Kim efter fire år i systemet: Jeg DUMPER Løkke og Co.!

Kim Madsen er Facebook-aktivist og vred. Vred på Venstre-regeringen og på systemet.
Kim Madsen giver Løkke og Co. et stort rundt nul og en nedadvendt tommel.
Kim Madsen giver Løkke og Co. et stort rundt nul og en nedadvendt tommel. Foto: Privat

Hvordan har de ledige og udsatte haft det under året med Løkke ved roret som statsminister?

Ikke godt, mener Kim Madsen, der er sygemeldt på fjerde år, i ressourceforløb og stifter af Facebook-gruppen Jobcentrets Ofre.

Hvis han skulle give Løkke og Co. karakterer for regeringens indsats for ledige og udsatte, ville det blive til et stort rundt NUL.

- Aldrig i mit 57-årige liv har jeg følt så megen usikkerhed på det sociale område. Jeg er selv hårdt ramt, lyder det fra Kim Madsen, der ifølge eget udsagn har været sygemeldt i over fire år med invalid diagnose. Jobcentret har erklæret ham arbejdsparat og henvist ham til kontanthjælp. 
Kim Madsen har på egen krop mærket, hvordan ledige og syge behandles af systemet. Foto: Privat  
 
Kim Madsen er ikke alene om at give regeringen klø på det område. I anledning af V-regeringens et års-jubilæum har Avisen.dk/Ugebrevet A4 bedt et repræsentativt udsnit af befolkningen uddele karakter efter 7-trinsskalaen til regeringen.
 
Vi har bl.a. spurgt om regeringens indsats for ledige og udsatte - og den indsats giver danskerne dumpekarakter til. I snit får den kun 1,8.
 
Kim Madsen fortæller, at som han ser det, så er han havnet i samme situation som op mod 100.000 medborgere på grund af "ulovlig brug af lægekonsulenter og inhabile medarbejdere i jobcenter og kommune, som underkender borgernes lægeerklæringer."
 
- Vi er nu tvunget ud i et liv i fattigdom, indtil vi får folkepension. Vi kan ikke visiteres til førtidspension eller fleksjob på grund af besparelser. Unge under 40 år skal leve et kummerligt liv i fattigdom, fordi der slet ikke uddeles førtidspension til dem - eller kun i meget begrænset omfang, lyder det fra ham.
 
Har du selv følt din økonomiske tryghed truet af initiativer fra V-regeringen? 
 
- Da regeringen indførte fattigdomsreformerne og sendte borgerne ud i langvarige jobafklarings- og ressourceforløb - vidste jeg godt, hvor det bar hen. Venstre støtter besparelser overalt - også der hvor det gør ondt. Med nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i spidsen for alle besparelser på beskæftigelsesområdet, er vi, som er ramt, på vej ned og sutte grundvand i rendestenen, erklærer Kim Madsen. 
 
Hvad betyder økonomisk tryghed for et samfund? 

- Det betyder alt for et samfund, som skal fungere. Man ville kunne undgå splid og uro blandt borgerne. Man ville opnå mere sympati for nye tiltag i samfundet, hvis man gjorde brug af de sårbare grupper og ikke tvang dem på sulte-indkomst og dummekurser.
Nu gør man ikke brug af de sårbare grupper. Nu udnytter man dem til at bevare beskæftigelse i jobcenter og kommune. 
 
Regeringen siger, at udgifterne til overførselsindkomster koster samfundet for mange penge. Hvad er dit råd til politikerne for at få det regnestykke til at gå op? 
 
- Meget nemt regnestykke: Luk kontrolcentrene - undskyld jobcentrene - Giv værdigt trængende det fleksjob eller den førtidspension, som de har ret til. Flyt overflødige medarbejdere fra jobcenter til SKAT - og inddriv de 200 milliarder kroner - måske mere - som er skjult af de rige - både her i Danmark samt i udlandet.
 
- Sæt så skatten op med tre procent - også for de fattigste - så kører det hele på skinner igen!

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.