Nyhedsbrev | Opret profil | Log ind | Avisen.dk bruger cookies, læs mere herCookies & privatlivspolitik

Fædre betaler et overflødigt børnebidrag

Et stigende antal enlige fædre føler sig tvunget til at betale tusindvis af kroner i børnebidrag, selvom de ifølge reglerne ikke burde betale en krone. Men de tør ikke andet.

, 23. januar 2008 kl. 14:48
Start et spil på Spigo.dk
Spil

Hver måned betaler tusindvis af enlige fædre et børnebidrag på mindst 1.094 kroner per barn - og ofte meget mere - til deres tidligere ægtefæller.

Faktaboks

Fædre med fælles forældremyndighed skal ikke betale børnebidrag, hvis der er en deleordning, hvor børnene bor og bliver forsøget hos far mindst seks døgn i løbet af 14 dage.

Fædre, der forsørger børnene halvdelen af tiden, kan søge Statsforvaltningen om at lade børnebidraget bortfalde. Og de får ofte medhold.

Børnebidraget (normalbidraget) er i 2008 fastsat til 1.094 kroner om måneden per barn. Beløbet er fradragsberettiget.

Kilde: Statsforvaltningen

Et beløb, som de ifølge reglerne slet ikke er forpligtet til at betale, hvis de har en såkaldt deleordning, hvor børnene bor næsten lige meget hos far og mor.

Men ifølge Foreningen Far er titusindvis af fædre fanget i en fælde , hvor de frygter at miste den daglige kontakt med deres børn, hvis de ikke også betaler børnepenge.

De fleste får medhold

»Stadig flere fædre har i dag et hverdagssamvær med børnene, hvor de har nøjagtig de samme omkostninger til børnetøj, mad og boldklub som kvinderne, men de fleste føler sig alligevel tvunget til at betale børnepenge - nogle gange vilde beløb på op til 4.000 kroner om måneden - fordi de frygter, at børnenes mor ellers vil benytte det ultimative pressionsmiddel, trække dem i Statsforvaltningen med det resultat, at det vil begrænse deres samvær med børnene,« siger foreningens talsmand, Lars Hansen.

Statsforvaltningen bekræfter, at fædre med fælles forældremyndighed ikke skal betale børnebidrag, hvis der er en deleordning, hvor børnene bor og bliver forsøget hos far mindst seks døgn i løbet af to uger.

»Vi ser sager, hvor fædre søger om, at børnebidraget bortfalder, men det er ikke overvældende mange. Det interessante er imidlertid, at de, der rent faktisk søger, også ofte får medhold, hvis de bare kan dokumentere, at de har nogenlunde de samme udgifter til barnet som moderen. Og det behøver ikke engang være helt matematisk lige, fordi hun også typisk får børnecheck og børnetilskud fra det offentlige,« forklarer Hroar Kolmos, kontorchef i Statsforvaltning Sjælland.

Loven er forældet

Foreningen Far er imidlertid ikke tilfreds med fædrenes mulighed for at klage til Statsforvaltningen.

»Mange mænd kender udmærket reglerne, men vil hellere have ro og fred end en sag i Statsforvaltningen, hvor de risikerer at sætte det hele over styr. Problemet er, at vi har fået en ny forældreansvarslov med deleordninger, der slet ikke tager højde for de skilte forældres økonomi, som den ser ud i dag,« siger Lars Hansen.

Familiestyrelsen overvejer for tiden, om reglerne for børnebidrag skal justeres.

Debat om artiklen:
For at kommentere skal du være logget på Facebook. Logges på via "Kommenter via...", genindlæs siden
26.01-2008 | 16:46 af Nanna Gersov
@Rolf

Det er interessant at læse dine henvisninger til gamle avisartikler, du har i dit arkiv.

Indlægget af Gretelise Holm fra 1986 var interessant læsning.

Dengang afskaffede man åbenbart en ordning, i følge hvilken kvinder betalte mindre i børnebidrag end mænd.

Og dengang havde man begrebet socialindkomst, som gjorde det muligt at konstatere, at mænd har væsentligt højere indtægter end kvinder.  

Jeg læste i Berlingske Tidende den 20. januar om en kvinde, som i hvert fald var blevet meget hårdt behandlet som tilflytter til Danmark, mor og offer for eksmandens druk, vold og drabsforsøg.

Hun var blevet skilt i 1996 og har ikke kontakt med sine børn, idet manden fik dem trods alt hvad han havde gjort af negative ting imod familien.

Hun var blevet gift på Grønland med denne danske mand efter at være vokset op på børnehjem. De fik tre børn og rejste til Danmark, hvor hun havde svært ved at finde et job.

Manden drak og var voldelig, forsøgte at dræbe hende to gange. Han fik polititilhold og besked om at holde sig væk fra hende. De blev skilt.

Børnene kom på børnehjem i halvandet år. Herefter fik manden forældremyndigheden over børnene. Han sagde til myndighederne, at moderen tog stoffer og drak. Men det passer ikke, siger hun selv.

"Jeg har bare svært ved at leve et almindeligt liv. Jeg havde ikke nogen venner. Jeg rendte meget rundt inde i byen for at finde nogen, og jeg drak for mange øl", siger hun til Berlingske.

Der forlyder intet om, at hun skulle have noget imod at betale til sine tre børn, selv om hun lever af bistandshjælp. Hun håber engang at kunne se dem hver anden weekend samt at få et stabilt liv med sin nye kæreste, som hun ikke bor sammen med og en uddannelse fra social- og sundhedsskolen.

Efter min opfattelse burde en sådan kvinde have været hjulpet, dengang hun havde været udsat for to drabsforsøg. Hun burde have været hjulpet væk fra sit alkoholmisbrug og til at klare sig selv i Danmark, så hun kunne være noget for sine børn.

En mand som begår alvorlige ting som drabsforsøg mod moderen, bør ikke have forældremyndigheden.

Ved drabs- og voldsdomme burde man kunne fradømmes forældremyndighed. Det kan man i nogen lande. Det burde man også kunne i Danmark. For børnenes skyld.
 
 
26.01-2008 | 18:29 af Rolf Rasmussen
Det er ikke alle kvinder, der er lige heldige.

http://www.rolf-r.dk/artikels/De_faldne.htm
 
26.01-2008 | 19:18 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
26.01-2008 | 21:34 af Rolf Rasmussen
Det lyder jo ikke godt.

Man burde finde en international berømt familieforsker, der kunne aflive myten om smaværschikanerier.

http://www.rolf-r.dk/artikels/karinmox.htm
 
27.01-2008 | 13:46 af Nanna Gersov
@Anette

Ja, det er en alvorlig situation, når samværsforældre ikke lever op til deres ansvar og ødelægger forholdene på de mange forskellige måder, som det sommetider sker. Godt at du fik sat et begreb på disse ting og lykkedes at komme igennem med det!

Jeg mener, at samfundets bevågenhed overfor disse problemer er alt for lille. Ideologi går forud for sund fornuft, medmenneskelighed og omsorg for børn.
 
 
27.01-2008 | 13:58 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 14:05 af Nanna Gersov
Om at bryde den sociale arv

Gode og dårlige vaner tager vi med os videre i livet. Det er vel derfor, at en undersøgelse, der lige har været refereret i pressen viser, at 82 pct. af de mænd, som er voldelige i et forhold, selv oplevede vold i deres barndomshjem.

Jeg mener derfor, at børn skal væk fra sådanne fædre, som udøver vold og at de skal kunne få frataget forældremyndighed og ret til at se barnet af denne årsag. Alle som groft forbryder sig imod barnets fundamentale rettigheder, bør kunne nægtes at have noget med dette barn at gøre.

At hjælpe først, er selvfølgelig en god ting. Men alt for mange slipper afsted med at skade deres egne børn på sjælen, så disse børn ikke magter at få et lykkeligt og velfungerende liv som voksne.

Alt for mange børn bærer alt for store byrder for deres forældre. De burde tilbydes fx åben adoption eller aflastningsfamilier i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

Og så burde de ikke udsættes for så meget konfliktfyldt og problemtynget samvær, som de udsættes for i dag. Jeg mener at man burde bevilge børnene "samværspauser" på fx et halvt til et helt år ad gangen, hvor forældrene slap for at have noget at gøre med hinanden, men med pligt til igen at samarbejde fra et bestemt tidspunkt.

Det kunne give forældrene pusterum i forhold til hinanden, så de kunne stresse ned og nedlægge våbnene. Tiden læger som bekendt alle sår.

