FAKTA: Fisk og sæler får milliarder til bæredygtighed
Miljøet skal skånes, mens danske fiskere hjælpes med at håndtere indførelsen af EU's kommende udsmidsforbud.
Af leveret af Nyhedsbureauet Newspaq
MERE


Et bredt flertal i Folketinget vil med en ny aftale sørge for mere liv i de danske havne og sætte skub på den bæredygtige udvikling i dansk fiskeri.

Øremærkede midler går til:

* Sæler:

Der afsættes en pulje på seks millioner kroner til udvikling og investeringer i sælsikre redskaber, så sælskader reduceres.

* Akvakultur:

3,5 millioner kroner skal sikre en effektiv udpegning af egnede områder til akvakulturproduktion og tre millioner kroner reserveres til blandt andet økologisk akvakulturproduktion, herunder eksportorienterede aktiviteter.

* Kystfiskere:

En pulje på 36 millioner kroner skal bruges til at fremme kystfiskeriet med blandt andet infrastrukturprojekter i mindre fiskerihavne med betydning for kystfiskeriet, til investeringer i fartøjer og til forbedret logistik til udnyttelse af markedspotentialet for kystfanget fisk.

* Discard:

Discard-indsatsen får 40 millioner kroner. Målet er at minimere bifangster.

* Samlet set er der afsat 1,3 milliarder kroner, som blandt andet skal gå til at udvikle og støtte investeringer i fiskeriredskaber og -udstyr, der begrænser miljøpåvirkning på for eksempel havbunden.

* I gennemsnit bliver der hvert år i perioden 2014-2017 afsat 331,8 millioner kroner til indsatsen, hvor også udsætning af ål, vandløbsrestaurering og såkaldt innovation fra hav til bord er prioriteret.

* Aftalen er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, De Konservative, Enhedslisten, SF og Venstre for perioden 2014-2017, og pengene kommer primært fra EU's Hav- og Fiskerifond.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.