Her er Carsten Koch-udvalgets vigtigste anbefalinger

Regeringens ekspertgruppe under ledelse af Carsten Koch har fremlagt 28 anbefalinger til ændringer af beskæftigelsessystemet for ikke-arbejdsmarkedsparate. Her er de vigtigste anbefalinger:

* Kontanthjælpsmodtagere skal belønnes med 250 kr. ekstra om ugen, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nyttejob. Pengene hentes fra en generel sænkning af kontanthjælpen på 110 kr. om måneden.

* Der indføres en ny fleksibel løntilskudsordning for borgere, der har modtaget offentlig forsørgelse i to år.

* Rimelighedskravet ændres, så virksomheder og offentlige arbejdsgivere får mulighed for at tage flere ind i løntilskud, virksomhedspraktik eller nyttejob.

* Revalidering skal kun være for personer over 30 år med nedsat arbejdsevne, og ordningen skal målrettes mod erhvervskompetencegivende uddannelse.

* Virksomheder skal have højere tilskud, hvis de ansætter voksenlærlinge over 25 år med mere end 2 års sammenhængende offentlig forsørgelse.

* Der skal laves bedre afdragsordninger for borgere med gæld til det offentlige, så de ikke risikerer en nedgang i den disponible indkomst, hvis de får et job.

* Der skal være større brug af mentorstøtte og brobygningsforløb til uddannelse.

* Kommunerne skal etablere én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder, der ønsker at rekruttere medarbejdere på løntilskud eller virksomhedspraktik.

* Medarbejderne på jobcentre skal efteruddannes, så de er bedre til at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

* Der skal sikres en bedre overgang for socialt udsatte unge, som ryger over i beskæftigelsessystemet, når de fylder 18 år.

* Indsatte i fængsler skal have bedre mulighed for at deltage i aktive virksomhedstilbud.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.