- - - - - - - -

En anden undersøgelse viste, at hvis den ene i et forhold oplevede skilsmisse som barn, er der en forhøjet risiko i de første ti år, forholdet varer, for at forholdet bryder sammen.

Det ser altså ud til, at samlivsformen med dine-mine-vore børn er "arvelig".

Halvdelen af alle ægteskaber ender så vidt jeg ved i skilsmisse. Men hovedparten af de, som gifter sig første gang, forbliver vist gift. Det er gengangerne, som bliver gift og skilt flere gange, som får det til at se ud som fifty-fifty.

Men vi er altså åbenbart delt op i to parforholdskulturer - de traditionelle, som bliver sammen og så dem, der skøjter ind og ud af parforholdene - groft stillet op.

Det tror jeg giver nogen kløfter i samfundet, hvor de to grupper kan have svært ved at forstå hinanden.

To grupper, som heller ikke forstår hinanden, er overklassen og underklassen. Og det er vel derfor, at den lovgivning vi har passer nogenlunde til en velfungerende middelklasse, men dårligt til fattige og udsatte mennesker på samfundets bund. Børn af disse mennesker er de allermest udsatte, vi har i vores samfund.
 
 
27.01-2008 | 14:10 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 14:50 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 15:17 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 15:43 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 16:20 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 17:34 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 19:24 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 19:54 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 20:15 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
27.01-2008 | 20:54 af Rolf Rasmussen
"Hvor vil du hen med de links?"

Tror du hende Kari Moxnes

http://www.rolf-r.dk/artikels/karinmox.htm

er medlem af kvindemafiaen ?

http://www.rolf-r.dk/artikels/kvinde-mafia.htm

Eller har hun bare deltaget i et af de interessante kvindeseminarer, som Dansk Journalistforbund har afholdt ?

http://www.rolf-r.dk/artikels/OESTRMUR.JPG
 
27.01-2008 | 23:45 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 01:34 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 01:56 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 02:05 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 02:12 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 02:24 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 08:53 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 10:28 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 10:54 af Rolf Rasmussen
"Det normalbidrag fædre betaler til deres børn, er intet i forhold til hva vi som enlige mødre skal betale i udgifter, hver måned.. Min mening!"

Nok muligt. Men til gengæld er yngelplejen nuomstunder jo blevet ret overkommelig.

Tag f.eks. karrierekvinderne. De kan i dag klare sig helt uden manden

http://users.cybercity.dk/~btp1346/udklip/pictures/kampmodman/suzbroeg.gif

hans barselsorlov og hans indtægt.

De kan nøjes med en smule donorsæd når de bliver 35-40 år.

http://www.rolf-r.dk/artikels/sexualundervisning.JPG
 
28.01-2008 | 19:47 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 20:36 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 22:53 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
28.01-2008 | 23:49 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 11:26 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 12:23 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 14:47 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 19:02 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 20:04 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 20:40 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
29.01-2008 | 21:36 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
30.01-2008 | 08:53 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
30.01-2008 | 16:34 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
30.01-2008 | 23:43 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
31.01-2008 | 06:27 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
31.01-2008 | 09:01 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 15:16 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 15:53 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 16:02 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 16:28 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 17:28 af Nanna Gersov
I Nyhedsavisen den 23. januar 2008 hedder det i en overskrift på side 6: ”Fædre betaler et overflødigt børnebidrag”. Underoverskrift: ”Ligestilling. Et stigende antal enlige fædre føler sig tvunget til at betale tusindvis af kroner i børnebidrag, selvom de ifølge reglerne ikke burde betale en krone. Men de tør ikke andet.”

Men er et børnebidrag ”overflødigt” blot fordi faderen – eller samværsforælderen, som jo ikke nødvendigvis er en mand – kunne blive fritaget for at betale det, hvis vedkommende anmodede om det? Det kunne jo også være, at de penge havde stor betydning for barnet. I så fald er de ikke ”overflødige”, men særdeles velkomne.

Sætningen ”Et stigende antal enlige fædre føler sig tvunget til at betale tusindvis af kroner i børnebidrag” dokumenteres ikke i artiklen. Hvem siger, at så mange ”føler sig tvunget”? Jeg mener, at det er en løs og uunderbygget påstand, som siger noget generelt om fraskilte forældre, som ikke nødvendigvis passer.

Der står videre, at de ”ifølge reglerne ikke burde betale en krone” – Mon dog reglerne siger dette? Siger reglerne ikke nærmere, at de ikke ”behøver”? Ville det være til barnets bedste at udforme regler, som gav barnet så lidt som muligt i børnebidrag? Børnebidraget er da til for at sikre barnet en ordentlig opvækst.

”Men de tør ikke andet.” – Igen lægges der nogle motiver ned over de fraskilte forældre, som der ikke er dækning for nogen steder. At sådanne fædre findes bekræftes i artiklen. Men det dokumenteres ikke, at det skulle være en generel tendens.

Længere nede i artiklen kommer det da også frem, at synspunkterne er Foreningen Fars. Ifølge dem er ”titusindvis af fædre fanget i en fælde”, hvor de frygter at miste den daglige kontakt med deres børn, hvis de ikke også betaler børnepenge.

Mon dog det skulle være frygt, der driver dem til at betale 1.094 kroner månedligt, som er fradragsberettiget? Det kunne også være, at de bare har den indstilling, at man svarer enhver sit. Og er der brug for pengene, hvorfor så ikke betale til sit eget barn?

Man har jo ikke bare ifølge loven, men også moralsk, en pligt til at sørge godt for sine børn. Denne pligt føles helt naturlig for de fleste forældre. Foreningen Fars talsmand Lars Hansen citeres for at sige følgende:

”Stadig flere fædre har i dag et hverdagssamvær med børnene, hvor de har nøjagtig de samme omkostninger til børnetøj, mad og boldklub som kvinderne, men de fleste føler sig alligevel tvunget til at betale børnepenge. Nogle gange vilde beløb på op til 4.000 kroner om måneden – fordi de frygter, at børnenes mor ellers vil benytte det ultimative pressionsmiddel trække dem i Statsforvaltningen med det resultat, at det vil begrænse deres samvær med børnene.”

Stadig flere fædre har i dag et hverdagssamvær med børnene

– Ja, det har mange fædre i dag med eller mod barnets eller moderens ønske. Reglerne er nemlig indrettet, så de personlige omkostninger bliver så lave som muligt for faderen. Han kan ofte blive skilt temmelig billigt sådan at han typisk beholder ejerboligen, ikke betaler hustrubidrag og kun skal betale lidt i børnebidrag. Det sker også stadig oftere, at barnet overvejende kommer til at bo hos ham og ikke hos moderen. Har parret ikke været gift, har han endnu færre forpligtelser. Han kan ofte være far i den udstrækning, han ønsker og få den mængde samvær med barnet, som aktuelt passer ind i hans liv. Moderen får en buffer-rolle som den, der har barnet, når det ikke passer faderen.

Barnet får mere kontakt og samvær med sin far end skilsmissebørn fik tidligere. Det kan være en gevinst. Omkostningerne herved er, at det nu mere er faderen end barnet, som er i centrum. Når faderen får mere samvær, end han udnytter, betyder det, at barnet i perioder står til rådighed for ham, uden at han benytter sig af det. Dette fænomen rammer børn på selvværdet.

Det er et nyt fænomen. Tidligere var børns problem fraværet af faderen. Men det var måske lettere at bære. I dag knytter børnene sig mere til deres far. Derved lider de også mere, når han svigter dem. Og dette fortæller de enlige mødre ofte, er et meget udbredt fænomen i dag.

Min opfattelse er, at fraskilte forældre har vældig mange rettigheder og har gode muligheder for at realisere deres forældreroller, som de vil. Børnene stilles i høj grad til rådighed for dem uanset hvad den anden af forældrene mener. Denne lider sommetider meget under det, fordi samværsforælderens engagement i barnet kan true bopælsforælderens mulighed for at beholde barnet hos sig. Denne rædsel for at miste barnet må være frygtelig at leve med. Når disse bopælsforældre ikke altid er glade for at barnet får meget samvær med den anden, bunder det nok ofte i denne angst for at miste.

Det gør ikke tingene bedre, at man fra politikernes side i stigende grad gør det økonomisk attraktivt for samværsforældre at opnå meget samvær med barnet. Derved kommer økonomiske motiver til at spille ind sådan at barnet kan komme i tvivl om det er for dets egen skyld, at samværsforælderen vil se det eller for at opnå økonomiske fordele. Det er næppe godt for barnets selvfølelse.

