Her kan du få håndværkerfradrag: Se den komplette liste

Med forliget om bolig-jobordningen kan en lang række ydelser trækkes fra på selvangivelsen. Nogle er nye. Se listen her.
Du kan få håndværkerfradrag på noget så forskelligt som installation af varmepumpe og børnepasning. 
Du kan få håndværkerfradrag på noget så forskelligt som installation af varmepumpe og børnepasning.  Foto: Søren Bidstrup / Scanpix

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx (NY):

•Indsættelse af isokernforing

•Indsættelse af filter

 

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

•Nye ruder og vinduer

•Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

•Forsatsvinduer

 

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

•Nye døre

 

Isolering af ydervægge, fx:

•Isolering

•Hulmursisolering

 

Isolering af gulv, fx:

•Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

 

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

•Radiatortermostatventiler

•Vejrkompenseringsanlæg

•Urstyring

•Udskiftning af radiatorer

 

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, fx:

•Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde

•Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde

•Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. af-ledt ledningsarbejde (NY)

 

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, fx (NY):

•Ydre eller integreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder og markiser

 

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

•Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

•Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virk-somhed anvendes

•Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervs-mæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, fx:

•Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

•Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.

•Etablering af stikledning

 

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

•Varmepumper, der ikke kan køle

•Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

•Installation af luft-til-luft varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper, der kan køle (NY)

 

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

•Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

 

Energirådgivning

Energirådgivning til energiforbedringer (NY)

 

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, fx (NY):

•Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger (NY):

•Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kasset-ter.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

•Kloakarbejder på egen grund

 

Serviceydelser i hjemmet

Almindelig rengøring

•Vask og aftørring af flader i boligen

•Rengøring af toilet og bad

•Støvsugning, gulvvask og boning

•Opvask, tøjvask og strygning

•Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

•Indvendig

•Udvendig

 

Børnepasning

•Børnepasning i hjemmet

•Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

•Græsslåning

•Klipning af hæk

•Lugning

•Beskæring af buske og træer

•Snerydning

Kilde: Skatteministeriet

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.