Jette har købt sig til juridisk hjælp: "Jeg kan ikke mere"

Jette har været i psykiatrisk behandling i 18 år med stærk medicin. Hun har måttet betale sig fra juridisk hjælp. Trods advarsler fra psykiatere vil kommunen vil have hende arbejdsprøvet igen.
Jette har ikke ønsket at stå frem med sit fulde navn. - Jeg bor i en mindre by og der er så mange fordomme omkring psykisk sygdom.
Jette har ikke ønsket at stå frem med sit fulde navn. - Jeg bor i en mindre by og der er så mange fordomme omkring psykisk sygdom. Foto: Zanny Arina Lundgaard

Et brev i hendes e-­boks fra Frederikssund kommune var nok. 57-årige Jette tilbragte den første weekend i september på psykiatrisk skadestue efter endnu et afslag om genoptagelse af hendes sag om en førtidspension.

Jette har været i psykiatrisk behandling i 18 år, men kommunen står fast på, at jobcentret skal forsøge at udvikle Jettes arbejdsevne endnu en gang i et ressourceforløb med flere langvarige praktikker.

Hun skal have mere psykofarmaka og sovemedicin, så kan hun gennemføre, mener Frederikssund Kommune.

Nu ligger Jettes klagesag til hastebehandling i Ankestyrelsen, fordi man vurderer, at der kan være fare for hendes liv.

- Det er surrealistisk, at Jobcentret presser så alvorligt syge mennesker så langt ud, at der er fare for deres liv eller helbred, siger Zanny Arina Lundgaard fra firmaet Patientprotector.

Hun er betalt af Jette som privat juridisk rådgiver og skulle egentlig bare hjælpe Jette med hendes sag om førtidspension. Men hun er endt med at måtte køre fra Billund til Frederikssund for at indlægge hende.

Psykiater: Jette er under stort pres

Frederikssund Kommune har ellers fået to psykiaterudtalelser om, at der er betydelig risiko for at Jette psykiske sygdom bliver forværret ved at blive ved at afprøve hendes arbejdsevne.

”Patienten har været stemningsstabil i kortere perioder, men er tilbagevendende udsat for et stort pres fra sin kommune, der forværrer tilstanden og seneste førte til et alvorligt selvmordforsøg,” skriver hendes psykiater blandt andet.

Psykiateren har også sendt et bekymringsbrev direkte til socialchefen i kommunen om risikoen for Jettes helbred.

Hun har svær bipolar affektiv sindslidelse - det der tidligere blev kaldt maniodepressiv.

- Jeg kan ikke mere. Jeg er røget ud over kanten. Der er kun afmagt og dyb fortvivlelse. Hverken min psykiater eller min juridiske rådgiver kan gøre mere. Der findes ganske enkelt ingen medicin mod uendelig sagsbehandling. Jeg har nu været indlagt to gange på en måned, siger Jette.

"En grædende grøntsag"

Selvmordsrisikoen for bipolar affektiv lidelse er på 10-15 procent, hvor stress og pres udløser voldsomme reaktioner, som fører til selvmordsforsøg og selvmord.

Alligevel står Jette alene med at forsøge at bevise, at hun ikke kan arbejde. I sommer ville kommunen blandt andet ikke anerkende den nye udtalelse fra en uafhængig psykiater, som Jette ellers har ret til at få lavet.

Jette selv har på grund af sygdommen også problemer med hukommelsen og koncentrationen, så hun kan ikke skrive klager selv og bliver syg, når kommunen kontakter hende.

- Det er de mange afslag og sagsbehandlingen, som har forværret sygdommen og har gjort mig til en grædende grøntsag. Det er så uværdigt. Jeg har grædt alle steder, de har sendt mig ud og udstillet min elendighed. Der er jo ikke mere, nogen kan gøre, for at jeg bliver bedre.

Skal arbejdsprøves forfra

Indtil for seks år siden arbejdede Jette indenfor shippingbranchen, men så blev hendes sygdom forværret. I 2010 blev hun tilkendt fleksjob, men to arbejdspladser sagde nej, da de ikke mente, hun var psykisk stærk nok. I stedet blev hun mere og mere syg.

Efter to praktikker skrev begge mentorer uafhængigt af hinanden, at Jette var selvmordstruet og for syg til at bestride nogle former for job. Hendes psykiater advarede om, at enhver form for stress og pres gør sygdommen værre.

