Fed fidus? Kan have inkasseret 5 mio kr.

Det kan have været en god forretning for en virksomhed i Holbæk at ansætte fleksjobbere i to timer om ugen med et tilhørende kursus, mener HK. Ejeren af virksomheden er bestemt ikke enig.
Ejeren af Inklusionshuset i Holbæk er ikke enig med HK i, at han har scoret kassen på svage ledige.
Ejeren af Inklusionshuset i Holbæk er ikke enig med HK i, at han har scoret kassen på svage ledige. Colourbox

En virksomhed i Holbæk kan ifølge HK have tjent mere end fem millioner kroner på at have 100 fleksjobbere ansat gennem det seneste år. HK, der har flere medlemmer i virksomheden, og derfor er gået ind i sagen, tror, at manden, der driver stedet, udnytter den fleksjobfidus, der blev mulig med reformen af ordningen i 2013. Den gjorde det nemlig muligt at ansætte fleksjobbere i ganske få timer om ugen, ligesom den gav arbejdsgiveren en såkaldt fastholdelsesbonus.

LÆS OGSÅ: HK: Virksomhed scorer kassen på svage ledige

For Avisen.dk har HK regnet på, hvad Inklusionshuset, som virksomheden hedder, kan have haft af indtægt. Tallene, de har brugt i deres beregning, stammer ikke fra kommunerne, der har visiteret fleksjobberne, men fra Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere samt fra kontrakter fra tidligere ansatte på stedet. Der kan derfor også være en vis variation i forhold til Inklusionshusets egentlige indtægter og udgifter.

HK’s udregning er lavet ud fra, at fleksjobberen visiteres fra kommunen til et cirka 8 ugers kursus på stedet. HK har fået oplyst, at et 4 ugers kursus koster mellem 15.000-40.000 kroner, og at 8 uger koster omkring det dobbelte.

LÆS OGSÅ: Fleksjobbere føler sig udnyttet af Holbæk-virksomhed

Flere kontrakter viser, at den ugentlige arbejdstid i prøveperioden er sat til 2-6 timer om ugen, hvorefter der kan aftales andet. HK har fået oplyst, at de fleste i de første 6 måneder ansættes på 2 timer pr. uge til 125 kroner i timen, uanset om de er visiteret til mere.

Ifølge kontrakterne tages lønnen op efter 6 måneder. HK har dog også fået oplyst, at det ikke er usædvanligt, at mange herefter siges op med 3 måneders varsel, så de fratræder efter de 9 måneder, der giver virksomheden en bonus på 20.000 kroner.

HK's regnestykke ser derfor således ud:

Udgifter:
Lønudgiften er på 6 måneder (virksomheden har ikke overenskomst og betaler derfor ikke pension, fritvalgskonto, efteruddannelse osv.). Det vil sige 125 kr. pr. time x 2 timer x 26 uger = 6.500 kr. Dertil skal lægges 12,5% i feriepenge = 812,5 kr. 
I alt: 7312,5 kr.

Indtægter:
Kursus 2 x 4 uger = 25.000 x 2, i alt: 50.000 kr.
Bonus ved 9 måneder, i alt: 20.000 kr.
I alt: 50-70.000 kr.

Ifølge HK’s oplysninger har der været cirka 100 fleksjobbere igennem Inklusionshuset, hvilket samlet giver en indtægt på omkring 5.000.000 kroner. Dertil skal dog lægges eventuelle bonusser samt salgsindtægter.

Babar Razi Siddiqi, der driver virksomheden, siger til Avisen.dk, at han ikke kan genkende tallene.

- Det er fuldstændig uhørt. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i det, men kan bare sige, at det ikke passer. Jeg har for eksempel ikke haft 100 personer ansat, som HK siger, men 52 personer igennem kurset i kortere eller længere tid. Det kan godt være, der er andre aktører, der får det i kursusrefusion, men det gælder ikke os, siger han.

Du kan læse hele Babar Razi Siddiqis version af sagen her: Efter voldsom kritik: Vi ville bare skabe arbejdspladser.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.