CARSTEN KOCH

Hvor mange vil komme i arbejde? Ekspertudvalg tør ikke gætte

Det er usikkert, hvor mange af de svageste ledige, som vil komme i arbejde, hvis Carsten Koch-udvalgets anbefalinger bliver gennemført. Ikke engang eksperterne selv tør give et bud.
Da Carsten Koch-udvalget fremlagde den første delrapport, var beskeden klar: Det vil få 3500 i job og spare 950 millioner kroner. men denne gang, tør ekspertudvalget ikke give et bud på effekten af de mange anbefalinger.
Da Carsten Koch-udvalget fremlagde den første delrapport, var beskeden klar: Det vil få 3500 i job og spare 950 millioner kroner. men denne gang, tør ekspertudvalget ikke give et bud på effekten af de mange anbefalinger. Claus Bech / Scanpix

28 konkrete anbefalinger, som skal bringe de svageste ledige tættere på arbejdsmarkedet,

Det er essensen af en ny stor rapport fra regeringens ekspertudvalg med økonom og tidligere minister Carsten Koch i spidsen.

Men det er et åbent spørgsmål, hvor mange af de såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate, som rent faktisk vil få et arbejde, hvis de mange anbefalinger bliver ført ud i livet.

Ikke noget klart svar

I den over 200 sider lange rapport understreger eksperterne, at "chancen for at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet kommer i job øges markant", hvis de mange anbefalinger følges op med handling.

Men ekspertudvalget tør ikke tage skridtet fuldt ud og gætte på, hvor mange, der rent faktisk vil kunne skifte kontanthjælp eller andre offentlige ydelser ud med et regulært arbejde.

Derfor er der heller ikke noget svar på, hvor meget samfundet vil kunne spare ved at gennemføre anbefalingerne.

Mangler viden om effekter

Da Carsten Koch-udvalget for godt et år siden fremlagde sin første rapport med 39 anbefalinger til en ny indsats for dagpengemodtagere, var der anderledes klare forventninger til effekten.

Det vil på lang sigt få 3500 flere i job og spare samfundet for 950 millioner kroner, lød beskeden fra eksperterne.

Men når det gælder de såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate, som blandt andet omfatter personer på kontanthjælp, sygedagpenge og revalidering, så er formuleringerne mere vage.

Det skyldes, at der ikke er tilstrækkelig viden om, hvad der virker for at få denne gruppe tilbage på arbejdsmarkedet, lyder forklaringen i rapporten

"Overordnet set er der imidlertid mindre tilgængelig viden om effekterne af indsatser for personer i udkanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at målgruppen er meget sammensat. Det betyder, at det er vanskeligt at generalisere de effekter, der i forskellige studier er dokumenteret for forskellige målgrupper", skriver eksperterne.

Små ændringer giver store gevinster

Samtidig har mange borgere så mange andre problemer end ledighed, at det ikke i første omgang er et realistisk mål at finde et regulært fuldtidsarbejde.

"For mange vil indsatsen derfor ikke føre direkte til job, men i stedet føre til progression frem mod en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet," skriver eksperterne i rapporten

Der er dog store gevinster at hente, hvis det lykkes at få flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job, viser ekspertudvalgets beregninger.

Hvis bare én procent af de ikke-arbejdsmarkedsparate (eksl. førtidspensionister) flyttes over i fuld beskæftigelse, så vil det betyde, at 2400 personer får et arbejde, mens samfundet sparer 600 millioner kroner.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.