Derefter lod Frederikssund Kommune Jette være i to et halvt år, til hun pludselig sidste år blev ringet op af ny sagsbehandler med besked om, at hun skal skulle have et ressourceforløb for at afklare hendes arbejdsevne. Kort efter forsøgte Jette at begå selvmord.

Fire år gammel lægeerklæring

Efter det ansatte Jette Zanny Arina Lundgaard til at hjælpe med hendes sag.

- Da jeg kom ind i Jettes sag, tænkte jeg, at det ville blive en kort sag. Vi skulle bare møde op i rehabiliterings-teamet med speciallæge-erklæringerne. Min logik sagde mig, at det kun kunne blive til en førtidspension, men der tog jeg fejl, siger Zanny Arina Lundgaard.

For i stedet for at se på de nye udtalelser fra fagpersoner, der kender Jette, støtter kommunen sig til en gammel lægeerklæring fra 2011, hvor Jette på det tidspunkt blev vurderet ”stabil”.

Rehabiliteringsteamet skriver, at Jette kan tåle en 3. mentor og flere længerevarende virksomhedspraktikker i et ressourceforløb, hvis hun øges i psykofarmaka og sovemedicin, siger Zanny Arina Lundgaard.

Hun har klaget til byrådet i Frederikssund Kommune over Jettes sag. Men hun har fået det svar, at kommunen ikke finder sig ansvarlig for en forværring af Jettes helbred, fordi hun får selvmordstanker, når Jobcenteret forsøger at udvikle en arbejdsevne. Det er, skriver man, psykiatriens ansvar, at Jette ikke begår selvmord, siger Zanny Arina Lundgaard.

- Jeg svarede, at det i høj grad var ansvarspådragende for Jobcenteret at iværksætte indsatser, der forværrer en borgers helbred. Et ressourceforløb er skabt af politikerne for at udvikle arbejdsevnen. Det er ikke mit ansvar, og jeg vil ikke sidde alene med den viden, hvis hun dør eller får en hjerneblødning på grund af pres og stress, siger Zanny Arina Lundgaard.

Kommunen: Vi har ansvar for den rigtige sagsbehandling

Frederiksund Kommune skriver til Avisen.dk, at psykiske lidelser kan ikke i sig selv indebære ret til tilkendelse af førtidspension.

"Kommunen har ansvar for, at der sker den rigtige sagsbehandling med hensyn til stillingtagen til borgerens forsørgelsesgrundlag," skriver kommunen, der nu afventer Ankestyrelsens afgørelse.

"Rehabiliteringsteamet har til opgave at rådgive kommunen om hvilken indsats, der ud fra borgerens samlede situation, vurderes at kunne bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, eller om betingelserne for at tilkende fleksjob eller førtidspension er opfyldt.

Rehabiliteringsteamet modtager sundhedsfaglig rådgivning fra Regionens udpegede sundhedskoordinator, når de foreliggende helbredsmæssige oplysninger skal vurderes," skriver Frederikssund Kommune til Avisen.dk.

De skriver de om Jette:

Udtalelse fra psykiater, 2015:

"Patienten har været stemningsstabil i kortere perioder, men er tilbagevendende udsat for et stort pres fra sin kommune, der forværrer tilstanden og seneste førte til et alvorligt selvmordforsøg.

Kommunen er i et brev til socialchefen gjort opmærksom på dette forhold, men kommunens sundhedsfaglige koordinator fastholder, at patients dårlige tilstand skyldes, at patienten er utilstrækkeligt behandlet."

Udtalelse, Hillerød 2015:

"Undertegnede er enig med privatpraktiserende psykiater i, at en ny afklaring i forbindelse med ressourceforløb og senere arbejdssituation frarådes da der er betydelig risiko for forværring af den psykiske tilstand."

Mentorudtalelse efter praktik, 2012:

"For mig er det klart og tydeligt at Jette er ude af stand til at varetage et arbejde samt ude af stand til at bibringes yderligere kompetencer i forhold til den tabte arbejdsevne.

I situationer, hvor Jette har følt sig presset til at skulle være opsøgende i forhold til at skaffe et arbejde reagerer hun med destruktive tanker og overvejer selvmord."

Mentorudtalelse efter praktik, 2011:

"Jette har været til samtale på to fleksjob, men ikke fået dem fordi arbejdsgiverne ikke vurderede hun har psykisk stærk nok."

"Jeg mener ikke Jette vil være i stand til at klare noget som helst job eller bare en jobsamtale. Umiddelbart er jeg meget bekymret og frygter hun kan tage sit eget liv, hvis hun en dag fik det nødvendige overskud."

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.