Aalborg Kommunes ønske om dialog

Af Jimmy S
SE ALLE BLOGINDLÆG
Dette er et uredigeret blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Udarbejdet af Jimmy Sigenstrøm, Kirsten Lyhne og Lisa Uglebjerg

Vi er mange borgere i Aalborg kommune som ventet længe på en udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget og Rådmand Mai-britt Iversen, omkring problemstillingen med at kommunes lægekonsulenter ændrer diagnoser, henviser borgere til psykiater og i nogle tilfælde henviser dem til medicinsk behandling, selvom lægekonsulenterne ikke må eller er uddannet inden for disse fag. Vi har altså gået med et håb om, at kommunen ville standse denne forfejlede tilgang til tingene.

Desværre udeblev der konkrete forslag til hvordan man, fremover, vil organisere lægekonsulenterne og Social Medicinsk Enhed, hvilket jo netop er hele problemstillingen i alle de sager som har været i medierne.


Det er på baggrund af Social Medicinsk Enhed’s erklæring de syge borgere får frataget deres forsørgelsesgrundlag og hvad værre er, er når borgeren får fjernet relevante beviste diagnoser, dermed risikerer borgeren at få en forkert behandling, som i sidste ende kan skade borgeren lagt mere end den oprindelige skade var som udgangspunkt. Et besøg på SME ender ofte med en diagnose af psykisk karakter.


Derfor er det netop så vigtigt at lægekonsulenterne, SME og kommunen respekterer de diagnoser som en borger har fået hos en speciallæge, da det er her indsatsen skal ske for at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet igen. Således at borgeren ikke fastlåses i en offentlig forsørgelse, hvis det er muligt at få borgen tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er derfor også med stor skuffelse at vi har kunnet læse, at Aalborg kommune nu blot vil henvende sig til PLO( Praktiserende Lægers Organisation ) i stedet for at gribe i egen barm.
Da Aalborg Kommune mener, det er et problem at nogle få læger skriver at en borger bør have førtidspension. Dette er netop IKKE et problem.


Sagsbehandleren/ kommunen kan afvise en sådan lægeerklæring med henvisning til Socialt-lægeligt samarbejde 2011(tidligere sygedagpengelov paragraf). Hvor kommunernes Landforening har i samarbejde med PLO, netop har fastlagt reglerne for hvad en praktiserende læge skal, må og ikke må, med baggrund i den tidligere sygedagpengelov.


Noget som sagsbehandlerne i vid udstrækning også gør i dagligdagen, i sager hvor en borgeres læge udtaler sig om hvilken social ydelse denne skal have herunder fleks og førtidspension.


Vi vil derfor opfordre til at Beskæftigelsesudvalget og Rådmand Mai-britt Iversen fortæller de sagsbehandlere, som eventuelt ikke ved det, at de blot skal afvise en sådan lægeerklæring med den føromtalte henvisning og samtidig udbede sig en ny erklæring.


Når man fra Beskæftigelsesudvalget og Rådmand Mai-britt Iversen side har sikret sig at alle sagsbehandlerne har den nødvendige viden, at man så vender blikket tilbage på der hvor problemet er.!


Man kunne i forbindelse med en afvikling af problemstillingen, tage kontakt til alle de borgere som uberettiget har fået fjernet diagnoser og forsørgelsesgrundlag for at få denne synsvinkel med i et stykke konstruktivt arbejde. På Facebook findes der en gruppe, med syge borgere, hvor vi har erfaret at der mange borgere som har været på Social Medicinsk Enhed. Alle er mødt op på SME med en fysisk diagnose/speciallæge erklæringer og langt de fleste er kommet ud fra Social Medicinsk Enhed med en psykisk diagnose.

 

Dette er meget beskæmmende, og fortæller noget omkring dén dagsorden Social Medicinsk Enhed/Aalborg kommune har – nemlig at få syge borgere udvist fra systemet, idet en psykisk diagnose giver mulighed for yderligere behandling, og så forsvinder forsørgelsesgrundlaget. Det er fristende at tro, at Aalborg og de andre kommuner, som anvender Social Medicinsk Enhed, bidrager positivt til de faldende ledighedstal, da borgere, som ryger udenfor for forsørgelse, også falder ud i ledighedstallene.

 

Så lad os få fokus tilbage på den egentlige problemstilling omkring lægekonsulenternes og Social Medicinsk Enhed’s arbejde på sygedagpengeområdet, så der kan ske en ordentlig og korrekt sagsbehandling af borgeren.

Dette er et uredigeret blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Jimmy S

Jeg er pga. en påkørsel i 2007, ikke mere på arbejdsmarkedet da mine skade er for omfattende. Det betyder også at jeg nu bruger mine kræfter andre steder, blandt andet i Whiplash foreningen og Whiplash Aalborg. Så jeg er at finde på de sider og ikke mindst de møder der afholdes inden for foreningen. Men jeg har også flere hjemmesider kørende, som jeg prøver at holde opdateret så godt som det nu kan lade sig gøre. ;o) Pagerank check Webhotel guide webhotel priser Linkdatabase Tjen penge på din blog Link katalog Jeg har min egen blog på denne side piskesmæld Er du til den slanke linie så kanjeg anbefale denne side bmi beregner fedtprocent beregner idealvægt beregner

Min blog kan læses her http://www.sigenstrøm.dk/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.