Brud på konvention? Flere får frataget stemmeretten

Et voksende antal danskere gøres økonomisk umyndige og mister stemmeretten. Et demokratisk problem, mener flere.
Hvis du er gjort økonomisk umyndig, kan du godt kigge langt efter valgurnerne.
Hvis du er gjort økonomisk umyndig, kan du godt kigge langt efter valgurnerne. Claus Fisker, Scanpix

Når danskerne om ikke så længe går til valgstederne for at sammensætte et nyt folketing, vil et voksende antal borgere skulle stå udenfor og ikke have mulighed for at gøre deres demokratiske indflydelse gældende. De er blevet frataget deres stemmeret, fordi de er umyndiggjort og sat under værgemål.

Hverken Økonomi- og Indenrigsministeriet eller Justitsministeriet har overblik over, hvor mange danskere der lige nu er omfattet af den skrappe paragraf 6 i værgemålsloven. Den handler om økonomisk umyndiggørelse og fører til tab af stemmeret.

Men Domstolsstyrelsen oplyser, at antallet af nye tilfælde, hvor danskere sættes under værgemål efter denne paragraf, vokser år for år: 194 i 2011, 203 i 2012, 219 i 2013 og 274 i 2014.

I strid med konvention

Begrundelsen for den økonomiske umyndiggørelse kan for eksempel være sindssyge, hvor en borger udsætter sin økonomi for fare, eller der er risiko for, at personen bliver udnyttet.

Men Institut for Menneskerettigheder (IMR) mener, at det er i klar strid med FN’s Handicapkonvention, når Danmark på det grundlag også fratager sine borgere stemmeretten. Handicapkonventionen er regler, som flere lande – heriblandt Danmark - har aftalt at følge.

- Nogle mennesker med handicap kan ikke administrere deres økonomi tilfredsstillende og får en værge tilknyttet til at tage vigtige beslutninger for dem. Men det bør ikke betyde, at der sker et så alvorligt indgreb i deres liv, at de ikke må stemme, når der er valg, mener specialkonsulent i IMR Lisbeth Garly Andersen.

Danmark skal rette ind

- Vi mener, at folketingsvalgloven, lov om kommunale og regionale valg og loven om valg til Europa-Parlamentet skal ændres, så lovene ikke fratager personer under paragraf 6-værgemål deres stemmeret, siger specialkonsulenten.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en konkret sag fra Ungarn fastslået, at det var i strid med konventionen, når mennesker under værgemål automatisk blev frataget deres ret til at stemme.

- Den afgørelse skal Danmark rette ind efter, mener Lisbeth Garly Andersen.

Menneskerettighedsdomstolen traf sin beslutning med særlig henvisning til Handicapkonventionens artikel 12. Den fastslår retten til at udøve egen vilje og træffe egne beslutninger.

Flere kan få stemmeret

Økonomi- og Erhvervsministeriet oplyser over for Avisen.dk, at det har taget initiativ til en undersøgelse af, hvor mange og hvilke personer der i Danmark er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens paragraf 6.

Landforeningen SIND bifalder, at der ser ud til at være sat gang i en proces, der kan føre til stemmeret for umyndiggjorte.

- Når jeg taler med medlemmer, er tab af stemmeret noget, der fylder rigtig meget. Og jeg er ret overbevist om, at det er i strid med menneskerettighederne. Danmark kunne godt gøre noget ved det uden at ændre Grundloven. Man kunne indføre et nyt værgemål lige under den fulde paragraf 6, så man fik frataget den økonomiske dispositionsret, men ikke selvbestemmelsen fuldstændig, foreslår formand Knud Kristensen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.