FAKTA: Sådan klarede de danske banker stresstest

De største banker i Danmark er gået fint igennem europæisk helbredstest.

De fire største banker herhjemme har alle klaret sig pænt igennem en helbredsundersøgelse, som er blevet foretaget af Den Europæiske Centralbank, ECB.

Danske Bank:

* Stresstesten viser en egentlig kernekapitalprocent på 11,7 ultimo 2016 i det stressede scenarie.

Jyske Bank:

* Koncernen ligger i stressscenariet med en egentlig kernekapitalprocent på 13,6 ultimo 2016.

Nykredit:

* Stresstesten viser en egentlig kernekapitalprocent på 10,9 ultimo 2016 i det stressede scenarie.

Sydbank:

* I stressscenariet ligger bankens egentlige kernekapitalprocent til 12,9 i 2016.

Stresstesten omfatter to makroøkonomiske scenarier for perioden 2014-2016 - et stresset scenarie og et basis-scenarie.

Bankernes stressede soliditet, målt ved egentlig kernekapital i forhold til de risikovægtede aktiver, holdes op mod grænseværdier på 5,5 procent i det stressede scenarie og 8 procent i et basis-scenarie.

Kernekapital er den kapital, som udgør kernen af basiskapitalen i finansielle virksomheder. For kreditorerne er kernekapitalen den sikreste kapital i en finansiel virksomhed.

En banks kernekapitalprocent kan defineres som bankens kernekapital i procent af de risikovægtede poster, som hos et pengeinstitut normalt først og fremmest består af udlån, der tildeles en individuel vægt af kreditrisiko.

Kilder: Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit, Sydbank og Finanstilsynet.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.