Her er sygeplejerskernes åbne brev: Vi frygter for patientsikkerheden

I et åbent brev til politikerne på Christiansborg opfordrer sygeplejersker nu til at tilføre flere penge til sundhedsvæsenet.
I sidste ende betyder det, at risikoen for at begå fejl øges – og at patientsikkerheden mindskes," lyder det i det åbne brev.
I sidste ende betyder det, at risikoen for at begå fejl øges – og at patientsikkerheden mindskes," lyder det i det åbne brev. Foto: Kristian Brasen/arkiv/Scanpix

Medarbejderne i det samlede danske sundhedsvæsen har mandag sendt et åbent brev til regeringen, partiformænd og sundhedsudvalget på Christiansborg.

I brevet udtrykker medarbejderne alvorlig bekymring for konsekvenserne af de millionbesparelser, regionsrådene over hele landet vedtog før sommerferien.

LÆS BREVET HER:

Medarbejderne frygter, at ugens kommende forhandlinger mellem finansminister Claus Hjort Frederiksen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016 vil betyde yderligere effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer.

"I valgkampen var stort set alle politikere enige om, at sundhedsvæsenet skal prioriteres –også økonomisk (..) Nu er det tid til at leve op til valgløfterne (…) Hvis ikke der kommer flere penge, kan det få alvorlige konsekvenser for patienternes behandling og sikkerhed. Der er brug for flere penge til sundhedsvæsenets kerneydelser, så der bliver tid til kvalitet”, hedder det blandt andet i brevet fra medarbejderrepræsentanterne.

Risiko for fejl øges

"Vi frygter imidlertid, at forhandlingerne i stedet vil resultere i krav om yderligere effektiviseringer, besparelser og omprioriteringer. Krav, som vil blive søgt realiseret ved at presse sundhedspersonalet til ”at gøre mere for mindre”. Færre medarbejdere og øget travlhed medfører mindre patientnær tid - det vil sige mindre tid til de svære samtaler, til medicinhåndtering, diagnosticering, pleje og rehabilitering. I sidste ende betyder det, at risikoen for at begå fejl øges – og at patientsikkerheden mindskes," lyder det.

Kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, uddyber:

- Det har ikke skortet på løfter i valgkampen, og en af regeringens fire pejlemærker handlernetop om en stærk kernevelfærd og et styrket sundhedsvæsen. Men de økonomiske rammer, regeringen stiller op, kan ikke give det, som politikerne har lovet befolkningen. Et styrket sundhedsvæsen kræver tilførsel af penge”, siger kredsformand Vibeke Westh, Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, som også er næstformand i RMU (det overordnedehovedsamarbejdsudvalg) i Region Hovedstaden på tværs af faggrupperne.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.