Fejl til 70 millioner kroner: Glemte automatisk lønforhøjelse til lokalpolitikere

Ups. Regeringen og aftalepartnerne havde glemt, at kommunalpolitikerne automatisk får lønforhøjelse.
Hovsa - finansministeren og resten af regeringen og dens aftalepartnere havde lige glemt en vigtig ting. Nu vil de ændre reglerne, så de alligevel ikke skal betale de 70 millioner kroner.
Hovsa - finansministeren og resten af regeringen og dens aftalepartnere havde lige glemt en vigtig ting. Nu vil de ændre reglerne, så de alligevel ikke skal betale de 70 millioner kroner. Foto: Scanpix / arkiv.

En forglemmelse i Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og blandt aftalepartnerne Venstre, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, De konservative og Radikale kommer til at koste i størrelsesordenen 70 millioner kroner årligt i øget vederlag til landets omkring 2.500 kommunalpolitikere, skriver Helsingør Dagblad.

I den netop indgåede aftale om politikernes løn- og pensionsforhold blev der gældende fra 1. januar 2018 givet lønforhøjelser på 31,4 procent til borgmestrene i landets 98 kommuner.
I kroner og ører svarer det til i alt i runde tal knap 25 millioner kroner.

De menige kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle ikke have mere, blev det forklaret med aftalen. De har nemlig med virkning her fra den 1. april i år allerede fået hævet deres faste vederlag som indvalgte i byrådene med 29,2 procent.

Men de vil få endnu mere helt automatisk, hvis regeringen ikke får ændret de gældende vederlagsregler for kommunaludvalgsarbejde.

Det, der tilsyneladende er blevet overset i ministerierne og blandt aftaleparterne, er, at vederlagene for udvalgsarbejde er direkte knyttet til borgmestrenes løn med en procentsats.
Satsen svinger mellem 191 procent i de mindste kommuner til 440 procent i København.

I en kommune som Helsingør med mellem 60.000 og 80.000 indbyggere er satsen 315 procent, og af kommunens hjemmeside fremgår det, hvordan de samlede vederlag fordeles mellem byrødderne.

Når Benedikte Kiær - eller den, der måtte være borgmester i Helsingør Kommune efter valget næste efterår - vil få en lønforhøjelse på 231.702 kroner, så vil det udløse helt automatisk betyde yderligere 730.860 kroner mere i udvalgspuljen til fordeling mellem Helsingør Byråds 24 menige medlemmer.

På landsplan vil udgiften til forøgelsen af udvalgspuljen løbe op i omkring 70 millioner kroner - tre gange så meget, som den samlede borgmesterløn vil stige.

Og byrådene bestemmer helt selv, om de vil udnytte udvalgspuljer fuldt ud.
Det fremgår af styrelsesloven, at procentsatserne er rammerne, og at byrådene selv afgør, i hvilken grad de vil udnytte rammerne.

Som de fleste - om ikke alle andre - byråd har byrødderne i Helsingør bevilget sig selv de maksimale udvalgsvederlag. Rammen på 315 procent er udnyttet fuldt ud.

De bestemmer derfor også helt selv, om de vil følge den vedtagne udvikling på borgmesterlønnen ved at undlade at stille forslag om en procentuel nedsættelse af udvalgspuljen.

Social- og Indenrigsministeriet erkender over for Helsingør Dagblad, at størrelsen på vederlagspuljen er direkte knyttet til borgmesterlønnen med en procentsats, og at det ikke er en effekt af vederlagsaftalen, der er blevet medregnet.

I et mailsvar til Helsingør Dagblad fra Social- og Indenrigsministeriet, hvor under kommunerne hører, hedder det blandt andet:

"Social- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med en gennemførelse af ændringerne af vederlæggelsen af borgmestre og regionrådsformænd overveje, hvilken betydning forhøjelsen af vederlaget til borgmestre skal have for rammerne for udvalgsvederlag."

Med andre ord, og procentsatserne for de 98 kommuners udvalgspuljer skal sættes ned, så det svarer til, at de 70 ekstra millioner ikke kommer til udbetaling.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.