RYANAIR: DISCOUNT I LUFTEN

Ekspert: Kontrakterne hos Ryanair er uanstændige

Stewardesser og piloter hos Ryanair må stort set ikke udtale sig om deres job hos flyselskabet. Uafhængig ekspert kalder det "uanstændigt."
Stewardesser i Ryanair skal passe gevaldigt på med, hvad de fortæller om deres arbejde hos flyselskabet.
Stewardesser i Ryanair skal passe gevaldigt på med, hvad de fortæller om deres arbejde hos flyselskabet. Foto: Colourbox.

Stewardesserne og piloterne i Ryanairs fly skal passe på med at åbne munden. I hvert fald hvis det handler om, hvordan de har det på arbejdet, eller hvad de oprigtigt mener om Ryanair. Kommer de alligevel til at sige noget kritisk om selskabet, havner de hurtigt i en retssal og risikerer at skulle betale en stor erstatning til Ryanair.

Ansatte hos Ryanair og i Crewlink, som forsyner Ryanair med stewardesser, er i deres kontrakter bundet til ikke at må udtale sig om deres løn- og arbejdsvilkår. Det gælder, mens de er ansat og derefter resten af livet.

Som skrevet i Avisen.dk bryder det med danske regler, at ansatte hos Ryanair i Danmark ikke må fortælle omverdenen om deres løn.De mere generelle krav om tavshed vækker dog også opsigt.

Ansatte trykkes til tavshed

Blandt andre hos advokat Arvid Andersen som er ekspert i ansættelsesret og partner i firmaet SJ Law. Han har for klienter set mange fortroligheds-klausuler i kontrakter mellem ansatte og virksomheder. Men fortroligheds-klausulen hos Ryanair er noget udsædvanlig.

- Man får umiddelbart det indtryk, at Ryanair med klausulen ønsker at trykke ansatte til tavshed om flyselskabets forhold helt generelt. I mine øjne er Ryanairs klausul i Danmark juridisk set meningsløs, og den savner i hvert fald anstændighed, siger Arvid Andersen til Avisen.dk.

Han undrer sig over, at Ryanair pålægger alle - lige fra den nyansatte stewardesse til nøglemedarbejdere i hovedkvarteret i Dublin - stærkt bindende klausuler om fortrolighed.

- Alle ansatte underkastes tilsyneladende sådanne klausuler uden skelen til den konkrete nødvendighed, siger Arvid Andersen, og fortsætter:

- Man kan med rimelighed stille spørgsmålstegn ved, hvilke erhvervs-hemmeligheder menige medarbejdere, som for eksempel kabinepersonalet, får kendskab eller adgang til.

En udtalelse og du er færdig

Hvis ansatte i Ryanair eller Crewlink udtaler sig til medierne uden tilladelse, falder der virkelig brænde ned. Det har blandt andre den meget erfarne pilot John Goss fået at føle.

I 2013 havde John Goss været hos Ryanair i 26 år og udtalte sig i et interview på en tv-station. Her sagde han, at der var nogle problemer med sikkerheden hos Ryanair, der bekymrede ham.

Dagen efter blev han fyret, og Ryanair meddelte, at man ville indlede en sag mod ham. Denne sag og andre gør, at Ryanair-ansatte ikke tør tale åbent om, hvad der foregår i selskabet.

Lovlig mundkurv

Selv om Ryanairs kontrakter giver ansatte mundkurv på, er bestemmelserne om fortrolighed efter alt at dømme lovlige i Danmark. Undtagen som tidligere nævnt forbuddet mod at fortælle om løn.

Advokat Arvid Andersen forklarer:

- Vi har ikke nogen generel lovgivning i Danmark, som handler om, hvor vidtgående fortroligheds-klausuler kan være for privatansatte. Hensynet til at arbejdsgiveren kan værne om virksomhedens image og reelle forretnings-hemmeligheder vægter dog tungt.

- På den anden side kan offentligheden og myndighederne naturligvis have en betydelig interesse i at få kendskab til forhold, som har betydning for flysikkerheden - for eksempel vilkårene for de ansattes arbejdstid herunder mulighed for nødvendige pauser og hviletid. Det er dog en vanskelig afvejning af forskellige interesser.

Han forklarer, at man som ansat i det private skal tænke sig grundigt om, før man går ud og ytrer sig kritisk i offentligheden om forhold i firmaet.

- I mange tilfælde vil arbejdsgiveren under henvisning til illoyalitet sagligt kunne opsige og i grove tilfælde bortvise vedkommende øjeblikkeligt uden at skulle betale erstatning til den fyrede, fortæller Arvid Andersen, og fortsætter:

- Hvis man vil rejse kritik af forhold på arbejdspladsen – for eksempel af arbejdsvilkårene – har man alt andet lige pligt til at rejse den internt over for arbejdsgiveren og ikke starte med at gå ud i offentligheden.

- Det beskidte vasketøj skal så at sige ikke hænges til tørre i offentligheden.

faktaboks

Avisen.dk har kopier af kontrakter mellem Ryanair og piloter i selskabet. Samt kontrakter for ansatte i virksomheden Crewlink. Det har ifølge egne oplysninger omkring 2.600 stewardesser og stewarder, der er bundet til at arbejde for Ryanair.

I kontrakterne er der enslydende formuleringer om 'Fortrolig information'. Her er nogle uddrag:

- 'Fortrolig information' inkluderer, men er ikke begrænset til, al hemmelig eller fortrolig information af enhver art, som du kunne blive bekendt med under, eller som følge af din træning og/eller ansættelse hos the Company, dets forretningsplaner, finanser, personale, kunder og fremtidige kunder, leverandører eller produkter, information som er blevet afsløret i fortrolighed til the Company af tredje part, og enhver anden information af en art, som normalt vil blive opfattet som hemmelig eller fortrolig.

...

Manglende overholdelse af ovennævnte forhold vil blive opfattet som grov embedsmisbrug, og du vil øjeblikkeligt blive bortvist og afskediget. I tillæg, vil the Company indlede retsmæssige procedurer mod dig.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.