Her kan du spare: Sådan er det nye grønne håndværkerdrag

Se her, hvad du kan få fradrag for. Den nye grønne boligjobordning gælder også lejere.
BoligJobordningen giver mulighed for at fradrage lønudgifter ved en lang række energiforbedringer af boligen.
BoligJobordningen giver mulighed for at fradrage lønudgifter ved en lang række energiforbedringer af boligen. Morten Stricker/Scanpix/arkiv

Timer efter de sidste nye Venstre-minister havde indtaget deres nye pladser, fik Lars Løkke Rasmussen sin første aftale i gennem.

Venstre-regeringen fik samlet et flertal på tværs af Folketinget, der bakker op om Løkkes helt centrale valgløfte: en genindførelse af boligjobordningen, også kaldet håndværkerfradraget.

Flertallet består af Dansk Folkeparti og De Konservative, og så har Socialistisk Folkeparti og Alternativet også lagt stemmer til.

Ordningen kommer i følge Finansministeriet til at se sådan ud:

  • Ordningen forlænges med den nye aftale i tre år og gøres mere grøn
  • I 2015 genindføres ordningen i samme form som i 2014 med et samlet maksimalt fradrag på 15.000 kr. pr. person.
  • I 2016 og 2017 indføres en todeling af ordningen, så der kan opnås fradrag for udgifter til løn for serviceydelser for 6.000 kr. pr. person og for håndværksydelser for 12.000 kr. pr. person.
    Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.
  • BoligJobordningen giver mulighed for at fradrage lønudgifter ved en lang række energiforbedringer af boligen som isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg.
  • For så vidt angår klimatilpasning kan der fradrages lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, udskiftning af kloakrør, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirensningsanlæg.
  • Flere nye grønne forbedringer vil blive omfattet af BoligJobordningen i 2016 og 2017. Den nærmere afgrænsning aftales i efteråret og vil fremgå af det kommende lovforslag.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.