”Det overraskede virksomheden, at Dan er så dårlig”

Dan Bo Andersen sidder med en mappe fyldt med papirer, der siger at han har en arbejdsevne tæt på nul. Men nu skal han to år i praktik. Se, hvad lægen, arbejdsgiveren og alle de andre skrev om Dan Bo Andersen. Og hvad kommunen besluttede.

Dan Bo Andersen er 55 år og lider af kronisk depression og en række fysiske skader. Alligevel skal han to år i resourceforløb for at udvikle sin arbejdsevne.

Læs hele hans historie her: "Dan har nul arbejdsevne: Nu skal han to år i praktik"

Han har været sygemeldt siden 2011, og Næstved Kommune har bedt om udtalelser fra hans læge, hans psykiater, den virksomhed, hvor han var i praktik og jobkonsulenter, der har brugt 55 timer med Dan Bo Andersen.

Se uddrag af hvad de skriver, og af kommunens afgørelse.

Virksomheden, hvor Dan var i praktik:

”Det overraskede virksomheden, at Dan er så dårlig.”

”Dan virker helt nedslidt rent fysisk, og samtidig er han meget sårbar psykisk.

”Han har kæmpet med at gennemføre, men det giver ingen mening at fortsætte praktikken. Det han har præsteret, har han gjort via sin gode vilje – og ikke med baggrund i arbejdsevne. Den er stort set nul.”

”Det er minimalt, hvad han udretter, og vi kan ikke forestille os, hvilke opgaver, der er tilstrækkeligt lette, og som man samtidig kan kalde en arbejdsindsats. Vi kan på ingen måde se Dan i en jobsammenhæng uanset typen af arbejde.”

Konsulenten, kommunen har betalt for at være sammen med Dan i 55 timer:

”Undertegnede vil ikke påtage mig at finde en anden virksomhedspraktik end sige et job til Dan Bo Andersen under nogen omstændigheder, og selvom han boede midt i byen er arbejdsevnen så tæt på nul, at jeg ikke mener, det giver mening at forfølge tanken om yderligere afklaring.”

”Jeg må tilslutte mig praktikværtens udtalelse om en arbejdsevne meget tæt på nul.”

Psykiateren:

”Det konstateres, at depressionen fortsat er af svær dybde og behandlingsmulighederne er helt udtømt.”

”(..) patienten er ude af stand til noget, der nærmer sig brugbar erhvervsevne selv i skånejob indenfor et hvilket som helst arbejdsområde. ”

”At han fortsætter forløbet her skyldes udelukkende, at man så herfra kan dokumentere og sende statusattester til kommunen, såfremt de igen beder om dette.”

Lægen:

”Patienten opfattes som helt uden arbejdsevne, og der er ikke yderligere behandlingstiltag.”

Sagsbehandleren:

”Samlet vurderes det ikke, at pågældende kan stå til rådighed for hverken det ordinære eller det rummelige arbejdsmarked ud fra de normative krav, der er til dette.”

”Det vurderes derfor ikke muligt at genoptræne arbejdsevnen yderligere og der kan ej heller i den forbindelse peges på mulige arbejdsområder, som pågældende vil kunne bestride.”

Næstved Kommunes afgørelse :

"Teamet vurderede, at der skal iværksættes længerevarende tværfaglig indsats (to år)

For at afklare muligheder for tilbagevenden til det rummelige arbejdsmarked.

Virksomhedspraktik skal igangsættes, når øvrige tiltag er igangsat.

Teamet anbefaler, at pågældende tager kontant til behandlende psykiater med henblik på støttende samtaler i forbindelse med opstart på ressourceforløbet.

Mentorstøtte i forbindelse med opstart af ressourceforløb.

Opfølgningsbehov hver anden måned.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.