Flest satspulje-millioner går til kampen mod demens: Se fordelingen

Folketingets partier undtagen Enhedslisten er blevet enige om fordeling af 874,3 millioner fra satspuljen på sundheds- og ældreområdet.
- Det skaber tryghed og værdighed for de ældre, at de ikke skal ind og ud af hospitalerne, siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann. 
- Det skaber tryghed og værdighed for de ældre, at de ikke skal ind og ud af hospitalerne, siger Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.  Foto: Scanpix arkiv

Det står nu klart, hvilke projekter og institutioner, der får del i satspuljen på sundheds- og ældreområdet. I alt er 874,3 millioner kroner fordelt på området.

Folketingets partier undtagen Enhedslisten er nemlig blevet enige om fordelingen.

Blandt andet kan ledelse, ansatte og ikke mindst brugere af Livslinien ånde lettet op. Fem millioner fra Satspuljen sikrer nemlig, at hotlinen til selvmordstruede fortsat kan holde åbent om natten, selvom der en overgang var udsigt til det modsatte.

Blandt andre Dansk Folkeparti talt arbejdet for at skåne Livslinien.

- Jeg er rigtig glad for, at mennesker med selvmordstanker har muligheden for at ringe og få hjælp i den sorte nat. Selvmordstankerne er jo desværre ikke begrænset til perioden 8-16, siger sundhedsordfører for DF Liselott Blixt.

Millioner til demente og ældre

Den klart største portion af puljen, 470 millioner kroner, går til en national handlingsplan for demens i årene 2016-2019.

Med planen skal der sættes særligt fokus på tidlig opsporing, bedre udredning og støtte til de pårørende. Det glæder Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann.

- Vi ved, at de pårørende spiller en meget vigtig rolle for, at den demensramte har et godt liv. Derfor er det vigtigt, at de inddrages og får opbakning, siger hun i en pressemeddelelse.

Den næststørste post på 100 millioner kroner går til beboere på plejehjem, som skal have tilknyttet faste læger.

Også det er en rigtig prioritering, siger Jane Heitmann.

- Det skaber tryghed og værdighed for de ældre, at de ikke skal ind og ud af hospitalerne. Vi har alt for ofte oplevet ældre medicinske patienter ligge på hospitalsgange og det er simpelthen uværdigt.

Fortsat støtte til fixerum

Hos Liberal Alliance glæder man sig især over, at det er lykkedes at sikre støtte til landets fixerum.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at sikre fuld støtte til landets fixerum. Det er ganske veldokumenteret, at fixerummene har været en succes og til stor gavn for nogle af landets mest udsatte borgere. For Liberal Alliance er det en hjertesag, at vi som samfund yder en ordentlig og værdig hjælp til dem, der har mest brug for det. I den forbindelse er fixerummene virkelig et initiativ, der gør en forskel for de mennesker, der bruger dem, siger partiets sundheds- og ældreordfører May-Britt Kattrup i en pressemeddelelse.

Satspuljens midler på sundheds- og ældreområdet fordeles på i alt 22 initiativer. Se faktaboks herunder.

Her er, hvad nogle af pengene går til

* National handlingsplan for demens: 470 millioner kroner

* Faste læger på plejecentre: 100 millioner kroner

* Fortsat statsligt tilskud til de såkaldte fixerum i 2016 og delvis i 2017: 25 millioner kroner.

* Opfølgende lægebesøg til ældre patienter efter udskrivelse fra sygehus: 29 millioner kroner

* Forbedring af livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger gennem aktiviteter og forebyggelse af ensomhed: 20 millioner kroner.

* Forskning i bivirkninger af HPV-vaccinationer: Syv millioner kroner.

* Erstatning til kvinder eksponeret for asbest gennem deres ægtemænds arbejde: Ti millioner kroner.

* Selvmordslinjen "Livslinien" holdes åben i nattetimerne de næste fire år: Fem millioner kroner

* Pilotprojekt med kultur på recept til patienter med angst, stress og let til moderat depression: Otte millioner kroner.

* Lukashusets Børne- og Ungehospice til terminalt syge børn og unge: Seks millioner kroner.

* Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: Seks millioner kroner.

* Forebyggende sundhedstjek: 30 millioner kroner.

* Screening for cystisk fibrose til nyfødte: 14,8 millioner kroner.

* Bevilling på 40 millioner kroner til flere sengepladser i psykiatrien gøres permanent.

* Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon: Otte millioner kroner

* Videreførelse af "En Af Os"-kampagnen: Seks millioner kroner

* Psykiatri-topmøde: Én million kroner

* Udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer: Tre millioner kroner.

* Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 millioner kroner.

* Projekt "I Sikre Hænder", der skal nedbringe antallet af tryksår, medicineringsfejl, infektioner og andre utilsigtede hændelser og skader i sundhedsvæsnet: 14 millioner.

* Komplicerede sorgforløb: Otte millioner kroner

* Initiativer for seksuel sundhed: 10,6 millioner kroner.

* Styrket indsats for børn og unge som pårørende: Ni millioner kroner.

* Udbredelse af ordninger med akuthjælp til patienten, før ambulancen kan ankomme: 1,5 millioner kroner.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.