Læger vil selv lede: 1813-forhandling brudt sammen

Flere måneders forhandlinger mellem Region Hovedstaden og PLO er strandet.
1813-telefonen har været et stridspunkt siden oprettelsen af ordningen i januar 2014 - blandt andet med lange ventetider
1813-telefonen har været et stridspunkt siden oprettelsen af ordningen i januar 2014 - blandt andet med lange ventetider Foto: Nils Meilvang/arkiv/Scanpix

Forhandlinger mellem de praktiserende lægers organisation, PLO, og Region Hovedstaden om en ny akutordning er brudt sammen, oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Forhandlingerne har stået på i fire måneder, men er altså nu afsluttet uden resultat. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er ærgerlig på borgernes vegne, siger hun i en pressemeddelelse.

- Selvom jeg ærgrer mig over den manglende aftale, er jeg glad for de mange gode forslag, som er kommet ud af forhandlingerne. Derfor vil jeg hurtigt indkalde partierne bag Akuttelefonen 1813 til at se på, hvilke løsninger vi kan sætte i spil.

- Det handler om svartiderne, men også om at styrke kvaliteten og gøre en indsats for arbejdsmiljøet for de ansatte på Akuttelefonen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Ifølge formanden for PLO, Christian Freitag, er der ingen af parterne, der smækker med døren, selvom forhandlingerne er endt, uden at lægerne og regionen er nået frem til et resultat.

- Vi må dog konstatere, at vi ikke er enige om den overordnede ramme, siger Christian Freitag i meddelelsen.

- Vi har tilbudt regionen en helhedsløsning, hvor vi overtager ansvaret for telefonvisitationen og behandling. I denne model har vi forsøgt at integrere helhedsløsningen i den enstrengede struktur, som Region Hovedstaden allerede har etableret med 1813. Vi kan imidlertid ikke indgå en aftale under den forudsætning, at vi som selvstændige erhvervsdrivende giver afkald på ledelsen af arbejdet, siger Christian Freitag.

Fakta om forhandlingerne

DET HAR REGION HOVEDSTADEN TILBUDT PLO
Region Hovedstaden anerkender, at et tættere samarbejde mellem almen praksis og regionens akutordning vil gavne borgerne og give bedre patientforløb og kvalitetsudvikling. Derfor har regionen tilbudt at imødekomme PLO på en række punkter.

 • Honorarmodeller: Regionen har tilbudt de praktiserende læger at arbejde videre med forskellige honorarmodeller, fx at alment praktiserende læger får mulighed for, at honorering sker via ydernummer, således at aftalen indgås mellem regionen og den enkelte praksis.

 • En ny lederstilling med almenmedicinsk baggrund: Regionen har tilbudt at oprette en ny faglig lederstilling, som har almen medicinsk profil. Denne stilling skal rådgive og uddanne lægerne ved Akuttelefonen 1813, medvirke til at udvikle kvalitet, beslutningsstøtteværktøjer, dokumentation og epikriser og evidensbaseret praksis og sikre brobygning til almen praksis.

 • Mulighed for at tage 1813-vagter – væk fra Akutberedskabet: Regionen har tilbudt at sætte en forsøgsordning i gang, der gør det muligt at tage 1813-vagter fra lægehuset og ikke i Ballerup, hvor Akutberedskabet ligger. I samme forbindelse oprettes også 1813-arbejdspladser på akutmodtagelser/-klinikker, så det bliver mere fleksibelt at tage timer på akuttelefonen. 

 • En ny følgegruppe, der skal være med til at udvikle akutordningen: Der etableres en følgegruppe, hvor PLO sammen med de øvrige organisationer er med til at udvikle det enstrengede og visiterede akutsystem.

 • At lønnen afspejler vagternes tidspunkter: Regionen har tilbudt at afsætte 3 mio. kr. til såkaldt differentieret honorering, der afspejler vagternes tidspunkt – så der er tilstrækkelig lægebemanding fx ved spidsbelastninger.

 • Flere ressourcer til lægedelen af 1813: For at reducere svartiden – særligt ventetiden til at tale med en læge om børn under 12 år – har regionen tilbudt at ændre den nuværende organisering og bemanding på Akuttelefonen 1813, så der tilføres flere lægeressourcer.

DET HAR PLO TILBUDT REGION HOVEDSTADEN

 • En helhedsløsning: Den indebærer, at PLO har ansvaret for lægedækningen af 1813 og EVA alle timer i døgnet alle ugens dage. Dette kræver honorering på overenskomstlignende vilkår som i øvrige regioner, men med sikret minimumsløn og kompensation ved nattevagt før hverdage, eller med timehonorering, der afspejler graden af ulempevagt.

 • Al vagtplanlægning på 1813 varetages af PLO: PLO vil sikre forsyningen af læger, også i spidsbelastninger, således at ikke opstår huller i vagtplanlægningen.

 • Dækning af vagter i hele det enstrengede og visiterede akutsystem: Foruden telefonvisitation kan de praktiserende læger påtage sig vagter i akutmodtagelser og akutklinikker eller som udkørende læger på hjemmebesøg.

 • Tage ansvar for almen medicinsk kontinuitet: Vurdering ved en læge med almen medicinsk kompetence, uanset om patienten har brug for telefonvurdering, sygebesøg eller konkret vurdering ved fremmøde.

 • Mulighed for tillægsfunktioner, der fx sikrer kvalitetsudvikling og uddannelse af yngre læger: Når en praktiserende læge deltager i vagten i EVA eller på 1813, kan det være en mulighed at påtage sig en særlig tillægsfunktion. Dette skal ske uden for helhedsløsningen, og stillingerne skal opslås som konsulentstillinger.

 • Supervision af yngre kolleger under uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.