Brancher hyrer østarbejdere frem for danskere

Det er i stigende grad en polak eller en litauer, der støvsuger i kontorlandskabet eller sørger for halm til smågrisene i stalden.
Det er især inden for landbrug, at antallet af danske ansatte falder, mens andelen af østeuropæiske ansatte vokser. Arkivfoto.
Det er især inden for landbrug, at antallet af danske ansatte falder, mens andelen af østeuropæiske ansatte vokser. Arkivfoto. Foto: LEHMANN MARTIN/Polfoto

I brancher som rengøring og landbrug går flere og flere af jobbene til mennesker fra Øst- og Centraleuropa. Tendensen er tydelig i en række brancher: Lønmodtagere fra udlandet kommer ind, mens danskerne ryger ud.

Det sker især inden for brancherne landbrug, rengøring, hotel og restauration samt transport. Det fremgår af et nyt notat fra centrum-venstre tænketanken Cevea ifølge Ugebrevet A4.

Inden for rengøring faldt antallet af rengørings-assistenter med 11 procent i krisens første år fra 2008 til 2012. Men i samme periode steg antallet af østeuropæere inden for rengøring med ikke mindre end 1.550 personer, hvilket svarer til 135 procent.

Ifølge Jens Jonatan Steen, som er analysechef hos Cevea, foretager arbejdsgiverne et helt bevidst fravalg af den danske arbejdskraft.

- I de her år spekulerer arbejdsgiverne i at udskifte velorganiserede og nogenlunde velbetalte danskere med uorganiserede og ofte lavt betalte udlændinge. Indtil videre er den udskiftning begrænset til ret få brancher, men hvorfor skulle det stoppe her?, spørger Jens Jonatan Steen.

I dag er mindst hver tiende i rengøringsbranchen nu fra Østeuropa, viser Ceveas notat. I fagforbundet 3F lever man imidlertid fint med, at der kommer flere og flere udlændinge inden for rengøring. Det understreger Tina Møller Madsen, som er gruppeformand i 3F for Privat, Service, Hotel og Restauration.

- Vi er fuldstændig ligeglade med, om rengørings-assistenter er hvide, gule, blå eller lilla, så længe deres løn og arbejdsforhold er i orden, siger hun til Ugebrevet A4.

Flere gange er det blevet afsløret, at rengørings-assistenter fra Østeuropa arbejder til ringe løn og under dårlige vilkår. For at undgå det, skal fagbevægelsen blive bedre til dels at hverve østeuropæerne, dels til at få tegnet overenskomster med de firmaer, som har østeuropæere ansat. Det vurderer forsker Søren Kaj Andersen, som leder Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

- Vi ved fra officielle tal, at omkring 30 procent af østeuropæerne har været i Danmark i fem år eller mere. Det vil sige, at de er ret veletablerede og må formodes at ville blive her. En stor del af dem må fagbevægelsen stille og roligt kunne få fat på, siger han til Ugebrevet A4.

Hos arbejdsgiverne inden for landbrug og gartneri er man glad for arbejdskraften fra Østeuropa. Det oplyser godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, som er formand for Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

- Arbejdskraften fra Østeuropa er meget kærkommen. Mit indtryk er, at de fleste på vores område er sæsonarbejdere bortset lige fra ansatte på svinefarme, siger Gerner Wolff-Sneedorff.

Adspurgt, om der er tale om et fravalg af danskere, siger han:

- Nej, der er tale om, at vi inden for især sæsonarbejde oplever, at der ikke er den store interesse blandt danskere for de job. Og hvorfor skulle vi ansætte en ikke særlig motiveret, ledig dansker udsendt fra jobcenteret, når vi kan få østeuropæere, som gerne vil have jobbet, og som klør på?, spørger han.

Newspaq

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.