Det indeholder regeringens børnepakke

Torsdag præsenterede regeringen sin længe ventede børnepakke "En god start på livet for alle børn".
Regeringen præsenterede torsdag børnepakken "En god start på livet for alle børn", der sætter 2,5 milliarder kroner af til dagtilbudsområdet.
Regeringen præsenterede torsdag børnepakken "En god start på livet for alle børn", der sætter 2,5 milliarder kroner af til dagtilbudsområdet. Foto: JENS DRESLING/POLFOTO

Regeringen afsætter i perioden 2016-2019 i alt 2,5 milliarder kroner til et samlet løft af dagtilbudsområdet.

Hovedelementerne i børnepakken er som følger:

* Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne:

Mere og bedre kvalificeret pædagogisk personale skal styrke den pædagogiske praksis og dermed understøtte alle børns trivsel, læring og udvikling.

* Styrket kvalitet for de 0-2-årige:

Styrket faglig sparring i dagplejen. Flere indholdsmæssige krav og styrket tilsyn med private pasningsordninger.

* Bedre trivsel for alle børn:

Pulje til bedre fysiske rammer i dagtilbud, som begrænser støj. Styrket arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær i dagtilbud.

Ret til repræsentation af forældre fra alle enheder i fælles forældrebestyrelser. Tydeliggørelse af forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

* Bedre læring og sammenhæng til skolen:

Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud. Udvidelse af målgruppen for obligatorisk 30 timers dagtilbud.

Styrket sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.

Præcisering af skolens forpligtelse til at skabe sammenhængende overgange.

Styrket indhold i SFO'er, fritidshjem og USFO"er i forhold til overgang til skole.

Forskningsindsats i dagtilbuds betydning for uddannelse og social mobilitet.

* Videnstrategi:

Initiativet skal bidrage til at styrke rammerne for, at den pædagogiske praksis kan baseres på aktuelt bedste viden og sætte en strategisk retning for vidensproduktion- og formidlingen på området.

Særligt skal strategien bidrage til, at arbejdet i det enkelte dagtilbud i højere grad bliver baseret på viden.

* Revision af pædagogiske læreplaner:

Revisionen skal sikre, at læreplanerne understøtter arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling bedst muligt.

Læreplanerne skal i højere grad bidrage til at skabe sammenhæng til skolen. Derfor skal der fokus på, om temaerne er de rigtige, og på at ressourcerne i tilknytning til arbejdet anvendes mest hensigtsmæssigt.

Kilde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.