Byggebranchen mister milliarder på tilbud

Det er dyrt for byggebranchen, når den skal sende tilbud, når opgaver bliver sendt i udbud.
Virksomhederne bløder mange penge, når deres tilbud ikke fører til en ordre.
Virksomhederne bløder mange penge, når deres tilbud ikke fører til en ordre. Foto: HOLTE CHRISTER/free

Kun hvert femte tilbud trækker en ordre hjem til byggevirksomhederne.

Derfor er det en dyr affære for både små og store byggevirksomheder at afgive tilbud på udbudte opgaver, men står det til direktør Michael H. Nielsen i Dansk Byggeri, skal tilbudsomkostningerne sættes ned. Det skriver magasinet Dagens Byggeri.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) satte for nylig fokus på rådgivernes tilbudsomkostninger, og det blev mødt med forståelse i Dansk Byggeri:

- Dels fordi Dansk Byggeri flere gange har peget på de mange penge, som de udførende bruger på at udarbejde tilbud på opgaver. Dels fordi vi håber, at bevidstheden om de høje tilbudsomkostninger hos bygherrens rådgiver kan være med til at ændre den ukritiske jagt på lave tilbud, uden skelen til omkostningerne herved, siger Michael H. Nielsen til magasinet Dagens Byggeri.

Hos rådgiverne udgør tilbudsomkostningerne i størrelsesordenen to til tre procent af omsætningen. Det svarer til cirka 500 millioner kroner årligt:

- Det er unægtelig et stort beløb, men det blegner, når vi i Dansk Byggeri gør de udførendes tilbudsomkostninger op. I 2012 gennemførte Dansk Byggeri - blandt andre i samarbejde med Bygningsstyrelsen - en analyse af potentialet ved digitalt udbud med tilgængelige mængder, som de udførende kunne arbejde videre med i deres tilbudsproces. I analysen blev det kortlagt, at de udførendes tilbudsomkostninger udgør godt fem procent af omsætningen. Det svarer til mere end seks milliarder kroner årligt, forklarer Michael H. Nielsen videre.

Ser man på, hvor mange af de afgivne tilbud der resulterer i ordrer, så kan de rådgivende ingeniører, ifølge deres egne oplysninger regne med, at hvert andet tilbud resulterer i en ordre:

- For de udførende ser det langt mere tungt ud. Her er det kun cirka 20 procent af tilbuddene, der trækker en ordre i hus. Det betyder i praksis, at de udførendes "spildtid" ved tilbudsgivning koster over fire milliarder kroner årligt. Der er kun et sted at hente de penge i sidste ende; hos byggeriets kunder - bygherrerne. Og det er præcist derfor, at debatten om tilbudsomkostninger, og den måde vi indhenter tilbud på, er relevant i forhold til hele byggeriets omkostningsniveau og hermed byggeriets produktivitet, siger Dansk Byggeris direktør.

Dansk Byggeri har peget på, at hvis bygherrerne og deres rådgivere udnytter mulighederne i de digitale værktøjer - og leverer udbud med mængder, så de udførende og materialeleverandørerne slipper for den tidskrævende opmåling - så kan der opnås besparelser i tilbudsprocessen på godt to procent af omsætningen eller en årlig besparelse på 2,5 milliarder kroner.

- Der er også andre gode måder. Eksempelvis at anvende de værktøjer, som byggeriets parter i fællesskab har udviklet i regi af "Værdibyg". Her er gode praktiske vejledninger i effektiv prækvalifikation, vejledninger om tidlig inddragelse af de udførende i tilbudsprocessen og vejledning om kvalitet som tildelingskriterium, fortsætter Michael H. Nielsen.

Han roser FRI for "at melde sig under fanerne" til en debat om, hvordan byggeriets parter kan gøre det lidt nemmere for hinanden og slutter:

- Hvordan vi gør tilbudsprocessen knap så økonomisk belastende, men også en debat om at sikre, at de omkostninger, der indgår ved tilbudsgivning, bruges til at optimere byggeriets produkter og processer. Kan der skabes en bred anerkendelse af det, vil byggeriet for alvor betræde nye veje, hvor kvalitet og produktivitet går hånd i hånd. Og sidst men ikke mindst, så handler det også om, hvorvidt der er vilje hertil hos byggeriets kunder - bygherrerne, slutter Michael H. Nielsen.


Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.