LO: Giv forældre penge for at passe deres syge barn

Betal forældre for at passe deres syge barn, indtil det er rask igen. Det er et af flere familiepolitiske udspil, som LO kommer med dette forår.
Man kunne se på løsninger fra Sverige og Norge, hvor forældre får betaling for at blive hjemme med syge børn, lyder det fra fagbevægelsen
Man kunne se på løsninger fra Sverige og Norge, hvor forældre får betaling for at blive hjemme med syge børn, lyder det fra fagbevægelsen (Colourbox.dk)

Med både mor og far på arbejde kæmper børnefamilier med at få hverdagen til at hænge sammen. Hvis deres barn så ovenikøbet lægger sig syg, vælter korthuset helt. Derfor kommer LO med et familiepolitisk udspil i løbet af foråret, der blandt andet skal garantere forældre penge for at passe sygt barn.

- Vi kan godt se, at forældre står i en vanskelig situation, når deres barn er syg over flere dage – og der ikke er bedsteforældre i nærheden, der kan ile til. Det vil vi gerne være med til at se på. For det bliver kun vanskeligere for forældrene at skaffe pasning, når bedsteforældrene er længere på arbejdsmarkedet. Der er en del gråzoner forbundet med børns sygedage, som vi bliver nødt til at tage seriøst og finde holdbare løsninger på, fortæller LO's næstformand Lizette Risgaard.

Initiativet kommer, efter at flere undersøgelser har vist, at børnefamilier ikke kan få fuldtidsarbejde og et sygt barn til at hænge sammen. En Megafon-undersøgelse fra sidste år viser, at hver tredje forælder har afleveret et sygt barn i institution, og hver femte forælder har meldt sig selv syg for at passe sygt barn.

- Rammerne skal være i orden, så det er muligt at arbejde fuldtid og have en familie. Det er en dyr løsning, at få kabalen mellem familie og arbejdsliv til at gå op ved at nedsætte arbejdstiden. Det er ikke alle familier, der har råd til det, siger Lizette Risgaard.

Lige nu har privatansatte højest lov til en enkelt fridag med løn og offentligt ansatte to dage.

Glade forældre i Sverige

Selve udspillet er ikke endeligt på plads. Men ifølge LO kan ordningen eksempelvis komme til at ligne barsels- og sygepengeordningen. Det vil betyde, at forældre ville kunne få forældrepenge, når de bliver hjemme mere end en eller to dage med et sygt barn. Inspirationen er hentet fra Sverige og Norge, hvor man i Norge har ret til ti fridage per forælder med fuld løn.

I Sverige har forældre lov til at blive hjemme med sygt barn i op til 120 dage om året med 80 procent løn. Her har de gode erfaringer med løsningen.

- Selvom det er et vældig generøst system, så udnytter folk det ikke. Arbejdsgiverne har vænnet sig til det, og forældrene er rigtig tilfredse med ordningen, fortæller Niklas Löfgren fra svenske Forsäkringskassan.

I Sverige betaler en forsikringskasse omkring seks milliarder svenske kroner om året til forældre. I Norge er det arbejdsgiverne, der betaler. Hvem, der skal betale for en ordning i Danmark, er ikke endeligt på plads.

Politikere hilser udspil velkomment

Det er ikke første gang, et lignende udspil har været på bordet. Tilbage i 2007 kæmpede familie- og arbejdslivskommissionen for at lovfæste barns 1. sygedag, og at arbejdsmarkedets parter skulle aftale en ordning om flere dage.

- Vi kæmpede for at gøre en grå samvittighed hvid. Hvis vi gerne vil have et samfund, hvor begge forældre arbejder fuldtid og får børn, så må vi også skabe gode vilkår for det, mener den daværende formand for kommissionen Linda Nielsen.

Socialdemokraternes familieordfører, Julie Skovsby, mener også, at det er vigtigt at lægge op til debat på området.

- LO rammer ned i en meget aktuel diskussion, og jeg ser frem til at se deres udspil i april. Det vil måske også få arbejdsgiverne på banen, fortæller Julie Skovsby.

Men samtidig mener hun ikke, at man skal lovgive om barns sygedage.

- I Danmark løser vi det bedst gennem overenskomster, og det skal vi ikke ændre på. Vi skal ikke kopiere modellerne fra vores nabolande, men i stedet finde en model, der passer til det danske arbejdsmarked, mener Julie Skovsby.

Det er Venstres familieordfører, Tina Nedergaard, enig i.

- Det er ude på arbejdspladserne, vi skal løse den her udfordring, ikke på Christiansborg. Det kræver for store omkostninger, og vi bruger allerede mere, end vi har råd til. Samtidig skal vi ikke pålægge virksomheder flere omkostninger, udtaler hun.

Men Tina Nedergaard er samtidig positiv over for at kigge på, hvordan man kan forbedre børnefamiliers vilkår.

- At være forælder er vores vigtigste opgave. Derfor skal kommuner og virksomheder skabe fleksibilitet og sørge for at have ledere, der har forståelse for deres medarbejderes behov, mener Venstres familieordfører.

Svenske forældre er glade

Hos Dansk Arbejdsgiverforening mener man ikke, at problemet med den nuværende ordning er så stort.

- Vi arbejder mindre end i andre lande omkring os og har både fleksibilitet, omsorgsdage, sygedage og feriedage. Derfor synes vi allerede, at der er mange muligheder, som forældre kan og bør bruge, siger direktør Pernille Knudsen.

Hun understreger, at politikerne bør holdes uden for dialogen om børnefamiliers sygedage og i stedet overlade det til overenskomstforhandlinger.

- Børns sygedage er en del af overenskomsterne og skal forblive en del af overenskomsterne, siger Pernille Knudsen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.