Kolde chefer kan give depression

En ansat, der ikke får anerkendelse for sin arbejdsindsats, har større risiko for at udvikle en depression. Det viser ny undersøgelse.
Flere studier har vist sammenhæng mellem manglende anerkendelse på jobbet og depression. Et af studierne var foretaget blandt sundhedspersonale i Finland, forklarer professor Reiner Rugulies.
Flere studier har vist sammenhæng mellem manglende anerkendelse på jobbet og depression. Et af studierne var foretaget blandt sundhedspersonale i Finland, forklarer professor Reiner Rugulies. Modelfoto: Scanpix

Knokler du løs på jobbet uden, at chefen anerkender din indsats? Det bør få dine alarmklokker til at ringe.

Hvis din arbejdsindsats ikke belønnes med en fair løn eller skulderklap, har du nemlig større risiko end andre for at udvikle en depression.

Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I undersøgelsen har forskerne sammenlignet ni studier fra forskellige lande, inklusiv Danmark, der er foretaget siden 2005.

- Hvis man ser på alle studierne, er det ret entydigt, at ubalance mellem indsats og belønning har sammenhæng med forhøjet risiko for depression, siger professor ved NFA Reiner Rugulies, som er en af forskerne bag undersøgelsen, til Avisen.dk.

Også i det danske studie fra 2013 fandt man sammenhæng mellem ubalancen mellem indsats og belønning og risikoen for alvorlige depressive symptomer, forklarer han.

Chefens støtte er afgørende  

Sammenhængen mellem fraværet af ros på ens arbejde og depressive tanker giver god mening, forklarer Poul Videbech. Han er professor ved Psykiatrisk Center Glostrup og forsker i depression.

- Noget af det, der har allerstørst betydning for, om man udvikler sig på arbejdet, er, om man bliver støttet og anerkendt af sin chef og kollegaer. Og vi ved også, at et pres hos nogle mennesker sætter sig som depression, siger han.

I Depressionsforeningen oplever man, at flere af de henvendelser, man får fra depressionsramte, handler om dårligt arbejdsmiljø, forklarer organisationens generalsekretær Kasper Tingkær.

- Arbejdet fylder rigtig meget. I alt for mange tilfælde er arbejdet medvirkende til, at depressionen er kommet, siger han.

Kan ryge helt ud af arbejdsmarkedet

For mange hænger depression sammen med stress. Og stress er tit forbundet til ens arbejdsmiljø, påpeger Kasper Tingkær.

Han understreger dog, at det sjældent kun er ens arbejdsforhold, der udløser en depression. Alligevel hviler der et stort ansvar på arbejdsgivernes skuldre, pointerer han.

- Lederne skal både have forståelsen og uddannelsen til at håndtere det, for ingen er tjent med, at arbejdspladsen er med til at drive folk ud i en depression. Det er dyrt for virksomheden, dyrt for samfundet og katastrofalt for den enkelte, fordi det kan være første skridt til, at man helt mister fodfæstet på arbejdsmarkedet, mener Kasper Tingkær.

Lederne: Der er plads til forbedring 

I interesseorganisationen Lederne har man erfaret, at feedback og anerkendelse betyder meget for medarbejdernes engagement, motivation, produktivitet og trivsel i al almindelighed, fortæller Lars Andersen, der er arbejdsmiljøchef hos Lederne.

Men man kan ikke skære alle landets ledere over en kam, når det handler om evnen til at anerkende medarbejdere, fastslår han.

- Vi organiserer cirka 112.000 medlemmer, og mange gør det rigtig godt, og så vil der være en række af dem, der bestemt kan blive bedre til at bruge ledelsesværktøjer, siger han.

Generelt set er det dog af stor betydning, at lederne får de rette værktøjer til at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, mener arbejdsmiljøchefen.

Ikke sammenhæng med medicinforbrug

Forskerne bag undersøgelsen har også set på, om de danske lønmodtagere, der ikke følte sig belønnet for deres indsats, også havde et højere forbrug af antidepressiv medicin. Det havde de ikke, viste det sig.

De modstridende resultater i de to undersøgelser kom bag på forskerne, fortæller professor ved NFA Reiner Rugulies. De forskellige resultater kan skyldes, at sammenhængen mellem depression og manglende anerkendelse alligevel ikke er så tydelig, forklarer han.

- En anden mulig forklaring kan være, at brugen af antidepressiv medicin ikke er en god måde til at måle depression, fordi mange med depression ikke bliver behandlet. Og nogle af dem, der får medicinen, får det af andre grunde som søvnbesvær eller smerter, siger han.

Bag undersøgelsen

Forskerne har gennemgået forskningen på området siden 2005. Ni studier viser alle en sammenhæng mellem mangel på belønning og depression. Undersøgelserne bygger på forskellige metoder til at måle depression, for eksempel medarbejdernes egen vurdering, diagnose fra egen læge eller deltagelse i psykiatriske interview.

I undersøgelsen af medicinforbruget har 4.541 medarbejdere i forskellige brancher svaret på spørgsmål om deres arbejde, helbred og velbefindende. De har for eksempel svaret på, om der er gode fremtidsudsigter i jobbet, om deres arbejde bliver påskønnet af ledelsen, og om de ofte må arbejde over eller arbejde meget hurtigt. De oplysninger har forskerne analyseret i anonymiseret form, efter de er blevet koblet med oplysninger i Lægemiddelregistret om forbruget af antidepressiv medicin. Her bliver alle de recepter, vi indløser på apoteket, registreret.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.