Epidemi af sygemeldte danskere: Her er kuren

Føler danskerne, at jobbet giver mening, har de markant lavere risiko for at blive langtidssyge og ende i randzonen af arbejdsmarkedet. Det dokumenterer en undersøgelse blandt 40.000 danskere.
Omsorgsmedarbejdere er en af de grupper, hvor antallet af langtidssyge kan nedbringes markant, hvis man formår, at skabe et meningsfyldt job, hvor den enkelte føler, at hun gør en forskel. Det viser et nyt stort forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Omsorgsmedarbejdere er en af de grupper, hvor antallet af langtidssyge kan nedbringes markant, hvis man formår, at skabe et meningsfyldt job, hvor den enkelte føler, at hun gør en forskel. Det viser et nyt stort forskningsprojekt fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Polfoto/arkiv

Hvad er opskriften på raske danskere, der går på arbejde hver dag og er glade for det? Eller sagt på en anden måde: Hvad er det absolut bedste bolværk mod sygedagpenge og førtidspension?

Det har et hold forskere fra Det Nationale Videncenter for Arbejdsmiljø (NFA) sat sig for at finde ud af, og konklusionen er klar: Identifikation, engagement og oplevelsen af, at ens arbejde giver mening, er med til at holde danskerne fra sygesengen. Undersøgelsen offentliggøres i dag i Magasinet Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er udført blandt 40.000 danskere, og det er en af de største af sin art.

“Hvis jobbet er med til at opfylde grundlæggende psykologiske behov for mening og følelsen af at gøre en forskel, giver det modstandskraft. Det bygger en op med det overskud, der jo skal til for konstant at løse arbejdsopgaver,” siger Thomas Clausen, seniorforsker ved NFA og leder af forskningsprojektet.

LÆS OGSÅ: Bornholmerne styrer: Is og glade ansatte

Et fedt sted at være

Forskerne drager konklusionerne på baggrund af fem store spørgeskemaundersøgelser, som de har koblet med et register over udbetalingen af sygedagpenge.

Fire erhvervsgrupper indgår: Salg- og kundebetjening, omsorgsarbejde, vidensarbejde og produktions- og transportarbejde.

Det er særligt omsorgs- og vidensarbejdere, der har markant lavere risiko for længere tids sygefravær, hvis de finder glæde ved deres arbejde. Den glæde opstår blandt andet, hvis de identificerer sig med arbejdspladsen, oplever at arbejdet er meningsfuldt og kollegerne rare at være sammen med.

“Det kan i høj grad være at, man går godt i spænd med kolleger eller har en god relation til kunder eller patienter. At man dybest set synes, ens arbejdsplads er et fedt sted at være, og at arbejdsopgaverne flugter med ens personlige værdier,” siger Thomas Clausen.

LÆS OGSÅ: Læsø ligger lavest: Se hvorfor

Drop kontrol og overvågning

Karen Stæhr er sektorformand i FOA, som organiserer mange omsorgsmedarbejdere, nikker genkendende til pointerne fra undersøgelsen.

“Det vi hele tiden hører fra vores medlemmer er, at medbestemmelse, en ledelse, der inddrager medarbejderne og har tillid til, at de kan løse deres arbejdsopgaver, gør det positivt at gå på arbejde. Til forskel fra hvis man hele tiden har et overvågningsskema hængende over hovedet,” siger Karen Stæhr.

Hun understreger, at jobbet mister mening, hvis man som medarbejder føler, at man hele tiden bliver kontrolleret.

“Det virker at give medarbejdere friere rammer tidsmæssigt. Ledelsen skal tage det her seriøst, inddrage medarbejderne og vise tillid til, at de kan deres arbejde. For hvis man føler, at man skal hænge sin faglighed i omklædningsrummet, når man kommer, så bliver man stresset. Så går man rundt med konstant dårlig samvittighed og tænker, det her kan jeg ikke udføre. Det er det, som bliver en ond cirkel, der kan ende i sygefravær,” siger Karen Stæhr.

Handler om kroner og ører

Hos Djøf, som organiserer højtuddannede vidensarbejdere, glæder man sig over den grundige undersøgelse:

“Med det store datagrundlag slår den fast med syvtommersøm, at de her parametre er væsentlige for at skabe trivsel. Det går godt i tråd med vores egne undersøgelser. En af de væsentligste drivere for vores medlemmer i deres arbejdsliv er, at jobbet er meningsfuldt. Når de oplever det, og samtidig føler, de har indflydelse på tid, planlægning og arbejdsmængde, er de mindre stressede og mere motiverede. Og oplever man sig mere motiveret, så producerer man også mere, så det er også kroner og ører det her,” siger Søren Bjerregaard Kjær, chefkonsulent i Djøf.

Bygge op i stedet for at bryde ned

De undersøgelser, der hidtil er lavet af årsager til sygefravær, fokuserer meget på risici for at folk skubbes ud i kanten af arbejdsmarkedet. Her har man i stedet valgt, at se på hvad der virker, siger Thomas Clausen.

“Hvis man formår at skabe et miljø, hvor medarbejderne trives med de høje krav og krav om tempo, så kan man i høj grad undgå sygefravær: Det handler om at afstemme forventninger, give medarbejderne høj indflydelse og skabe et godt kollegialt miljø, hvor man tør bruge hinanden, åbne op og sparre med hinanden. På den måde bygger man medarbejdernes ressourcer op i stedet for at bryde dem ned.”


Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.