Kommune i chokerende opråb: Ressourceforløb er skadelige

En bred vifte af politiske partier i Aalborg Kommune kræver nu handling fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og Folketinget.
"I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred,” står der om de omstridte ressourceforløb i brevet, der er underskrevet af formand for Beskæftigelsesudvalget, Rådmand Mai-Britt Iversen (S).
"I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred,” står der om de omstridte ressourceforløb i brevet, der er underskrevet af formand for Beskæftigelsesudvalget, Rådmand Mai-Britt Iversen (S). Foto: Screendump

Advarsler fra læger, der har stået frem og fortalt om, hvordan jobcentrenes ressourceforløb har gjort borgere mere og mere syge, er indtil videre blevet affejet af Kommunernes Landsforening (KL).

Men nu tager politikerne i Aalborg Kommune sagen i egen hånd.

Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget har sendt et åbent brev med en sønderlemmende kritik af førtidspensionsreformens ressourceforløb til Folketinget og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V).

LÆS BREVET HER:

Udvalgenes politikere fra Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten og SF er ”bekymrede” for Ankestyrelsens ”stive tolkning af loven".

"Skadeligt"

”Fortolkningerne betyder, at alvorligt syge borgere skal gennemføre et eller flere unødvendige ressourceforløb som ren og skær dokumentation, uden at der er realisme i at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Samtidig tilsidesættes lægelige oplysninger og dokumentation, der foreligger fra tidligere forløb," lyder det, inden alvoren bliver understreget:

"I bedste fald er det uden mening for borgerne og i enkelte tilfælde kan det være skadeligt for borgerens helbred,” står der om de omstridte ressourceforløb i brevet, der er underskrevet af formand for Beskæftigelsesudvalget, Rådmand Mai-Britt Iversen (S).

Kan ikke stramme mere

Brevet kommer i forlængelse af, at Ankestyrelsen har været efter Aalborg Kommune, fordi de mener, at kommunen har været for gavmilde med tildeling af førtidspension, fortæller Anne Honoré Østergaard (V), næstformand i Familie- og Socialudvalget.

- De har dunket os i hovedet og sagt, at vi er for milde. Men for filan, det er vi virkelig bare ikke. Med menneskelige øjne kan vi ikke stramme skruen mere. Vi har mødt mange tragiske skæbner, og det er utroligt, at de kommer i gennem det her, siger hun.

I brevet står der, at ”tolkningen af disse regler er (…), at man skal være døende eller eksempelvis være udviklingshæmmet for at kunne blive fritaget (for ressourceforløb, red.).” Derfor håber politikerne i Aalborg nu på, at deres opråb vil få Jørn Neergaard Larsen og Folketinget til at ”justere praksis omkring undtagelser fra ressourceforløb.”

Lyt til lægerne

Avisen.dk har i den seneste tid fortalt om to læger, der kritiserer jobcentrene for ikke at lytte til dem, når de skal vurdere, om deres patienter skal i ressourceforløb eller ej. Disse historier ryster Anne Honoré Østergaard.

- At man ikke tager de læger alvorligt, fatter jer ikke, siger Anne Honoré Østergaard, der personligt nu har tegnet en helbredsforsikring, fordi hun er bange for, hvad der vil ske, hvis hun selv kommer til skade og skal igennem samme forløb.

Anne Honoré Østergaard mener, at både Ankestyrelsen og ministeren ikke for alvor forstår virkeligheden ude i kommunerne. Derfor fremhæver politikerne en konkret sag fra kommunen, der skal illustrere, hvor stram Ankestyrelsens vejledning er. (Læs den i faktaboksen herunder).

Personlig snak

Næstformanden i Familie- og Socialudvalget håber også at kunne hive fat i partifællen Jørn Neergaard Larsen personligt, når der i næste weekend er landsmøde i Venstre.

- Så tager jeg en lille snak med ham. Han er jo et fornuftigt menneske, men han er for langt væk. Vi får at vide, at vi skal være hårdere, men det kan vi ikke, siger hun.

Politikernes eksempel

"Hvor stramt lovgivningen administreres kan illustreres gennem følgende eksempel:

En borger har klaget til Ankestyrelsen over kravet om at skulledeltage i et ressourceforløb. Der er tale om en borger, der har alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Der er tale om en borger, der befinder sig langtfra såvel uddannelse som arbejdsmarked. Der foreligger en speciallægeerklæring, hvoraf det fremgår, at ”der ikke findes yderligere realistiske behandlingsmuligheder,som kan give varig bedring af tilstanden, men at der muligvis kan opnås livskvalitetsforbedrende effekt af behandling”.

Det interessante her er Ankestyrelsens begrundelse for, at borgeren skaligennem et ressourceforløb. Ankestyrelsen henviser til, at denne borgerskal i ressourceforløb med den begrundelse, at de vurderer, at de anbefaledetiltag vil have betydning for hendes livskvalitet. Det kan ikke udelukkes, at det vil få betydning for hendes arbejdsevne”.

Det illustrerer meget godt, hvor hård linjen er overfor borgerne. I lyset af speciallægeerklæringen må Ankestyrelsens tolkning siges at være rent hypotetisk. Vi kan også være tvivlende overfor, at den pågældende borger vil opleve et ressourceforløb som værdigt og en forbedring af livskvaliteten.

I andre sager oplever vi, at forvaltningen igennem mange år har arbejdet med den pågældende borger, og det er gennem aktivering og forrevalideringdokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan udvikles yderligere. Alligevel er kravet, at borgeren skal deltage i et ressourceforløb."

Kilde: Det åbne brev fra Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget i Aalborg Kommune.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.