KAOS MED KÆRESTEPENGE

Kommuner sylter fakta til rapport om fejlramte kærestepar

21 kommuner har ikke svaret på beskæftigelsesministerens anmodning om at opgøre fejl i sager, hvor kærestepar skal forsørge hinanden.
Kommuner har lavet fejl for mindst 51,4 millioner kroner i sager om kærestepar, der skal forsørge hinanden, fordi den ene halvdel er på kontanthjælp. Men forskellen er stor fra kommune til kommune. Nogle kommuner efterbetaler trukken kontanthjælp, mens andre nægter.
Kommuner har lavet fejl for mindst 51,4 millioner kroner i sager om kærestepar, der skal forsørge hinanden, fordi den ene halvdel er på kontanthjælp. Men forskellen er stor fra kommune til kommune. Nogle kommuner efterbetaler trukken kontanthjælp, mens andre nægter. Foto: Bjarke Ørsted/Scanpix/Arkiv

Hver femte kommune svarede slet ikke, da beskæftigelsesministeren bad om at få at vide, hvor mange og hvor grove fejl kommunerne har lavet i sager om kærestepar, der skal forsørge hinanden.

Svarfristen var den 20. maj, men kun 77 ud af landets 98 kommuner har svaret.

Og ikke nok med det. I flere af de kommuner, der faktisk sendte et svar, mener borgere, at svaret i bedste fald er mangelfuldt og i værste fald decideret usandt.

Men kommunernes manglende hjælpsomhed får ikke nødvendigvis nogen konsekvenser.

- En kommune er som udgangspunkt kun forpligtet til at videregive oplysninger til en anden myndighed, hvis oplysningerne er lettilgængelige. Hvis det kræver et merarbejde at fremskaffe oplysningerne, har kommunen ikke pligt til at dele dem med en anden myndighed, siger Søren Højgaard Mørup, der er professor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet.

Randers, Lolland og Brøndby er tre af de kommuner, der ikke har svaret, selvom kommunerne har mange borgere på kontanthjælp.

Sorø har svaret, men Helle Poulsen, der bor i kommunen, er langt fra tilfreds med forklaringen.

"De snakker udenom"

Siden januar 2014 er hun blevet trukket i kontanthjælp, fordi hendes samlever har pligt til at forsørge hende. Men hun har fundet flere fejl i kommunens sagsbehandling.

For eksempel har hun og kæresten ikke fået en skriftlig afgørelse hver især. En fejl, som i Københavns Kommune betød, at omkring 1.000 borgere fik penge tilbage.

Derfor har Helle Poulsen og - ifølge hende - andre Sorø-borgere klaget til Ankestyrelsen.

Alligevel svarer kommunen følgende:

"I Sorø Kommune er sagsbehandlingen af sager med gensidig forsørgelsespligt for samlevende på kontanthjælp gennemført korrekt. Der er ikke lavet systematiske fejl."

Det gør Helle Poulsen vred.

- De snakker udenom og svarer ikke på spørgsmålet, siger hun.

Fejl for 51,4 millioner

Reglerne om, at kærester skal forsørge hinanden, hvis den ene er i job, og den anden er arbejdsløs, er en del af kontanthjælpsreformen. Den trådte i kraft i 2014.

Men kommunerne har lavet så mange grove fejl i sagsbehandlingen, at der indtil videre er efterbetalt mindst 51,4 millioner kroner i kontanthjælp til de fejlramte par.

Imidlertid er der ingen, der aner, hvor stort beløbet i virkeligheden er, og hvilke konsekvenser ordningen har haft for de fejlramte par.

Det fik tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til at kræve et samlet overblik over fejlene i foråret.

Arbejdet gik i stå på grund af folketingsvalget, men beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) bekræftede tirsdag, at han ville have redegørelsen færdiggjort.

Forventer ikke problemer

Lolland Kommune har cirka 1.500 borgere på kontanthjælp. Kommunen er en af de 21 kommuner, der ikke har svaret på ministerens anmodning.

Hvorfor har lederen af det lokale ydelseskontor svært ved at svare på.

- Jeg har videresendt fakta til jobcenterchefen i april. Jeg kan ikke svare på, hvorfor de ikke er nået frem, siger Kurt Hansen.

Kommunen har ikke efterbetalt en krone, fordi den vurderer, at den ikke har lavet systematiske fejl.

- Vi forventer ikke, at vi får så mange problemer, fordi vi har sendt begrundede afgørelser til begge parter, uddyber lederen af ydelseskontoret.

Kommunen har indtil nu modtaget 12-13 klager.

Ingen kære mor

Enhedslisten har tidligere kaldt kommunernes håndtering af reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende "den største forvaltningsmæssige skandale" i nyere tid.

Men borgerne skal ikke regne med, at kommunerne på eget initiativ finder og retter fejlene.

- Hvis man som borger sidder med en fornemmelse af, at ens sag burde være taget op, eller at man burde have fået penge tilbage, så må man selv tage initiativ til en sag. Man kan klage til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn eller Folketingets Ombudsmand, siger Sten Bønsing, der er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han understreger dog, at uanset hvilken instans man går til, så vil den lægge vægt på, hvad Ankestyrelsen siger, fordi styrelsen er specialmyndighed i den her type sager.

Styrelse: Vi indsamler de sidste svar

Folketingets Ombudsmand oplyser, at institutionen er blevet kontaktet om kommunernes administration af regler om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Ombudsmanden vil dog ikke indlede en generel undersøgelse, fordi Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt et cirkulære, og fordi Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vejledning til kommunerne.

STAR oplyser, at styrelsen vil indsamle svar fra de kommuner, der ikke har overholdt tidsfristen.

Artiklen er opdateret onsdag 12.30.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.