Jeg mener faktisk, at det gavner et barns selvfølelse at have en far, som må savne det lidt og ikke kan få det helt, som han vil. Dette giver barnet en følelse af at have værdi. En fraværende far kan også have værdi for et barn. Det giver barnet mulighed for at drømme om, hvordan han er. Og drømmen er sommetider bedre end virkeligheden.

”de har nøjagtig de samme omkostninger til børnetøj, mad og boldklub som kvinderne”

– Forsørgelsen af et barn kan ikke gøres op i bare de direkte udgifter vedrørende barnet. Så nemt er det ikke. Det handler om at have et godt og velfungerende hjem for barnet. Og det koster rigtig meget både i penge og i indsats.

”men de fleste føler sig alligevel tvunget til at betale børnepenge. Nogle gange vilde beløb på op til 4.000 kroner om måneden – fordi de frygter, at børnenes mor ellers vil benytte det ultimative pressionsmiddel trække dem i Statsforvaltningen med det resultat, at det vil begrænse deres samvær med børnene.”

Igen – man føler sig ikke nødvendigvis ”tvunget”, fordi man betaler til sit barn. Men det kan godt være, at de, der søger hjælp hos Foreningen Far, oftere gør det. Men det er trods alt et mindretal, der gør det. Det normale er jo heldigvis, at par, der går fra hinanden, selv finder ud af tingene.

Man kan også spørge: set med hvis øjne er det ”vildt” at betale 4.000 kr. månedligt til sit barn? – Næppe barnets. Beløbet skal vel ses i forhold til hvor god en økonomi, faderen har. Den bør han vel dele med sine børn? Skal faderen være rig, så besøgene hos ham bliver en luksusoplevelse imens barnet lever en fattig tilværelse, når det er hos sin mor? Bør en vis udligning ikke finde sted? Og bør et barn af første ægteskab stilles dårligere end de børn, en mand senere får med andre kvinder? Bør samfundet ikke sikre en vis ligebehandling af børnene?

Nogle fædre betaler sikkert, som anført mere end de egentlig ville, for at få fred og undgå ballade med Statsforvaltningen. Mange mødre mener dog ikke, at Statsforvaltningen kan bruges til at begrænse samvær. Udfaldet kan også blive det modsatte. Derfor accepterer man måske noget, man ellers ikke ville have accepteret. Det sker for både mødre og fædre.

Men selv om nogle føler et sådant pres, er der så grund til fra politisk hold at ophæve det? Er det i virkeligheden ikke til barnets bedste? Lad os huske på, at en far også kan udsættes for pres fra sin nye partner, hvis han stifter ny familie. Den nye partner har ofte en interesse i at få den anden kvinde og hendes barn så langt ud på sidelinjen som muligt.

For nylig kom det frem, at nogle mænd presses til at få børn med deres nye partner, selv om de egentlig føler, at de børn, de har i forvejen, er nok for dem. Mon ikke også nogen presses til at nedprioritere de børn, de havde i forvejen?

Som reglerne er i dag, kan en samværsforælder slippe for at betale børnebidrag, hvis der er fælles forældremyndighed med en deleordning, hvor børnene bor og bliver forsørget hos den anden af forældrene mindst seks døgn i løbet af to uger. Men de skal søge om det. Men det er der ifølge Hroar Kolmos, kontorchef i Statsforvaltning Sjælland ikke overvældende mange, der gør.

Jeg tror modsat Foreningen Far ikke på, at den overvældende begrundelse for dette skulle være, at fædrene, som det oftest drejer sig om, ikke skulle turde søge. Jeg tror mere på, at de har det godt nok med at vide, at de er med til at sikre deres børn en god og økonomisk tryg opvækst. Jeg tror heldigvis, at langt de fleste fædre ønsker samvær med deres børn først og fremmest for børnenes skyld og dernæst for deres egen skyld. Og jeg tror også, at hensynet til barnets mor spiller en stor rolle. Mange mødre ønsker den aflastning, som samværet indebærer.

Det, som Foreningen Far ønsker, er at reglerne laves om. Man vil have en automatik indført sådan at faderens bidrag automatisk falder, jo mere samvær har får med barnet. Men dette ønske hos Foreningen Far tror jeg ikke harmonerer med flertallet af de fraskilte. Jeg tror gerne de selv vil bestemme.

Jeg tror at mange fædre gerne ønsker mere samvær med deres børn, men ikke ønsker, at barnet af den grund skal have mindre i børnebidrag. Og jeg tror, at hvis der etableres en kobling imellem de to ting, vil det gå ud over børnene og de enlige forsørgere.

De kommer så til at få færre penge at leve af. Og nogle fædre vil afstå fra at søge så meget samvær, som de reelt ønsker, fordi de ikke ønsker den negative sideeffekt at børnebidraget bliver mindre.

Omtalte artikel rubriceres i Nyhedsavisen under begrebet ”Ligestilling”. Det skal forestille at være et forslag, der fremmer ligestilling.

Men lad os huske på, at ligestilling er mange ting. Den ene form for ligestilling kolliderer ofte med den anden. Ofte må man overvejen mange forskellige ligestillingshensyn på en gang. Ligesom al retfærdighed ikke kan sættes på formler om ligestilling.

Børnebidrag blev indført i 1800-tallet for at øge ligestillingen imellem børn født i og udenfor ægteskab og for at udligne byrdefordelingen imellem kvinden, som fødte barnet udenfor ægteskab og manden, som gjorde hende gravid. Ligeledes skulle det sikre ægteskabet således, at forsørgerpligten over børn blev opretholdt efter skilsmisse.

De samme problemstillinger gør sig stadig gældende.

Jeg så gerne, at man så børnebidraget mest som en sikring af børn imod urimelig behandling fra faderen eller moderen. Jeg mener at det bør være en pligt at forsørge sit barn efter evne og at denne pligt ikke skal kunne begrænses til kun at gælde, når barnet er på besøg eller samvær i ens hjem.

Vi skal stå vagt om børns behov for et fast hjem. Det skal ikke hedde sig, at et barn bor to steder. Det skal have et fast holdepunkt hos den ene af forældrene. Og det skal være den, der mest og bedst og mest helhjertet udfylder sin forældrerolle.

Vi skal sikre, at et barn af en velstillet far ikke kan kastes ud i fattigdom, fordi forældrene bliver skilt. Dette barn skal bevare sine rettigheder ikke kun til at se sin far, men også til at blive forsørget af ham og arve ham. Det skal ikke kunne skubbes til side til fordel for hans nye familie og nye børn. Søskende skal behandles lige.

Vi skal heller ikke gøre den økonomiske uligestilling imellem kønnene større, end den er i forvejen. At blive mor koster langt mere på arbejdsmarkedet end at blive far. Det skal faderen og samfundet kompensere moderen for.

Det bedste ligestillingsinstrument, vi har i vores samfund, er ægteskabet. Det er ikke, som nogen tror, patriarkalsk i sin natur, men bygger på ligeværd og et retfærdigt bytte imellem kønnene.

I ægteskabet opnår kvinden, at manden bidrager til hendes og barnets forsørgelse, hvorved hun holdes skadesløs for omkostningerne på arbejdsmarkedet ved at blive mor og prioritere hjemmet.

Denne retfærdige fordeling efterlignes, når man i tilfælde af skilsmisse sørger for, at manden fortsætter i rollen som forsørger til en vis grad. Det har den fraskilte kvinde også brug for, idet mødres mulighed for selvforsørgelse er ringere end fædres. Og for den enlige mor bliver det endnu vanskeligere, idet hun jo mangler manden til at tage sin del af omsorgen. Derfor ser vi så mange enlige mødre, som er på offentlig forsørgelse. Ikke alle overkommer både at være mor og far og at være alene om det hele. Og de som gør, kan have det vældig hårdt.

Der findes også forældre, som selv om de lever hver for sig, forsøger at dele tingene imellem sig helt ligeligt. Hvis barnet bor helt fast den ene uge hos mor og den anden uge hos far, kan forældrene hver især dyrke karrieren i den uge, hvor de ikke har barnet boende. De bliver en slags deltidsforældre. Det kan for nogen kvinder mindske det tab i karrieren, det er at blive mor. De bliver deltidsmødre.

