KAOS MED KÆRESTEPENGE

Kærestekaos for millioner: Kunne have ansat 50 pædagoger

Københavns Kommune kunne have ansat 50 pædagoger for de 20 millioner, der er afsat til at betale regningen efter fejl i sager om kærestepenge.
Københavnske kærestepar, der har været omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, kan få del i en pulje på 20 millioner kroner.
Københavnske kærestepar, der har været omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, kan få del i en pulje på 20 millioner kroner. Foto: Maria Hedegaard/Arkiv/Scanpix

Københavns Kommune er stadigvæk i gang med oprydningen efter et større kærestepenge-kaos. Sagsbehandlere arbejder sig lige nu igennem sagsbunkerne, og regningen lader allerede til at være løbet op i mange millioner.

Landets største kommune retter sine mange fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt, hvor samlevere er blevet pålagt at forsørge deres partner, hvis han eller hun er arbejdsløs og på kontanthjælp.

Indtil videre vil op mod 723 par få tilbagebetalt de penge, de er blevet trukket i kontanthjælp, siden reglerne om gensidig forsørgelse trådte i kraft i 2014.

I april har Københavns Kommune gennemgået de 723 sager, hvor ingen eller kun den ene af parterne havde fået tilsendt en afgørelse, da de blev pålagt gensidig forsørgelsespligt. Det har begge ellers krav på ifølge Forvaltningsloven.

- Jeg er selvfølgelig stærkt utilfreds med, at sagsbehandlingen har været mangelfuld i så mange sager, siger Anna Mee Allerslev (R), der er borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

20 millioner = 50 fuldtidsansatte pædagoger

Hun siger, at det dog er glædeligt, at der ikke ser ud til at være tale om fejl i selve indholdet i sagerne. De borgere, der har fået ydelse som samlevende, har rent faktisk været samlevende.

- Det er til gengæld tale om ærgerlige procesfejl, som desværre gør, at sagerne skal behandles igen. Det er forvaltningen i fuld gang med, siger hun.

Anna Mee Allerslev siger, at de borgere, der skal have efterbetalt ydelse, som udgangspunkt får besked om beløbet i denne måned.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget præcist om antallet af borgere, der skal have efterbetalt ydelse, og dermed heller ikke om beløbets størrelse, siger Anna Mee Allerslev.

Allerede i marts blev der dog overført 20 millioner kroner ekstra til puljen for uforudsete udgifter som en del af en politisk aftale.

De 20 millioner skal blandt andet bruges til dækning af tilbagebetalingerne og de mange arbejdstimer ved at gennemgå 1.700 sager.

20 millioner kroner svarer til 50 fuldtidsansatte pædagoger, oplyser fagforeningen BUPL's lokalafdeling i København.

Dummebøde på 19 millioner?

Københavns Kommune er en af mange kommuner, der er blevet tvunget til at efterbetale kontanthjælp, der har været trukket uretmæssigt, fordi et utal af sager om gensidig forsørgelsespligt ikke har overholdt basale regler om god forvaltningsskik.

I Assens og Norddjurs har kommunen tilbagebetalt penge. Her har det kostet 24.000-28.000 kroner per par. Overføres de forhold til København, vil de første 723 sager kunne løbe op i 19 millioner kroner.

Men politikerne i København vil først i slutningen af maj få et overslag på, hvad fejlene koster kommunen.

Og det behøver der ikke være noget mærkeligt i, lyder det fra en professor i økonomistyring.

- Det ville være forkert at lægge et omkostningsskøn til grund for en beslutning om, hvorvidt kontanthjælpsmodtagere skal have penge tilbage. Den viden er irrelevant og må ikke lægges til grund for kommunens beslutninger, siger professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

- Det her handler om, hvad loven siger, og hvor alvorlige fejlene i sagsbehandlingen har været, uddyber han.

Ekspert til kommune: Kom i sving

Avisen.dk har anmodet om aktindsigt i kommunens skøn, men kommunen oplyser, at den ikke har lavet noget skøn.

Men det kan ændre sig, siger professoren i økonomistyring.

- Der vil sandsynligvis blive stillet spørgsmål fra oppositionen til den ansvarlige borgmester om prisen, så kommunen kan lige så godt få lavet en vurdering i stedet for at sidde på hænderne, siger Per Nikolaj Bukh.

Kommunen tjekker også 256 sager, hvor parterne godt nok har fået tilsendt afgørelser, men ikke er blevet partshørt undervejs, som de skal ifølge loven. Også gamle sager, hvor ingen af parterne længere er på kontanthjælp, bliver gennemgået.

- De par, der ikke har fået en afgørelse hver, får deres penge tilbage. Det ser vi som første sejr. Nu er næste skridt at kæmpe for, at de borgere, der på fejlagtigt grundlag har skrevet under på en samlivserklæring eller ikke er blevet parthørt, også får deres penge tilbage, siger arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten i København Ninna Hedeager Olsen.

Hun har bedt om at få udleveret en begrundelse i hver eneste sag, der er afgjort ved, at kommunen har foretaget et skøn.

Minister: Borgere skal behandles ordentligt

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S). Ministeren er i øjeblikket på rejse i Kina.

Ministeren har dog tidligere sagt følgende under et samråd:

- Borgere skal opleve, at den lovgivning, der bliver vedtaget, også bliver fulgt. Derfor vil jeg gerne sige, at jeg synes ikke, at man skal tage lemfældigt på det, hvis det er sådan, at borgere ikke har fået det, vi som lovgivere har ment, at de har krav på. Derfor fortjener det en ordentlig håndtering.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.