Her er hovedpunkterne i FN's Klimarapport

FN's klimaeksperter udsender dyster vejrudsigt for fremtiden. Men vi kan undgå katastrofer ved at handle nu.
Dystre vejrudsigter er i vente ifølge FN's klimapanel.
Dystre vejrudsigter er i vente ifølge FN's klimapanel. Foto: FINN FRANDSEN/POLFOTO

Rapporten "Climate Change 2014" fra FN's Klimapanel (IPCC) sammenfatter den nyeste viden om Jordens klima og den globale opvarmning. Den er et resumé af panelets femte hovedrapport.

* Hvert af de seneste tre årtier har sat rekord som det varmeste siden 1850. Siden 1880 er Jordens gennemsnitstemperatur steget 0,85 grader.

* I perioden 2016-2035 stiger Jordens temperatur med stor sandsynlighed 0,3-0,7 grader. Omkring 2050 vil omfanget af klimaændringerne i høj grad afhænge af, hvad vi gør nu.

* Hedebølger vil med stor sandsynlighed blive hyppigere og længere, og ekstrem nedbør bliver mere hyppig og intens i mange regioner.

* Fra 1971 til 2010 er over 90 procent af den akkumulerede energi blevet opsuget af oceanerne, som er blevet varmere ned til 700 meters dybde.

* Iskapperne på både Antarktis (Sydpolen) og Grønland har mistet is på grund af afsmeltning, især i perioden 2002-2011. Så godt som alle verdens gletsjere skrumper.

* Vandspejlet i verdenshavene vil stige med mellem 26 og 82 centimeter frem mod 2100. Men stigningen bliver ikke jævnt fordelt på kloden.

* Udbredelsen af havis i det arktiske område er i fra 1979 til 2012 blevet mellem 3,5 og 4,1 procent mindre pr. årti. Arktis kan være helt uden sommerhavis i 2050.

* Koralrev og polare økosystemer er mest sårbare over for det ændrede klima. Kyster og lavtliggende områder er i fare på grund af havstigninger, som fortsætter i århundreder.

* Koncentrationen af CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren er nu højere end på noget tidspunkt i de foregående 800.000 år.

* Den stadigt voksende udledning af CO2 øger sandsynligheden for voldsomme, omfattende og irreversible virkninger for mennesker og økosystemer.

* Udbytterne af vigtige kornsorter som hvede, ris og majs vil falde som følge af klimaforandringer og skabe usikker fødevareforsyning i fremtiden.

* Klimaændringer fører til flere sygdomme i de fattigste ulande. De vil også påvirke økonomisk vækst negativt og føre til, at folkegrupper begynder at vandre.

* Der er dog mange måder at få CO2-udslippet ned på. IPCC anbefaler både vedvarende energikilder som sol og vind, men også atomkraft og CCS (CO2-lagring i undergrunden).

* Hvis vi skal nå målet om at begrænse global opvarmning til to grader, skal CO2-udledningen skæres 40-70 procent i perioden 2010 til 2050. Omkring 2100 skal den være nul.

Kilde: "Climate Change 2014", FN's Klimapanel.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.