Når denne model er selvvalgt og til kvindens fordel, kan det give mening at sige, at de to forældre skal have lige meget af det offentlige og at den ene ikke skal betale til den anden. Især hvis kvinden faktisk er velstillet og bedre økonomisk stillet end manden. Men det tror jeg vil være undtagelsen.

De fleste kvinder har hårdt brug for mandens hjælp til forsørgelse af barnet hvad enten de er gift eller ej. Og de fleste børn har brug for at deres far deltager i deres forsørgelse og er med til at forsørge deres mor. Det er det bedste i mange tilfælde.

Kvinders og mænds muligheder på arbejdsmarkedet er ikke ens. Det er utopi at tro, at de bliver det. Formel diskrimination skal selvfølgelig afskaffes. Men når kvinder lægger en forholdsvis større indsats i hjemmet, og når mænd lægger en forholdsvis større indsats på arbejdsmarkedet, så kan det vel ikke undgås, at det afspejler sig på lønchecken?

Det er i familien, at udligningen skal ske. Uanset om man er gift eller ej. Samfundet skal indrettes, så ægteskabet danner en tryg ramme om familien. Denne tryghed skal så vidt muligt også gælde i tilfælde af skilsmisse. Her er der opnået en høj grad af tryghed, når det gælder mulighederne for at kunne fortsætte med at virke som mor eller far for sit barn og følge sit barn på allernærmeste hold.

Men vi mangler at sikre den økonomiske tryghed for kvinder og børn. Vi nærmer os i uhyggelig grad tilstandene fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor en enlig mor var henvist til at hutle sig igennem uden at barnefaderen blev gjort ansvarlig. Han kunne være en rig proprietær, som havde muntret sig med tjenestepigen.

Også i dag sidder der velstillede fædre i Whiskybæltet, som nægter at betale børnebidrag. Også i dag findes der fædre, som avler børn med kvinder, som de finder er langt under deres egen klasse. Og som de alene af denne grund ikke vil vide af. Disse kvinder – og ikke mindst deres børn – har brug for nogen rettigheder. Præcis som de havde allerede i 1800-tallet.

____________________

Læs mere på min blog.... eller debattér her!
 
 
23.01-2008 | 17:56 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 17:58 af Rolf Rasmussen
"Og jeg er sikker på, du har ret i, at langt det største problem er fædre, der ikke har lyst til at deltage i alle de små og store opgaver, der er i forbindelse med at have børn."

Man har sågar hørt om dem, der omgås kvinder, som gerne så, at de var fri af tidligere forhold.
 
23.01-2008 | 18:20 af Nanna Gersov
Til Lars Hansen fra Foreningen Far

Der findes et princip, som siger: gå efter bolden, ikke manden. Det er ved at følge dette princip, man kan få en god debat.

Du har hver eneste gang, du har kommenteret noget jeg har skrevet, angrebet mig personligt. Nu går du så langt som til at ønske mig hen hvor peberet gror blot fordi jeg udtrykker noget andet end det, du står for.

Jeg beklager, hvis det jeg skriver er langt og føles svært at kommentere. Men gør det nu bare alligevel. Du ved nok, at jeg har tænkt over disse problemstillinger præcis som du selv omend mine konklusioner er nogle andre end dine.

Det er en fin gestus at du skriver, at jeg er velkommen til at besøge jeres rådgivning. Jeg må dog takke nej, da jeg trods alt ikke prioriterer disse problemstillinger så højt igen. Jeg ved da godt, at der er mange menneskeskæbner her. Og jeg tror da sådanne ting kunne berøre mig dybt. Tro ikke, at jeg ikke ved, hvilke følelser, der er på spil.
 
 
23.01-2008 | 18:32 af Nanna Gersov
Lars Hansen fra Foreningen Far skriver i sit forrige indlæg:

"Men faktum er, at hvis samværet fik et sådant omfang, at børnepengene var i fare, så slap imødekommenheden ofte op for den bopælsforælder, som havde "krav" på børnepenge."

Dette bekræfter synspunkterne i mit indlæg om, at børnebidrag og mængden af samvær ikke bør blandes sammen. Lad dog børnene komme som de vil hos samværsforælderen uden at der skal reduceres i børnebidraget af den grund. Det er da trist, at bopælsforældre tvinges til at holde igen med samvær fordi det ellers vil gå ud over familiens økonomi. Og den kan jo være meget anstrengt hos mange enlige forsørgere.

Men det skulle ikke undre mig, om det var Foreningen Far, som selv havde fået disse tåbeligheder indført. Det kunne ligne dem meget godt.
 
 
23.01-2008 | 18:36 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 18:44 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 20:05 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 20:11 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 20:43 af Nanna Gersov
Til Lars Hansen, Foreningen Far

Jamen det glæder mig da, hvis din forening ikke har andel i den uhensigtsmæssige ting i lovgivningen, at nogle bopælsforældre rammes på pengepungen, hvis deres børn ser samværsforælderen noget mere.

Men stor indflydelse ved jeg at I har, idet den politiske aftale (forud for forældreansvarsloven) af 5.12.2006 havde din forenings meget tydelige fingeraftryk. Man kunne jo læse jeres høringssvar på jeres hjemmeside og sammenligne med det, der endte med at blive vedtaget.

Du skriver:

"På hvilket grundlag lave du dine konklusioner? Har du lavet en eneste analyse - eller sidder du bare i dit elfenbenstårn og råber?"

- Som du ved har jeg tygget mig igennem ganske mange høringssvar, lovstof osv, selv om jeg jo ikke personligt tilhører "skilsmissefolket". Desuden har jeg debatteret disse ting helt tilbage i 1994/95, hvor jeg første gang blev opmærksom på din forenings eksistens. Så gik der ganske vist nogle år, hvor jeg ikke lagde mærke til jer.

Det var først i begyndelsen af december 2006, at jeg med skræk opdagede, at I havde været på spil igen. Jeg havde troet at Lars Barfoed var en flink fyr, man kunne regne med og som ikke ville lave større ulykker. Men jeg blev klogere...

Du skriver også:

"Hvorfor i alverden kommer du med eksempler fra 1800-tallet - det har ingen relevans fsva. en lovgivning, som ikke er ajourført til nutidens samlivsforhold?"

Jeg mener at der er nogle helt grundlæggende ting uanset tid, sted og samfundets indretning, som gælder. Og det er, at ægteskabet er et godt fundament for familien og at kvinder og børn har brug for en særlig beskyttelse i samfundet. Det mener jeg fortsat gør sig gældende uanset, at mange kvinder er udearbejdende og mange indretter sig anderledes ved en skilsmisse end tidligere.

Vil du se "analyser", kan du læse min blog. Der vil komme mere til med tiden, så vær beredt.

Du skriver også:

"Det er ikke et personligt angreb, men det er spild af mine skattekroner, når du stiller så mange ensidige spørgsmål til Retsudvalget."

Jeg mener det er personligt, når du gang på gang skriver, at du mener, at jeg bør gå i terapi.

De spørgsmål, jeg stillede til Retsudvalget, var nødvendige og med til at afklare nogle ting således at lovarbejdet kunne blive bedre. Jeg gjorde det for at bopælsforældrene ikke skulle blive alt for dårligt stillet, idet lovforslaget havde meget fokus på at forbedre samværsforældrenes stilling. Desuden ønskede jeg bedre forhold til børn.

Når det kommer til at spilde skattekroner, tror jeg din forening har mere på samvittigheden end jeg. Fx har I været på en tur til Norge for nogle år siden med bl.a. Anne Baastrup og Lizza Mathiassen. Det var vist Erik, din forgænger, der fik lokket dem med. Og hvem betalte den tur? Det har vi skatteydere nok gjort.

Og var det ikke dig selv, der havde en fed udvalgspost som håndplukket af Lars Barfoed i 2005, i arbejdet med den betænkning, der gik forud for Forældreansvarsloven? Kvindeorganisationerne blev holdt udenfor af Lars Barfoed.

Danmark, som bryster sig af ligestilling ude i den store verden, holder sine egne kvinder ude af indflydelse, når mænd vil have nogen særinteresser til sig selv.

Og trods jeres plads i udvalget, så var du, Lars, ikke tilfreds, vel? Det var derfor I allierede jer med Lars Barfoed og fik Dansk Folkeparti til at presse ham ekstra, så I fik alt igennem, I ønskede. Har du en anden version, så fortæl. Jeg tager gerne imod korrektioner, hvis jeg har forstået noget forkert. Du har jo unægtelig været tættere på beslutningsprocessen og begivenhedernes centrum end jeg.

