der er tilbage og måske ikke særligt tit syge, opstår der en følelse af, at de skal bære det største slæb. Sådan en problemstilling er et ledelses-ansvar, pointerer FOA-formanden.

Hun mener, at nøgleordene er medindflydelse og en synlig leder i forhold til de "ting og sager, der skal foregå," som Lene Lindberg udtrykker det.

- Når medindflydelse og synlig ledelse er opfyldt, styrkes trivslen. Og så falder sygefraværet. Jeg er overbevist om, at de ting hænger sammen, siger Lene Lindberg med reference til Københavns Kommune, hvor der er blevet arbejdet meget med tillid og selvbestemmelse blandt de kommunalt ansatte - med et faldende sygefravær som resultat.

Helsingør Kommune har allerede sat initiativer i gang for at mindste sygefraværet, ligesom emnet skal drøftes på mandagens byrådsmøde.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.