Kvindernes dom: Mænd overvurderer deres egen indsats i hjemmet

Kvinderne tager den største tørn i hjemmet med madlavning, rengøring og tøjvask, viser ny måling. Det har også betydning for ligestilling på jobbet, mener forsker.
Kvinder står stadig for vasketøjet i de fleste hjem.
Kvinder står stadig for vasketøjet i de fleste hjem. Foto: Scanpix/Arkiv

De traditionelle kønsroller i hjemmet hersker stadig i 2016.

En ny undersøgelse viser, at kvinder fortsat har hovedansvaret for de huslige pligter som rengøring, madlavning og tøjvask, mens manden står for vedligeholdelse af bilen og havearbejde. 

Og den ulige arbejdsfordeling er med til at påvirke ligestillingen på arbejdsmarkedet og i samfundet negativt, påpeger ekspert. 

I ny måling, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, har 1.018 repræsentativt udvalgte mænd og kvinder svaret på, hvem der har hovedansvaret for de huslige pligter.

51,3 procent af kvinderne peger på dem selv som hovedansvarlige i hjemmet, mens det samme kun gør sig gældende for 27,1 procent af de mandlige respondenter.

Størstedelen af mændene, 54,3 procent, mener til gengæld, at de huslige pligter er ligeligt fordelt i husstanden. Men kun 37,5 af kvinderne er enige i den påstand.

At kvinder trækker det store læs i hjemmet har negative konsekvenser for ligestillingen på arbejdsmarkedet, påpeger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet, der blandt andet har forsket i familie og arbejdsmarked.

Uligeløn og færre lederstillinger

- Det er klart, at jo mere kvinderne skal bidrage til at få familie og hjem til at hænge sammen, jo mere bagud kommer de på arbejdsmarkedet, siger Bent Greve.

Han forklarer, at de negative konsekvenser blandt andet er mindre løn og færre lederstillinger til kvinderne, der til gengæld i højere grad end mændene tager deltidsjob for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen.

Men selvom mænd og kvinder stadig ikke er ligestillet i dag, så er vi godt på vej, mener Bent Greve.

- Vi ser at især i de yngre generationer, tager mænd mere og mere del i det ulønnede arbejde i hjemmet og med børnene. Så der sker stille og roligt fremskridt, siger Bent Greve.

Selvforskyldt

Køns- og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke er ikke overrasket over resultatet af undersøgelsen.

- Kvinden laver mest i hjemmet. Hun er hjemmets moderne leder, der planlægger og uddelegerer arbejdet, siger Kenneth Reinicke, der ikke mener, at man umiddelbart kan udråbe det til et ligestillingsproblem.

For ifølge ham nærmer mændene sig mere og mere kvinderne, når det kommer til arbejdsfordelingen i hjemmet.

- Mænd i dag tager mere ansvar for hjem og børn end tidligere generationer. Men kvinder føler nok stadig, de laver mest. Det kan handle om, de har svært ved at give slip på lederrollen i hjemmet.

Kenneth Reinicke  forklarer, at den ulige arbejdsdeling i hjemmet langt hen ad vejen er selvforskyldt, da kvinder føler et pres for at leve op til nogle bestemte samfundsidealer.

Mænd overvurderer indsats

- Kvinder føler nok i højere grad, at de bliver målt på hjemmet. At det falder tilbage på dem, hvis hjemmet er rodet eller børnenes tøj er beskidt. Til gengæld føler manden sig i højere grad ansvarlig for at kunne forsørge familien, siger Kenneth Reinicke. 

At flere mænd end kvinder i undersøgelsen opfatter arbejdet i hjemmet som ligeligt fordelt, overrasker ham ikke. 

- Mænd har nok en tendens til overvurdere deres egen indsats i hjemmet. Det kan hænge sammen med, at fordi de i dag deltager i de huslige gøremål, som støvsugning, så føler de, der er en ligestilling på hjemmefronten.

Støvsugning på tid

Kultursociolog Emilia van Hauen peger på, at den ulige arbejdsdeling kan hænge sammen med, at mænd traditionelt set går mere op i at præstere end kvinder. 

- Hvis man kunne gøre husarbejdet til en præstation, hvor man eksempelvis støvsugede på tid, kunne det være, flere mænd ville gøre en indsats, siger Emilia van Hauen.

Hun forklarer, at kvinder derimod er kulturelt opdraget til at skulle tage sig af hjemmet og skabe sociale rammer og hygge. 

- Det ligger jo allerede i den måde vi italesætter det på, når vi snakker om, hvorvidt manden hjælper til derhjemme. Man diskuterer aldrig, om en kvinde hjælper til derhjemme. For det ligger implicit, at det er hendes ansvar, siger Emilia van Hauen.

Højere stress-niveau

Hun mener, den ulige arbejdsfordeling i hjemmet bliver et problem, når kvinderne samtidig skal lægge kræfter på arbejdsmarkedet. 

- Kvinder arbejder jo ikke mindre ude, fordi de arbejder mere derhjemme, siger Emilia van Hauen. 

Hun henviser til, at undersøgelser har vist, at kvinders stress-niveau stiger, når de har fri fra arbejde og kommer hjem, mens mændenes stress-niveau falder. 

Emilia van Hauen mener, at man kunne spare de tilbagevendende diskussioner om husarbejde, hvis man fandt plads i budgettet til rengøringshjælp. 

 

 

 

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.