Du skriver også:

"Forhold dig til den virkelige verden, tak."

Ja, det forsøger jeg på og jeg lytter da også til hvad du siger, selv om du næppe tror det.
 
 
23.01-2008 | 20:58 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 21:56 af Rolf Rasmussen
"Og hvem betalte den tur? Det har vi skatteydere nok gjort."

Vi skatteydere har også betalt for at få beregnet vores ansvarsfølelse.

Kvinder i det nu nedlagte Ligestillingsråd havde åbenbart kompetancer, der gjorde dem i stand til at foretage den slags beregninger.

http://home.tiscali.dk/8x002511/figures/ANSVARF.JPG
 
23.01-2008 | 22:24 af Nanna Gersov
@Rolf

Det er mange år siden, man nedlagde Ligestillingsrådet. Savner du det?
 
 
23.01-2008 | 22:36 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 23:51 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
23.01-2008 | 23:54 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:02 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:08 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:11 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:24 af Rolf Rasmussen
"Det er mange år siden, man nedlagde Ligestillingsrådet. Savner du det?"

Næh,

http://www.rolf-r.dk/artikels/KVINBEVI.JPG

I dag har vi jo et ligestillingsministerium med en minister, der anser mændene for at være et problem for samfundet

http://www.rolf-r.dk/lsbrv/karenj.htm

og en skatteminister, der anvender Poulsgaard argumenter.

http://www.rolf-r.dk/artikels/860131_POL_Ingen_oeget_ligestilling.jpg

Men jeg vil til min dødsdag undre mig over, at vor inkvisitoriske journaliststand ikke stiller statsansatte kvinder, der udtaler sig om fædres ansvarsfølelse, spørgsmålet: Hvordan gør I ?

Normalt optræder personer med de egenskaber jo kun i cirkus.

http://www.rolf-r.dk/artikels/karinmox.htm
 
24.01-2008 | 00:25 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:38 af NielsP
Jeg bryder mig ikke helt om tonen. Og jeg bryder mig generelt ikke om en nedladende tone overfor folk man kun har et simpelt kendskab til. Som oftest uden respekt.

Det er ikke nogen enkel grund... Når man er gift har man fælles forsørgerpligt overfor hinanden.

I min nye husstand (vi er gift) er det kun jeg der tjener penge - og jeg har en søn med min nye hustru og et hus at betale til.

I min X s husstand (og de er gift) tjener de begge en god hyre og udgiftniveaet i den del af landet hvor de bor er lavt.

Børnebidraget er vel tænk til at gå til barnet - og med henblik på, at man som forældre skal dele de udgifter der er forbundet med barnet. Min dreng går i aflagt tøj og må plage om simple ting. Selv telefonsamtaler med sin far skal være korte - det er jo dyrt at telefonere indenlands.

Jeg har ham hver anden weekend og har desuden hverdagssamvær samt den normale feriedeling.

Det med at mødre har barnet/børnene 12/14 er sjældent sandt. Prøv at opregne ferie og hverdagssamvær.

Jeg for min del kan sige, at det udelukkende er jeg og staten (børnechecken) der forsørger min dreng økonomisk. Dette er så sand en udtalelse, at ikke engang min søns mor eller hendes nye mand modsiger mig i dette.  

Desuden har jeg en udgift på ca 4000 kr om måneden i transport, fordi hun af helt personlige grunde har valgt at flytte langt væk - og ikke vil deltage i kørsel.

Jeg har således en udgift på ca 8000 kr månedlig + de udgifter, jeg har når han er på samvær. Dette uden hans mor har taget så meget som en 25-øre op af egen lomme. Jeg har undersøgt det på nettet - det koster bestemt under 4000 kr at have et barn boende. Prøv selv at søge på emnet.

Således har nogle mødre ligefrem et økonomisk nettooverskud på at have kæmpet for at få forældremyndigheden. Det er uhyggeligt, hvis økonomien har fået den rolle i kampen for at blive/forblive BF.

Jeg kan naturligvis kun tale om mit eget tilfælde... Min søn er slet og ret gået hen og blevet et økonomisk projekt - og jeg må se til at jeg forsørger hans mors 3 papbørn, som hun har med sin nye mand.

Jeg er jo blot en naiv mand, der troede at statsforvaltningen var til for at sikre rimelighed i tingene. Der er ikke noget jeg hellere vil end dele udgifter - men her er det altså mig alene, der betaler hele festen. Og særlig den del med transporten er helt hen i vejret.

Men så blev det 1. oktober 2007 -  :)  

Og ja... jeg har nu søgt om fælles forældremyndighed (blev stævnet og fik som få mænd tildelt den i byretten for et par år siden og senere frakendt den i landsretten med x ens påstande om, at jeg burde mentalundersøges :). Og ja, har søgt om at BF skal deltage i transporten. Og ja, jeg har søgt om få nedsat de såkaldte "børnepenge" (nogle kunne kalde det ”X-hustru-bidrag).

Og... jeg havde ikke søgt, hvis jeg vidste de gik til min dreng på lige fod med en tilsvarende betaling fra min x. Overskuddet kunne da indsættes på min søns konto til glæde for ham senere hen i livet.

Jeg er ikke medlem af foreningen far - men jeg skylder een af deres medlemmer stor tak, for at have guided mig igennem processen, da jeg blev skilt i sin tid. Jeg blev fortalt om ting der sandsynligvis ville ske, som jeg ikke troede sandt. Det var meget værd for mig, at være forberedt på hvad der kom til at ske - selvom jeg havde svært ved at forestille mig det sandt.

Hilsner fra en lykkelig gift mand :)

PS: Ja.. surt drenge, jeg stak af med den dejligste ikke-snæversynede kvinde i verden
 
24.01-2008 | 00:39 af NielsP
Jeg bryder mig ikke helt om tonen. Og jeg bryder mig generelt ikke om en nedladende tone overfor folk man kun har et simpelt kendskab til. Som oftest uden respekt.

Det er ikke nogen enkel grund... Når man er gift har man fælles forsørgerpligt overfor hinanden.

I min nye husstand (vi er gift) er det kun jeg der tjener penge - og jeg har en søn med min nye hustru og et hus at betale til.

I min X s husstand (og de er gift) tjener de begge en god hyre og udgiftniveaet i den del af landet hvor de bor er lavt.

Børnebidraget er vel tænk til at gå til barnet - og med henblik på, at man som forældre skal dele de udgifter der er forbundet med barnet. Min dreng går i aflagt tøj og må plage om simple ting. Selv telefonsamtaler med sin far skal være korte - det er jo dyrt at telefonere indenlands.

Jeg har ham hver anden weekend og har desuden hverdagssamvær samt den normale feriedeling.

Det med at mødre har barnet/børnene 12/14 er sjældent sandt. Prøv at opregne ferie og hverdagssamvær.

Jeg for min del kan sige, at det udelukkende er jeg og staten (børnechecken) der forsørger min dreng økonomisk. Dette er så sand en udtalelse, at ikke engang min søns mor eller hendes nye mand modsiger mig i dette.  

Desuden har jeg en udgift på ca 4000 kr om måneden i transport, fordi hun af helt personlige grunde har valgt at flytte langt væk - og ikke vil deltage i kørsel.

Jeg har således en udgift på ca 8000 kr månedlig + de udgifter, jeg har når han er på samvær. Dette uden hans mor har taget så meget som en 25-øre op af egen lomme. Jeg har undersøgt det på nettet - det koster bestemt under 4000 kr at have et barn boende. Prøv selv at søge på emnet.

Således har nogle mødre ligefrem et økonomisk nettooverskud på at have kæmpet for at få forældremyndigheden. Det er uhyggeligt, hvis økonomien har fået den rolle i kampen for at blive/forblive BF.

Jeg kan naturligvis kun tale om mit eget tilfælde... Min søn er slet og ret gået hen og blevet et økonomisk projekt - og jeg må se til at jeg forsørger hans mors 3 papbørn, som hun har med sin nye mand.

Jeg er jo blot en naiv mand, der troede at statsforvaltningen var til for at sikre rimelighed i tingene. Der er ikke noget jeg hellere vil end dele udgifter - men her er det altså mig alene, der betaler hele festen. Og særlig den del med transporten er helt hen i vejret.

