Ingen skyderier i de danske gader!

Af Thomas Proctor
SE ALLE BLOGINDLÆG
Dette er et uredigeret blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

 

Ingen skyderier i de danske gader!

 

 

Dansk Folkeparti dæmoniserer nu igen de danske muslimer ved at påstå at det udelukkende er den muslimske kultur der medfører skyderierne i gaderne og at det er venstrefløjens skyld:

 

http://blog.politiken.dk/skaarup/2009/03/02/tre-af-de-grove-og-det-er-slut-med-det-sjove/

 

 

Dette er ikke sandt.

 

Der er mange grunde til Bandekrigen som ikke nævnes i den borgerlige presse:

 

- Nedskæringer i sociale ydelser under Regeringen og Dansk Folkeparti har medført at livsgrundlaget for de fattigste i Danmark er mere eller mindre fjernet. Det er ingen undskyldning for at begå kriminalitet men det medfører kriminalitet.

 

 

- Det er i sidste ende pengemændene bag banderne som trækker i trådene i kampen om narko, prostitution, våbenhandel, beskyttelsespenge og kvindehandel.

 

 

- Den generelle racisme er stigende i Danmark og det medfører konflikt som nogle har en politisk interesse i at holde ved lige.

 

 

 

- Utrygheden er stigende i Danmark og det jeg kalder ”amerikaniseringen af Danmark”, med private sundhedsforsikringer og privathospitaler, bevirker at folk søger sammen i grupperinger og bander. Dette er desværre selvforstærkende.

 

 

- Tonen er blevet hårdere i Danmark bl.a. fordi vi er i krig.

 

- Den yderste højrefløj – herunder nazisterne – har gennem flere år pustet til racismens bål og forsøgt at optrappe bandekrigen til den racekrig de ønsker. De ønsker etnisk udrensning i Danmark og det betyder i sidste ende krig.

 

Det er typisk af DF at forbinde race og religion med kriminalitet, for at understøtte deres kamp imod Islam, muslimer og mellemøstlig kultur.

Der skal sættes en stopper for disse kriminelle bander og straffes det skal de!

Men det nytter ingenting at begynde at inddrage deres etniske baggrund eller religiøse baggrund som en del af problemet. Kriminalitet er i høj grad et socialt problem.

Det er tåbeligt at påstå man er kriminel fordi man er fra mellemøsten ligeså vel som at påstå man er kriminel rocker fordi man er dansker.

Det er også tåbeligt at påstå at disse kriminelle danskere med anden etnisk baggrund overhovedet har tilknytning til Islam i og med at deres gøren og laden er stik imod en Islams mest grundlæggende principper. De ti bud findes også i Koranen:

http://www.religion.dk/artikel/172833:Spoerg-om-islam--De-ti-bud-og-deres-paralleller-i-Koranen

DF skal stoppe deres manipulering med befolkningen, og stoppe deres udnyttelse af sådanne situationer til at hetze muslimer - på samme måde skal de krimininelle stoppe deres ugerninger.

Den meget udanske amerikanske lov Skaarup vil indføre virker ikke:

 

http://berkeley.edu/news/berkeleyan/1999/1110/threestrikes.html

 

 

Menneskelig lidelse som forretning i Guds eget land.

 

Amerikanske fængsler.

 

Myten om at man er retskaffen som rig og dum, doven og mere eller mindre ond som fattig trives i bedste velgående i USA og delvist herhjemme.

 

Hver hundrede amerikaner er nu bag lås og slå - det svarer til over 2 millioner mennesker.

 

http://www.pewcenteronthestates.org/uploadedFiles/8015PCTS_Prison08_FINAL_2-1-1_FORWEB.pdf

 

 

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KYyxNj7JL6s[/youtube]

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vN8ocY28V84[/youtube]

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IWxpQ87C4t4[/youtube]

 

 

Private virksomheder scorer kassen på at indespærre:

 

http://www.talkleft.com/story/2007/2/11/235938/467

 

 

Mange børn i amerikanske fængsler:

http://www.amnesty.dk/default.asp?page=492&lang=da&mode=newsletter

Danmark er også begyndt at spærre børn inde:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/03/06/092652.htm?rss=true

 

Tortur i amerikanske fængsler:

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GLfgLGlbC0s[/youtube]

 

 

Den gode røver Sankt Dimas.

