Indfør aktiv dødshjælp i Danmark
Alternativet mener, at aktiv dødshjælp vil give alle mulighed for en værdig død.

Af Niko Grünfeld
SE ALLE BLOGINDLÆG

71,5 pct. af danskerne går ind for aktiv dødshjælp til døende og uhelbredeligt syge patienter, men på Christiansborg er opbakningen meget begrænset.

Jeg kan dog glæde det store flertal af danskerne med, at i hvert fald ét parti deler deres holdning: I Alternativet ønsker vi at gøre aktiv dødshjælp lovlig.

I Beneluxlandene og Schweiz har man for længe siden politisk erkendt, at døden ikke indtræffer ens for alle, og at der kan være omstændigheder, der gør, at en syg og lidende person ikke ønsker at leve mere. Netop derfor har de accepteret eutanasi i forskellige former.

Beneluxlandene tillader aktiv dødshjælp, hvor en læge kan assistere i visse tilfælde, hvor den syge har ytret ønske om at dø. I Schweiz er det i form af assisteret selvmord, at individet kan få hjælp til at forlade livet.

Alternativet vil tillade en tilsvarende mulighed i Danmark. Individer skal kunne afgå ved døden efter eget ønske, når kronisk og terminal sygdom har umuliggjort bedring af tilstanden, og udsigten til bedre livskvalitet i den resterende levetid er forsvundet. Den endelige beslutning om tilladelse til aktiv dødshjælp skal i hvert enkelt tilfælde træffes af den lidende, en psykolog og en læge i fællesskab.

Når aktiv dødshjælp ikke er en mulighed for danskerne i dag, kan den døende patient være nødsaget til at vælge passiv dødshjælp. Det kan ske ved at afvise yderligere behandling og forlade livet på smertefuld og uværdig vis. En anden mulighed er at bede om en dødelig overdosis morfin, men det sætter lægen i en enormt svær situation. Skal hun opfylde patientens ønsker og lindre smerten med vished om, at det sker med døden til følge? Eller skal hun afvise og lade patienten lide for at holde vedkommende i live længst muligt?

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er vanskeligt og rummer dilemmaer på mange niveauer. Der er derfor også mange og tungtvejende argumenter for et fortsat forbud. For Alternativet står den personlige frihed og retten til selvbestemmelse over egen krop og eget liv dog højest i den her sammenhæng.

Derfor ønsker vi i Alternativet, at alle skal have en mulighed for en værdig død. Vi ønsker, at den lidende sammen med kyndige fagfolk og sine nærmeste skal kunne udfries fra en eventuel langsom og smertefuld død og forlade livet på en måde, han eller hun finder værdig.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om Niko Grünfeld

Niko Grünfeld er medstifter af Alternativet og arbejder for partiet som politisk udviklingskonsulent på Christiansborg. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor. Niko er desuden spidskandidat for Alternativet København og opstillet til Borgerrepræsentationen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.