Her er skolerne med den værste trivsel

Se hvor flest elever i folkeskolen fortæller om mobning, uvenlige klassekammerater og ensomhed. Tjek også trivslen på din lokale folkeskole.
- Det undrer mig, at eleverne har svaret, som de har gjort, men vi har heldigvis også mange glade elever, siger skoleleder på Ruds Vedby Skole, Carsten Andersen.
- Det undrer mig, at eleverne har svaret, som de har gjort, men vi har heldigvis også mange glade elever, siger skoleleder på Ruds Vedby Skole, Carsten Andersen. Foto: Iris/arkiv

For første gang er det muligt at se, hvilke folkeskoler i hele landet, der især er plaget af mobning, utrygge elever, og hvor flest er kede af deres klasse og skole.

Ugebrevet A4 har fået akindsigt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i besvarelser fra folkeskolerne i den første nationale trivselsmåling og analyseret svarerne for 4. til 9. klasses eleverne.

Her er de fem skoler med den værste sociale trivsel:

Sidsteplads: Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune.

Næstsidste: Tornhøjskolen i Aalborg Kommune

Tredjesidste: Dalmose Skole i Slagelse Kommune

Fjerdesidste: Søndermarksskolen i Slagelse Kommune

Femtesidste: Sydfalster Skole i Gulborgsund Kommune

Placeringen er givet ved at kigge på elevernes svar i 15 spørgsmål om social trivsel. Et spørgsmål kunne være: "Er du blevet mobbet i dette skoleår?" Den skole, hvor flest elever oplever at blive mobbet, havner på sidstepladsen. Den skole, hvor færrest elever oplever mobning, bliver nummer et.

Alle skoler får en placering efter, hvor stor del af eleverne, der har problemer. På samme måde bliver skolerne rangeret ud for alle 15 spørgsmål om social trivsel. Til sidst er placeringerne for hvert spørgsmål lagt sammen, så det er muligt at se, hvordan hver folkeskole samlet set klarer sig i social trivsel.

Her er de fem skoler med den værste faglige trivsel:

Sidsteplads: Oddense Skole i Skive Kommune

Næstsidste: Gørslev Skole i Kalundborg Kommune

Tredjesidste: Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune

Fjerdesidste: Dalmose Skole i Slagelse Kommune

Femtesidste: Søndre Skole i Lolland Kommune

Placeringen er givet ved at kigge på elevernes svar i 13 spørgsmål om faglig trivsel. Et spørgsmål kunne være: "Er undervisningen kedelig?" Den skole, hvor flest elever oplever kedelig undervisning, havner på sidstepladsen. Den skole, hvor færrest elever oplever kedelig undervisning, bliver nummer et.

Alle skoler får en placering efter, hvor stor del af eleverne, der fortæller om problemer. På samme måde bliver skolerne rangeret ud for alle de 13 spørgsmål om faglig trivsel. Til sidst er placeringerne for hvert spørgsmål lagt sammen, så det er muligt at se, hvordan hver folkeskole samlet set klarer sig i faglig trivsel.

Se trivslen på din lokale folkeskole herunder:

Klik på en folkeskole og se den faglige og sociale trivsel. Zoom ved at dobbeltklikke på kortet. Placeringen viser, hvordan skolen klarer sig i undersøgelsen, hvor 1 er bedst og 1238 værst. Du kan også se, hvor stor del af eleverne, der er ensomme, har oplevet mobning og føler undervisningen er kedelig. Undersøgelsen blev gennemført i foråret 2015 og er et øjebliksbillede af trivslen.

Ruds Vedby Skole: Skoletrætte forældre smitter børnene

På Ruds Vedby Skole svarer hver femte elev, at de sjældent er glade for deres klasse eller skole. Hver niende elev har oplevet mobning i sidste skoleår, mens flere føler sig ensomme og utrygge. Samlet set havner skolen som et af de steder med dårligst faglig og social trivsel.

- Det undrer mig, at eleverne har svaret, som de har gjort, men vi har heldigvis også mange glade elever, siger skoleleder på Ruds Vedby Skole, Carsten Andersen, der fastslår, at skolen allerede har fokus på, at mobning er uacceptabel.

På Ruds Vedby Skole er en del forældre ufaglærte og har ikke selv haft de bedste oplevelser, når det gælder uddannelse. Det kan smitte af på børnenes trivsel og engagement i skolen, mener skoleleder Carsten Andersen.

- Hvis forældrene derhjemme synes, at man ikke lærer noget i skolen, og timerne skal overstås, får børnene samme opfattelse, siger skolelederen.

Carsten Andersen har først og fremmest haft fokus på fagligheden og mener ikke den kurs er gået ud over trivslen.

- Klassen skal også fungere socialt, men den strategi, jeg har valgt, er at fokusere på faglighed. Vi svigter vores børn, hvis de ikke er rustet til en ungdomsuddannelse, siger han.

Oddense Skole: Turbulente nedskæringer påvirkede humøret

Hver niende elev på Oddense Skole oplever tit ensomhed, uvenlige klassekammerater og mangel på accept. 46 procent keder sig tit i undervisningen. Samlet set havner skolen, som et af de steder med dårligst faglig trivsel. Det kommer bag på den nye skoleleder Svend Schrøder, der begyndte efter sommerferien.

- Jeg er lettere rystet. Det passer ikke med min fornemmelse af stedet. Det skal jeg have set nærmere på.

Han tror, at svarene er et øjebliksbillede fra foråret, og at trivslen i dag er bedre.

- Sidste skoleår var turbulent med nedskæringer, afskedigelse af lærere og lederskifte. Det kan have påvirket eleverne. I dag fornemmer jeg ikke dårligere trivsel end på andre skoler, siger han.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.