Københavns Kommune

'Hold kæft og pas dit arbejde'

Ansatte i forvaltning i Københavns Kommune holder mund - selv med konstruktiv kritik. Det sker efter særpræget sag med fyringer, fortæller medarbejdernes repræsentanter.
- Hold din kæft og pas dit arbejde. Sådan er stemningen blevet
efter fyringerne. Det er ikke fedt, fortæller en ansat i Københavns Kommunes Koncernservice.
Her er 16 blevet fyret på opsigtsvækkende vis.

- Hold din kæft og pas dit arbejde. Sådan er stemningen blevet efter fyringerne. Det er ikke fedt, fortæller en ansat i Københavns Kommunes Koncernservice. Her er 16 blevet fyret på opsigtsvækkende vis.

Foto: Iver Houmark Andersen.

Mange af de ansatte giver sig selv en mundkurv på, når de går ind ad svingdøren til den store kontorbygning på Borups Allé i København. Det er klogest ikke at ytre sig om noget på møder, for man ved aldrig, hvad ledelsen kan finde på.

Sådan er stemningen blevet blandt de omkring 850 ansatte, der arbejder i Koncernservice. Det er en stor arbejdsplads og en hel central del af Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. 

- Folk holder sig tilbage med at komme med nogen form for kritik. Det betyder, at konstruktiv kritik af arbejdsgange – altså forslag til smartere måder at gøre tingene på – ikke bliver fremsat. Det er ærgerligt, siger Bo Vollertsen. Han er fælles-tillidsrepræsentant for alle HK'erne i Økonomiforvaltningen. 

En af de ansatte i Koncernservice, som Avisen.dk har talt med, beskriver sin hverdag sådan her: 

- Hold din kæft og pas dit arbejde. Sådan er stemningen blevet efter fyringerne. Det er ikke fedt, siger den ansatte, der ikke ønsker sit navn offentliggjort.

'Den sorte bog'

Manglen på åben dialog i Koncernservice hænger meget sammen med, at 16 ansatte blev fyret i maj. De 16 regnskabsmedarbejdere blev som omtalt i Avisen.dk fyret efter et særpræget forløb, der vækker opsigt. 

Folk frygter repressalier. At for eksempel at fremsætte kritik og så blive fyret senere.
Bo Vollertsen, fælles-tillidsrepræsentant for HK'ere

De nu fyrede kom på et kort kursus tidligere i år og fik først besked i løbet af kurset om, at de ville blive afskediget, hvis de ikke bestod den afsluttende test.

16 ud 20 deltagere i testen dumpede og blev fyret efterfølgende. HK Kommunal Hovedstaden vil nu føre sager for de fyrede, da fagforeningen mener, at fyringerne er uberettiget.

Frygter at blive straffet

Fyringerne har gjort medarbejderne utrygge, og derfor holder de igen med at ytre sig. Det forklarer fælles-tillidsrepræsentant Bo Vollertsen og siger:

- Folk frygter repressalier. At for eksempel at fremsætte kritik og så blive fyret senere, når der kommer en ny sparerunde.

- Ingen har lyst til at havne i den ’sorte bog’ med navnene på dem, der skal fyres, når man igen skal igennem en såkaldt effektivisering. 

Direktøren for Koncernservice, Ivan Kristoffersen, understreger, at han ønsker åbenhed. Til Avisen.dk skriver han:

- Jeg vil gerne slå fast, at jeg tror på åbenhed, og at vi i Koncernservice altid meget gerne hører fra medarbejderne, hvis de har input til forbedringer eller kritik af, hvordan vi løser opgaverne i dag – den slags vil altid være velkomment og skal være et kendetegn ved den kultur, vi skal udvikle sammen i tiden fremover.

Tillid skal genopbygges

Ifølge Bo Vollertsen har de særprægede fyringer i foråret skabt et spændt forhold mellem de ansatte og direktionen i Koncernservice.

- Der er meget stor mistillid til ledelsen i Koncernservice, og det kommer til at tage lang tid at genopbygge den, siger Bo Vollertsen.

Ivan Kristoffersen skriver, at han vil lægge sig i selen for at skabe større tillid. Det skal blandt andet ske via tættere kontakt til tillidsrepræsentanterne i samarbejds-udvalgene - kaldet MED systemet. 

- Jeg ved godt, at et sådant afskedigelsesforløb altid sætter sig spor, men det er afgørende, at vi har et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, der bygger på tillid og åbenhed, skriver Ivan Kristoffersen, og fortsætter:

- Vi er i vores MED system allerede i gang med at drøfte, hvordan vi sammen kan sikre et godt arbejdsmiljø i Koncernservice. Jeg mødes af samme grund blandt andet hver anden uge med tillidsrepræsentanterne for uformelt at tale om de udfordringer, vi har.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.