Kæmpe forskel: Kommunerne bruger 225-timersreglen vidt forskelligt

Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er fritaget fra 225-timersreglen, svinger fra omkring hver tiende til over otte ud af ti fra kommune til kommune. Ekspert kalder det forskelsbehandling.
Nye tal viser kæmpe forskelle på, hvor mange personerne fritager fra 225-timersreglen. "Vi ved ikke, om der er et problem", siger beskæftigelsesministeren.
Nye tal viser kæmpe forskelle på, hvor mange personerne fritager fra 225-timersreglen. "Vi ved ikke, om der er et problem", siger beskæftigelsesministeren. Foto: Scanpix/arkiv

Der er store forskelle mellem landets kommuner på, hvor mange modtagere af kontanthjælp, der er blevet undtaget fra den nye 225-timersregel.

De enkelte kommuner skal vurdere, om borgere skal undtages fra 225-timers reglen, der er en del af kontanthjælpsloftet, som træder i kraft 1. oktober. Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Avisen.dk er i besiddelse af, viser dog, at der er stor forskel på, hvor mange borgere de enkelte kommuner fritager fra 225-timers reglen.

I Norddjurs Kommune er nemlig hele 82 procent blevet fritaget fra 225-timers reglen, mens Kerteminde og Halsnæs Kommuner i den anden ende af tabellen blot har fritaget henholdsvis 14 og otte procent. Næstved og Ringsted har ligeledes fritaget meget få, da begge kommuner blot har fritaget 29 procent. I Aalborg er 73 procent fritaget, mens tallet er 66 procent for Odense og 51 procent for Aarhus.

Ekspert: Umuligt at forklare forskelle

Avisen.dk har forelagt professor Bent Greve, der blandt andet forsker i arbejdsmarked og velfærd på RUC, tallene. Ifølge ham kan man ikke forklare de store udsving ud fra borgerne i kommunerne eller landsforskelle i arbejdsmarkedet. I stedet tyder tallene på, at kommunerne forvalter 225-timersreglen på vidt forskellig vis.

- Jeg kan ikke se noget som helst mønster, der svarer til hverken fordelingen af jobmuligheder, integrationsudfordringer eller personer på indkomstoverførsler. For mig tyder tallene på, at der er forskel på, hvordan man anvender reglerne i kommunerne, siger Bent Greve, der understreger at der er en statistisk usikkerhed, da visse kommuner er meget små, men heller ikke den forskel kan forklare tallene.

Hvor henne du bor i landet betyder altså alt for, hvorvidt du er omfattet af 225-timers reglen.

- Som borger kan man risikere at blive undtaget i en kommune, hvor man ikke ville blive undtaget i en anden kommune, siger Bent Greve.

Kan koste ydelse

At være omfattet af 225-timers reglen betyder, at man skal arbejde minimum 113 timer i ustøttet arbejde inden 1. oktober, ellers bliver man skåret omkring 1.000 kroner i kontanthjælpen. Hvis ens samlever også er kontanthjælpsmodtager, der ikke lever op til 225-timers reglen, så mister I hele den ene ydelse.

Alle, der har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år i løbet af de sidste tre år, er omfattet af 225-timers reglen. Hvis kommunen vurderer, at man ikke er i stand til at arbejde 225 timer i løbet af et år, kan kommunen fritage en, og det er altså den vurdering, som kommunerne administrerer på forskelle vis.

Bent Greve understreger, at det altid har været en del af den kommunale praksis, at det omfatter individuelle skøn, og at der derfor er forskel fra kommune til kommune. Men disse forskelle er alt for store. For eksempel bliver 76 procent fritaget i København Kommune, men hvis du bor på den anden af Valby Bakke bliver blot 41 procent bliver fritaget i Frederiksberg Kommune, selvom vilkårene er stort set ens ifølge Bent Greve.

- Set i borgerens øjne er det naturligvis problematisk, og det nærmer sig et retsikkerhedsmæssigt problem med så store forskelle, siger Bent Greve. 

Selvom sociale forhold afgøres af individuelle skøn, mener Bent Greve, at disse tal bør betyde, at kommunerne i den grad kigger nærmere på, hvordan de praktiserer 225-timers reglen.

"Vi ved ikke, om der er noget problem"

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen til kommunernes fritagelse af borgere i forhold til 225-timersreglen

Han har dog tidligere udtalt, at der ser ud til at være forskel på, hvordan kommunerne implementerer reglen.

- Vi ved ikke, om der er noget problem. Men da vi kan se, at der er en vis variation, så gør vi nu kommunerne opmærksom på det, sagde Jørn Neergaard Larsen.

Halsnæs Kommune oplyser i en kommentar til Avisen.dk:

”Det viser sig, at de 8 pct. skyldes en registreringsfejl, og tallet er derfor ikke retvisende. Det vil tage Halsnæs Kommune nogle dage at gennemgå sagerne og finde det eksakte tal. Rent teknisk drejer det sig om, at sagsbehandlere ikke har været opmærksom på at sætte et bestemt flueben til statistisk brug. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at denne registreringsfejl i øvrigt ikke har haft betydning for de pågældendes kontanthjælpsmodtageres ydelser. Notatpligt mv. er desuden overholdt i sagerne.”

Antal fritagede fra 225-timers reglen i større kommuner.

Randers: 81 procent fritaget

København: 76 procent fritaget

Esbjerg: 74 procent fritaget

Aalborg: 73 procent fritaget

Vejle: 68 procent fritaget

Odense: 66 procent fritaget

Aarhus: 51 procent fritaget

Frederiksberg: 41 procent fritaget

 

De tre kommuner med flest fritagede

Norddjurs kommune: 82 procent fritaget

Randers kommune: 81 procent fritaget

Sønderborg kommune: 79 procent fritaget

 

De tre kommuner med færrest fritagede

Halsnæs kommune: 8 procent fritaget

Kerteminde kommune: 14 procent fritaget

Struer kommune: 22 procent fritaget

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.