Men så blev det 1. oktober 2007 -  :)  

Og ja... jeg har nu søgt om fælles forældremyndighed (blev stævnet og fik som få mænd tildelt den i byretten for et par år siden og senere frakendt den i landsretten med x ens påstande om, at jeg burde mentalundersøges :). Og ja, har søgt om at BF skal deltage i transporten. Og ja, jeg har søgt om få nedsat de såkaldte "børnepenge" (nogle kunne kalde det ”X-hustru-bidrag).

Og... jeg havde ikke søgt, hvis jeg vidste de gik til min dreng på lige fod med en tilsvarende betaling fra min x. Overskuddet kunne da indsættes på min søns konto til glæde for ham senere hen i livet.

Jeg er ikke medlem af foreningen far - men jeg skylder een af deres medlemmer stor tak, for at have guided mig igennem processen, da jeg blev skilt i sin tid. Jeg blev fortalt om ting der sandsynligvis ville ske, som jeg ikke troede sandt. Det var meget værd for mig, at være forberedt på hvad der kom til at ske - selvom jeg havde svært ved at forestille mig det sandt.

Hilsner fra en lykkelig gift mand :)

PS: Ja.. surt drenge, jeg stak af med den dejligste ikke-snæversynede kvinde i verden
 
24.01-2008 | 00:49 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 00:51 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 01:05 af NielsP
Mihane p

Inden det render at sporet: Jeg taler ikke om at stavnsbinde nogen. Men om at tage ansvar for sine handlinger - f.eks når man flytter, hvad betyder det da for SF s situation, når BF ikke vil sætte barnet på toget. Om som minimum at dele transportudgiften/generne. Det er med glæde at den siddende regering omsider har taget hånd om denne ulighed.

Er x en dårlig økonomisk stillet og man selv har resourcerne er situationen en anden. Dette bliver der også taget højde for i den nye lovgivning. Der står at transporten som udgangspunkt skal deles. Jeg har fået forklaret af statsforvaltningen at det er hvis X en tjener under 200k om året, at der kan vurderes anderledes end en deling.

Jeg kan ikke genkende det, der bliver skrevet om max 2 x bidrag her på siden.

Se linket her på statsforvaltning:

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=715

Her fremgår det at x en med skemaet i hånden kan forlange normalbidrag med tillæg af 300%. Dvs 4 x normalbidrag.  (jeg betaler normalbidrag med tillæg af 200%, dvs 3 x normalbidrag + tillæg).

Du spørger hvordan jeg er endt med at betale 4 x normalbidrag. Min x har aktivt søgt SF om det, og det blev sat til 3 x, pga et godt indkomstår jeg havde (hvor vi grotesk nok iøvrigt var gift og økonomisk forbunde - altså før bodeling). Der blev set på mine seneste 3 indkomstår - altså før skilsmissen.

Jeg kommer ikke for godt igang :)   - og læste med interesse de sidste 2 linier du skrev.

Det er flot, at du tænker og agerer sådan overfor din x. Din opførsel overfor din x fortæller langt mere om hvem du er, end din opførsel overfor din udkårne eller dine venner vil gøre.
 
24.01-2008 | 01:08 af NielsP
Bitten

Jeg vil ikke kommentere på dit svar. Jeg læser mandehad mellem hver eneste linier du skriver til mig.

Vi lader den ligge der.
 
24.01-2008 | 01:22 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 01:24 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 01:30 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 01:43 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 02:14 af NielsP
Mihane P

Børnepenge udløser kun et ligningsmæssigt fradrag, dvs. fradraget har en skattemæssig værdi på 32%.

Helt præcist er det de 968 der kan fradrages 32 af. Dvs 658,24 kr + tillæg 125 kr (er ikke fradragsberettiget) = 783,24.

Hvis man betaler 3 x forhøjet betaler man efter skattefradrag: 2904 x 0,68 + 125 = 2.099,72 kr om måneden. Eller 25196,64 om året.

Den bidragsberettigede modtager: 968 x 3 x 12 + 125 x 12 = 36.348

Det var kun i meget gamle dage (vel 20 år siden) at renter, børnebidrag og fagforening kunne fradrages i mellem- og topskat.

Store transportudgifter kan for eksempel forekomme hvor parret boede sammen i Nordjylland og moderen møder en kæreste på Bornholm og beslutter at flytte dertil. Prøv at regne på, hvad det kan betyde for en samværsforælder økonomi - hvis ikke BF tager ansvar og hensyn.

Og bopælsforælderen kan meget vel have en meget højere indtægt end samværsforælderen. Der bliver nemlig ikke skelet til den bidragsberettigedes indtægt.

Men det er til dels slut nu, med den nye lov. Fremover vil mange en BF tænke sig om 100 gange før man bringer de to forældre på stor afstand af hinanden - en afstand der er til skade for barnet. Før gjorde man det bare – for det var jo SF problem, som advokaten sagde.

PS: Nu handler det her jo ikke om enkelttilfælde – men om problematikken generelt. Men som svar... min egen nettoudgift ser ud til at være 25196,64 + benzin, transport, afskrivning på køretøj + alskens udgifter under samvær (har ham vel 30% af tiden). I den endelig opregning er 8-10.000 netto bestemt ikke højt sat. Mens BF ingen nettoudgift har, qua modtagelse af børnebidrag årlige kr 36.348 + 4 børnechecks 14.400 kr, hvis jeg ikke husker meget galt. Altså ca 50.000 kr netto.

Herefter bestemmer BF suverænt om denne vil bruge alle eller nogle af disse 50.000 kr på barnet, eller på noget helt andet. Der bliver ikke spurgt om dokumentation for afholdte udgifter – som ydermere naturligvis burde deles mellem de to forældre.

For de fleste med ulige cpr-nummer er dette tankevækkende og absurd. Men bedre og mere rimelige tider er på vej. Ingen tvivl om det.

Alene den nye lov vil dæmme op for at forældre starter en forældremyndighedssag – til glæde for barnet. For der bliver altid en dårligere stemning efter en sag. No matter what.

Godnat
 
24.01-2008 | 02:43 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 10:48 af Rolf Rasmussen
"Har din eks tilsvarende høj løn, er jeg sikker på, at dit barn får, hvad det har brug for."

Det er der vist ingen tvivl om. Det er feminister altid. Det er bl.a. derfor, at statsansatte kvinder aldrig har fundet det ulejligheden værd at undersøge om mødres ansvarsfølelse skulle have udviklet sig i en eller anden retning.

http://www.rolf-r.dk/artikels/891004_EB_Du_er_for_grim_for_mig.jpg

http://www.rolf-r.dk/artikels/trosbek.htm
 
24.01-2008 | 13:03 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 14:26 af Nanna Gersov
Til Lars Hansen, Foreningen Far

Du skriver:

"Tillykke - jeg har sjældent set så latterlige argumenter."

Jeg spørger:

Hvorfor håner du mig? Er det attituden overfor kvinder i Foreningen Far?

Du skriver:

Jeg efterspørger saglige argumenter, som har sin basis i undersøgelser eller analyser af et konkret emne - og du henviser til en din blog?!

Jeg svarer: Ja, på min blog har jeg blandt andet kritiseret brugen af forskellig statistik i kønssammenhæng. Men bortset fra det, bør man vel kunne deltage i denne debat på lige fod uanset hvilke erfaringer, man har i bagagen og uanset holdninger og køn.

Men derudover mangler du selv at dokumentere din påstand om, at et stigende antal fædre skulle føle sig tvunget til at betale børnebidrag ud fra at de ikke tør andet.

Det stod at læse i artiklen i Nyhedsavisen efter citat fra dig.

Jeg tror ikke, at du taler på vegne af flertallet af fraskilte, men på vegne af et lille mindretal af utilfredse. Og jeg tvivler på, at dette mindretal skulle være stigende. 1.10.2007 fik I forærende en stor pose nye rettigheder til fædre. Så skulle man tro, at utilfredsheden ville falde. Eller det omvendte gør sig måske gældende hos Foreningen Far? - Jo mere, man får, desto mere vil man have?

Du skriver:

Foreningen Far skulle også have presset Dansk Folkeparti og Lars Barfoed - når man kender så lidt til Folketingets arbejde,som du giver udtryk for, så burde man skamme sig.

Jeg svarer:

Du snakker udenom og vil ikke fortælle, hvad du ved! Men indrømmer, at du selv kender mere til folketingets arbejde end jeg.

Er det ud fra jeres intensive brevskriveri til ligestillingsordførere og andre og den årlige fremsendelse af jeres årsskrift til alle folketingets medlemmer?