 

Maleriet viser Skt. Dismas, den ene af de to røvere, som ifølge Lukas-evangeliet blev korsfæstet samtidig med Jesus. Sorg og lidelse finder genklang i baggrundens udgåede træer. Røveren på korset er skildret næsten naturtro i minutiøst malede detaljer. Fra de åbne sår drypper blodet ned på jorden, hvor der dannes blomster.

Sankt Dimas helgendag er d. 25. marts. Han er skytshelgen for bl.a. dømte forbrydere og

omvendte forbrydere samt for bedemænd. Han er også kendt under navnet “den gode tyv”. I Canada – i byen Kingston – ligger der en kirke som ligefrem bærer navnet “Church of the good thief”. Den anden tyv, som ikke angrede, bærer navnet Gestus.

 

 

Lukas:

En af forbryderne som hang der, spottede ham: “Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!”.Da tog den anden til orde og irettesatte ham og sagde: “Frygter end ikke du GUD, skønt du er under samme dom? Og vi er det med rette; vi får jo kun løn som forskyldt; men denne mand har intet ondt gjort.” Og han sagde: “Jesus kom mig i hu, når du kommer i dit rige!” Da svarede han ham: “Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis.

Lukas kap. 23 vers 39-43.

 

 

"Brugen af fodlænker på gravide fanger er blot ét eksempel på den grusomhed og mishandling, som mange kvinder bliver udsat for i amerikanske fængsler og forvaringsanstalter," siger Amnesty International i en ny rapport udsendt som led i organisationens internationale kampagne mod menneskerettighedsovergreb i USA.

 

http://www.amnesty.dk/default.asp?mode=newsletter&page=10&lang=da

 

At kvinder og mænd er ligeværdige over for Gud, demonstrerer Jesus ofte i evangeliet. Bibelen rummer utallige eksempler på, at Jesus møder kvinder med respekt. Og som bekendt var der kvinder i Jesu følge. Foruden Jomfru Maria tæller discipelskaren ”den anden Maria” (Jakobs mor) og den navnkundige Maria Magdalene. Faktisk var disse to kvinder de første, der så den opstandne Kristus påskemorgen (Matt 28,1-10; Mark 16,1-8; Luk 24,1-12; Joh 20,1-10). Det, at Jesus efter opstandelsen først viser sig for disse kvinder, afslører, hvor integreret det kvindelige er i kristen spiritualitet. Det er således også to søstre, Martha og Maria, som har lagt navn til hhv. den aktive og den kontemplative vej i kristen åndelighed (jfr. Luk 10,38-42).

Kønsforskellen er ikke en hierarkisk forskel. Det er ikke en forskel, der magtpolitisk sætter manden over kvinden. For undertrykkelse af kvinder hører ligesom kastesystemet, apartheid etc. ikke Kristus til. De er menneskeskabte fænomener, som hører verden til. De troende udgør Kristi mystiske legeme (jfr. Kol 1,24). Og her ”kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte” (Gal 3,28-29).

Socialister har altid kæmpet for frigørelse og hvis højrefløjen mener at muslimerne lever i middelalderen må de jo støtte kvinder som dem her der kæmper...

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=duuuBuiqbPk[/youtube]


Nej til amerikanisering af det danske samfund!

Dette er et uredigeret blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Kristen Socialist Ikke-volds forkæmper Pacifist Fredsaktivist Anti-fascist Medlem af: SF (Socialistisk Folkeparti) Amnesty Albert Einstein, som var Matematikker, fysisker, Socialist og ikke be-nægtede Existensen af Gud: ”Fantasi er vigtigere end viden" Einstein havde den holdning - inspireret af første- og anden verdenskrig - at kapitalismen skabte krig, fattigdom og ødelagde mennesket. Den situation kunne først ændres med kapitalismens afskaffelse, samfundsmæssiggørelse af produktionen og indførelsen af et globalt demokrati. Leo Tolstoi: "All violence consists in some people forcing others, under threat of suffering or death, to do what they do not want to do" Hensigten med politisk aktivitet er at virke for fred og velfærd. (A.J.P. Taylor, eng. historiker) Egne: "Viden polarisere fantasi i rumfang" "Drømmen, som er det mest individuelle vi har, gør os alle ens". kommer flere..

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.