Og jeres kammeratlige hyggesnak med Martin Henriksen, Lone Dybkjær - som I har kaldt jeres æresmedlem og hvem I ellers kan få skovlen ind under?

Du skriver:

"Kvindeorganisationerne blev holdt udenfor". Nej, Mødrehjælpen var med. Og så er det kun inde i din hjerne, at ALT kan laves om til kønskamp og kvindeundertrykkelse.

Jeg svarer:

Mødrehjælpen kan ikke gøre det ud for at være en kvindeorganisation, som modsvarer jeres Foreningen Far og kan give jer det nødvendige modspil. Det er en humanitær forening, som ikke kan gå ud på samme måde som I kan.

Man ikke så meget som orienterede kvindeorganisationerne og offentligheden. Vi blev taget på sengen og forstod først da det var for sent, hvor galt det stod til. Det var en svinestreg Lars Barfoed gjorde sig skyldig i overfor Danmarks kvinder. Du ved det godt, men nægter at indrømme det.

Du skriver videre:

Hvis du bare havde sat dig lidt ind i fakta, så ville du vide, at Foreningen Far ikke får tilskud fra skatteyderne.

Jeg svarer:

Det har jeg heller ikke antydet. Kun at Norgesrejsen sandsynligvis var betalt af skatteyderne, hvilket du ikke har benægtet ligesom udvalgsarbejdet også var det.

Du skriver:

Din slet skjulte hentydning til Anne Baastrup viser bare - igen - hvor lidt du ved om realpolitik.

Mit svar:

Jeg skriver bare, at Anne Baastrup vist nok var med på jeres tur til Norge. Men hvis jeg tager fejl, så sig frem. Jeg er da godt klar over, at jeres favoritkvinde hedder Lone Dybkjær og nok er den I allerhelst deler kahyt med:)

Du skriver:

Dine spørgsmål til Retsudvalget har INGEN taget notits af - fordi de er irrelevante og ingen hold har i virkeligheden. Vis mig et resultat af disse spørgsmål.

Mit svar:

Tiden må vise, om kvindernes indsats i februar/marts 2007 i forbindelse med udformningen af forældreansvarsloven har båret frugt. Det var både enkeltpersoner og organisationer, som gjorde hvad vi kunne for at afbøde de hårdeste virkninger af den kommende forældreansvarslov.

Dansk Kvindesamfund og Kvinder for Frihed gjorde en brav indsats. Det samme gjorde også nogle børneorganisationer idet de advarede kraftigt imod tvungen fælles forældremyndighed og tvungne deleordninger.

Vi kæmpede med ryggen imod muren og oplevede massiv censur på fx Berlingske Tidende og i de elektroniske medier. Vi oplevede også kujonagtigt svigt hos vore medsøstre på Christiansborg. Det var en ond oplevelse, som man ikke kan ryste af sig som kvinde.

Vi har ikke lige indflydelse og ytringsfrihed med mænd i dette samfund. Man lytter hellere til Foreningen Far, som ikke kan tale ordentligt til en kvinde i en debat, end man lytter til Dansk Kvindesamfund, som altid har opført sig som den pæne pige i klassen.

De grove kvindehadere i Foreningen Far kommer til orde og får magt og indflydelse. Kvinderne får ikke en chance. Og alt for mange kvinder indretter sig på, at kritiske holdninger ikke er velkomne. Og undlader derfor helt at ytre sig eller kæmpe. Det er sørgeligt, men sandt.

Du skriver:

Din klage over en reklame fra K-salat har INGEN taget notits af - fordi det er noget sygeligt vås.

Jeg svarer:

Min klage gik ud på, at man ikke skulle reklamere for usund mad til børn på bekostning af sund mad. Hvis du var en ansvarlig far, ville du give mig ret. Om ikke andet burde du kunne se de komiske og sjove ting både i reklamen og i klagen over den. At kalde andres ytringer "sygeligt vås" er en underskudsagtig måde at argumentere på, som kunne inspirere mig til at opfatte dig som en sur skilsmissemand uden humor.

Du skriver:

Jeg mener det faktisk oprigtigt, når jeg anbefaler, at du søger hjælp. Og jeg har ikke nævnt terapi.

Jeg spørger:

Hvilken slags hjælp tænker du på? Det er da pænt af dig at tænke på mit velbefindende. Men ikke pænt, når du ikke accepterer mine synspunkter som ligeværdige med dine egne.

Andre mennesker behøver ikke at fejle noget eller have en skrue løs, fordi de har en anden opfattelse end en selv. Du bør lære at møde dine medmennesker - også kvinder - som ligeværdige med dig selv.

Du skriver:

Prøv dog at se dit eget indlæg omkring Palle-olle-bolle-får-du-sex-nok - eller hvad det var for noget nonsens.

Jeg svarer:

Palle var fræk overfor mig. Så fik han bare igen med samme mønt og lidt morskab oven i købet, som han godt forstod og måske ligefrem nød. Det var ikke andet end venligt drilleri.

Du skriver:

Vi er mange mennesker, som forsøger at bedre situationen for de børn, som er havnet i vanskelige livsituationer - du er ingen hjælp med din forstenet kønskampsretorik.

Jeg svarer:

Jeg har samme erfaringer med jeres forening, som Bitten her i debatten også har givet udtryk for. Jeg har også set jeres hjemmeside og bliver rystet hver gang. Jeg får det helt dårligt, hvis jeg prøver på at læse den. Jeg synes man bliver påvirket i en dårlig retning.

I arbejder helt generelt for at fædre skal slippe økonomisk så billigt som muligt ud af skilsmisser med så få og små pengeoverførsler til moderen og barnets hjem som muligt og med så mange pligter som muligt læsset på denne mor. Det er ikke barnets bedste, I arbejder ud fra.

Jeres forslag gør enlige forsørgere til en endnu mere sårbar gruppe, end de er i forvejen. Vi taler her om nogle af de svagest stillede borgere i dette land.

At angribe dem er børnefjendsk. Ikke desto mindre er det præcis det, I gør.

Den hadske tone, som I har overfor kvinder, er ikke til nogen gavn. Sådan som du taler til mig, er du en dårlig rollemodel for børn. Du burde få dig nogle andre diskussionsvaner. Hvis du VIL tale pænt til andre, kan du sikkert godt.

Du skriver:

Foreningen Far har inden for de sidste ti år i to omgange haft en kvindelig landsformand - men de var sikkert også kvindeundertrykkende.

God bedring!

Jeg svarer:

Ja, kvinder er ofte de bedste til at holde andre kvinder nede og soler sig i berømmelsen, så længe den varer.

"God bedring" er ikke noget at ønske folk, der ikke er syge, med mindre man gerne vil være uforskammet. Og det vil man åbenbart, når man kommer fra Foreningen Far og hedder Lars Hansen.
 
 
24.01-2008 | 14:27 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 14:46 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 16:32 af Rolf Rasmussen
"1.10.2007 fik I forærende en stor pose nye rettigheder til fædre. Så skulle man tro, at utilfredsheden ville falde."

Jamen det noterer vi så.

Den 1.10.2007 - altså 32 år efter FN´s Internationale Kvindeår - lykkedes det at regulere mandssamfundets love således at fædre fik rettigheder, der på udvalgte områder stod nogenlunde mål med ansvaret.
 
24.01-2008 | 19:46 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 19:56 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
24.01-2008 | 21:45 af Nanna Gersov
Bitten, du siger tingene præcist og kontant!  

Jeg er glad for at dit sprog er pænt her, for så er det sprog, du lærer dine børn, sikkert også pænt.

Gid flere var som dig!
 
 
25.01-2008 | 01:03 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
25.01-2008 | 11:34 af NielsP
Temmelig personfikseret debat vi har her :)

forklarende link:

http://www.foreningenfar.dk

http://www.singlemom.dk

http://www.statsforvaltning.dk

http://www.google.com/search?q=Nanna+Gersov&rls=com.microsoft:da:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLR

Via sidstnævnte link, blev jeg lidt klogere hvad det engentlig drejer sig om. Jeg er ny her, så kender ikke historien.

NielsP

- Lad os lægge bitterhed bag os og få humoren i højsædet
 
25.01-2008 | 14:26 af Nanna Gersov
Til Lars Hansen, formand for Foreningen Far

Du spørger om min mening vedrørende Britney Spears. Jeg kan svare dig, at jeg kun håber det bedste for parrets to drenge og at deres ve og vel og fremtid må være det centrale. Kunstnerbørn og børn af kendte karismatiske personer kan have det overordentlig svært, men sommetider får de også noget storartet ud af at have forældre, der er noget ud over det sædvanlige. Jeg håber, at det sidste kommer til at veje tungest i den sidste ende og at de kommer ud af dette som hele mennesker. Jeg håber at Kevin Federline vil gøre Danmark ære ved at være en god far, en fair og menneskelig eksmand og et fast holdepunkt for børnene.

Du fortæller pæne ting om moderen til dine børn, som du ikke længere bor sammen med. Disse ord vil glæde hende og dine børn mere end de kan glæde mig, så jeg håber at de også hører dine positive ord. Og hvis dine børn også har samme fine egenskaber, så fortæl dem det.

Du spørger til om jeg nogensinde får medhold i mine klager. Det kan jeg fortælle dig, at jeg gør. Alle mine klager over pornokanalen på Kanal København har således medført kritik af ejeren af denne kanal Claus Sørensen. Jeg har opnået, at han fik halveret antallet af sendetimer samt at han blev nødt til at sende på et senere tidspunkt om natten for at begrænse antallet af børn, som kom til at se denne porno.

Jeg har ligeledes opnået, at det kom frem i offentligheden, at han bragte reklamer for prostituerede på den hjemmeside, som Kanal København henviser til i tv-oversigterne – sextv.dk. Han var selv ophørt med dette, da hans ansøgning om ny sendetilladelse var til behandling i oktober 2006. Men havde jeg ikke kritiseret dette, kunne det være, at han var fortsat igen, når den nye sendetilladelse var sikkert i hus. Men at blandt andet Nyhedsavisen skrev om dette, var med til at dæmme op for denne udvikling.

Hele Kanal København ser i dag anderledes ud takket være at jeg i december 2005 fik Brian Mikkelsen og medieordførerne til at udbyde alle sendetilladelserne på Kanal København.

Oprindeligt var det deres mening, at disse sendetilladelser skulle fortsætte uændret til 2009. Men MTG ville gerne at TV Danmarks sendetilladelser på landsplan kom i udbud. Så de truede med forskellige EU-paragraffer. Det samme gjorde jeg, bare ang. Kanal København (som ikke interesserede dem) inspireret af dem, idet jeg håbede at pornokanalen kunne blive smidt ud, hvis den skulle godkendes igen. Det opnåede jeg ikke, men som nævnt blev antallet af timer, hvor der sendes porno, kraftigt reduceret.

Jeg bør nok tilføje, at jeg ikke har været alene om alt dette, men har fået meget opbakning fra engagerede borgere, som har udtrykt deres støtte til mig og at flere organisationer og enkeltpersoner også har gjort et godt arbejde.

Angående forældreansvarsloven, så har jeg kritiseret beslutningsprocessen og den manglende forudgående debat. Jeg, som ikke har tænkt på disse problemstillinger siden 90-erne, skulle pludselig – i december 2006 – sætte mig ind i det hele igen. Jeg tog kontakt til gode mennesker, jeg kendte fra dengang – Lone Nørgaard, Bente Holm Nielsen, som jeg respekterer dybt m.fl. samt kvindeorganisationerne.

Og så måtte vi jo skrive læserbreve, debatindlæg, forsinkede høringssvar, breve til retsudvalget osv. efter bedste evne.

Gæt, hvilken hjemmeside jeg fandt for at blive up today? Gæt, hvorfra jeg downloadede de nødvendige dokumenter, når nu en søgning på ordet ”familieminister” ikke førte til noget? Ja, denne fjer i hatten må du gerne få, hvis det kan glæde dig.

Og hvad der så blev opnået? Det har jeg ikke fået gjort op. Men jeg husker da, at Carina Christensen straks tog sig af at se på rejsemulighederne for enlige forældre, så de blev bedre end udtænkt i den politiske aftale, efter at jeg havde påpeget nogle problemer dér. Jeg tror også, der blev lidt mere fokus på voldsramte kvinder. Og så kom ordet ”samarbejdschikane” ind takket være en af os og at Anne Baastrup var så sød at bringe det ind i forhandlingerne.

Men hvad med din forening? Hvad synes du, I har opnået af positive ting set fra jeres synsvinkel?

Generelt mener jeg, at vi kvinder respekteres mere, end vi gjorde før. Har en statsminister nogensinde tidligere nævnt voldsramte kvinder i sin åbningstale i folketinget? Det gjorde han i oktober 2007. Hjælp til voldsramte kvinder var med i regeringsprogrammet inden folketingsvalgets udskrivelse. Og det er nu konkretiseret af Karen Jespersen til, at kvinder og børn på krisecenter får en familievejleder.

Jeg har skrevet læserbrev efter læserbrev og breve til politikerne for at sætte fokus på de enlige mødre og voldsramte kvinder. Og det har nyttet.

Aldrig har der været så meget opmærksomhed på de fattige enlige mødre, som der var ved juletid i år. Aldrig før – i hvert fald ikke efter hvad jeg husker – har en kongelig siddet og uddelt gaver op til jul til enlige mødre. Ikke desto mindre var det, hvad vor egen kronprins gjorde i år for snurrende kameraer.

Og nej, det tager jeg ikke æren for. Men jeg ved, at jeg har været med til at bryde isen, så enlige mødre ikke er så usynliggjorte, som de var tidligere. Pressen synes jeg også skriver meget mere om disse emner, end den gjorde tidligere.

Så vist er der sket fremskridt. I løbet af de sidste to år er kvinderne i Danmark blevet meget mere selvbevidste, end vi var frem til 2005. Her var det, at nogle kvinder i efteråret satte en vis hr. Jørgen Leth stolen for døren. (Stakkels ham!) Siden er det gået fremad for os kvinder, selv om forældreansvarsloven var et tilbageskridt formelt set. Moralsk set var det vi kvinder, der vandt! Husk - det sidste punktum er endnu ikke sat i dén historie!

Og om jeg klager til Ligestillingsnævnet eller andre - vi får se....
 
 
25.01-2008 | 15:14 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
25.01-2008 | 16:56 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
25.01-2008 | 17:27 af Rolf Rasmussen
"Lone Nørgaard, Bente Holm Nielsen, som jeg respekterer dybt m.fl. samt kvindeorganisationerne."

Man har tit og ofte læste at de gode mennesker

http://www.rolf-r.dk/artikels/sexualundervisning.JPG

i kvindeorganisationerne

http://www.rolf-r.dk/artikels/kvinde-mafia.htm

var repræsenteret i den udøvende magts nu nedlagte ligestillingsråd.

http://www.rolf-r.dk/artikels/KVINBEVI.JPG

Lars Hansen kan måske oplyse os om foreningen FAR nogensinde fik tilbudt en sådan repræsentation eller om foreningen forsøgte at blive repræsenteret.
 
25.01-2008 | 17:33 af Rolf Rasmussen
"Her var det, at nogle kvinder i efteråret satte en vis hr. Jørgen Leth stolen for døren. (Stakkels ham!) "

Var det kvinder, der sad og skrålede liderbasse rundt om i søllehullerne ?

http://users.cybercity.dk/~btp1346/udklip/pictures/kampmodman/singpore.jpg
 
26.01-2008 | 00:48 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
26.01-2008 | 00:54 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
26.01-2008 | 15:36 af Rolf Rasmussen
"Der er rigtigt mange ting der koster, for den der har forældremyndigheden. Udgifter samværsforældren ikke har del i. Og når det er tilfældet er interessen for den økonomiske milimeteretfærdighed lig nul."

Naturligvis. Det interesserer jo heller ikke kvindelige debattører, at den økonomiske millimeterretfærdighed er et tema, som rødstrømperne har bragt på bane

http://www.rolf-r.dk/artikels/860131_POL_Ingen_oeget_ligestilling.jpg

eller om skilsmissefædre skulle have fået forpligtelser til anden side.
 
05.03-2008 | 14:27 af (Slettet bruger)
Kommentar er blevet slettet.
 
NYHEDSBREV
 
Interesserer du dig for nyheder om job og arbejdsliv, så prøv Avisen.dk's nyhedsbrev!
separator
Du kan naturligvis altid framelde dig igen, og vi deler ikke din mail med andre.
Læs vores forretningsbetingelser.
© Copyright 2013, Avisen Aps
Avisen.dk er ikke ansvarlig for indhold fra eksterne Internet sites