Blogger: Vi tror ikke længere på socialt udsatte
Tidligere var de udsatte grupper en del af et samlet "os", men sådan er det ikke længere, mener blogger Cliff Kaltoft.

Af Cliff Kaltoft
SE ALLE BLOGINDLÆG

DER ER brug for en ny dagsorden i vores socialpolitik. En dagsorden, der skaber lyst og muligheder for forandring for socialt udsatte. Desværre har mulighederne for at arbejde med forandring de seneste år været under et enormt pres. Den udvikling skal vendes. Vi skal genskabe fortællingen om, at forandring er mulig med den rette hjælp.

I Landsforeningen af Væresteder arbejder vi lige nu med at indsamle og systematisere en lang række fortællinger, der alle handler om håb, optimisme og troen på forandring. Rigtig mange mennesker har deltaget, og jeg er taknemmelig for de utallige bidrag, vi hidtil har modtaget. Dels i form af registreringer på www.dengodehistorie.net, men også i form af egentlige interviews, hvor udsatte medborgere har fortalt os om deres personlige oplevelser af udvikling og afgørende vendepunkter. De mange livsbekræftende fortællinger er stærke beretninger om forandringens mulighed. Men det er også beretninger fra et skyggeland, hvor de udsatte grupper i stigende grad har en oplevelse af at færdes alene. Helt alene.

Jeg tror, denne følelse handler om dybtliggende forandringer i vores samfund. For ikke så mange år siden, var de udsatte grupper en del af os. Det var mennesker som du og jeg, men som af den ene eller anden grund havde brug for ekstra omsorg og hjælp fra fællesskabet. Sådan er det ikke længere. I dag er socialt udsatte ikke længere en del af ”os”. Vi tror ikke på dem, og vi tror dybest set ikke på, at de kan honorere kravene til produktivitet og effektivitet. Deres liv og deres velbefindende bliver deres egen sag. Til noget de selv må ligge og rode med. Deres problemer er selvforskyldte, og det er også deres egen sag, at få dem løst. Hvis de ellers vil! Den retorik er skræmmende. Og den bliver meget let til en ond cirkel, hvor ligegyldigheden og fraværet af forventninger spreder sig.

SKAL DEN udvikling vendes, må vi have genskabt fortællingen om, at forandring er mulig med den rette hjælp. Og at forandring kræver noget af os alle - som samfund og som fællesskab. For mig at se, handler det også om at give respekten tilbage til de mange mennesker, som gør noget ved deres problem. Det fortjener stor respekt, når mennesker går i behandling for et misbrug af alkohol eller stoffer, når udsatte borgere genoptager en skolegang, får en uddannelse og kommer ud på arbejdsmarkedet. Når familier genforenes og børn kan trives og udvikles sammen med forældre, der kan se en mening med deres liv og deres fremtid. Det er min erfaring, at positive vendepunkter skabes i fællesskab med andre. Det kan være nemt at komme ud på dybt vand alene, men i land kommer man ikke igen uden hjælp.

I denne weekend besøgte jeg Sindsro Cup i København, som er en årlig fodboldturnering for hold, der alle tæller mennesker, for hvem livet som socialt udsat er velkendt, men som også har valgt at stoppe et misbrug af stoffer og alkohol. Stævnet blev i år afviklet for 20. gang. Det gør et stort indtryk at møde mennesker, der - på trods af svære odds - har fået genskabt kontakten til familien, som har taget en uddannelse og fået et job. Men det gør endnu større indtryk at møde nogle af de helt unge deltagere, som er på vej til at realisere de samme drømme, fordi de kan spejle sig i de ældres gode erfaringer, og fordi fællesskabet på og omkring banen er med til at fastholde dem i den gode beslutning. Det giver sindsro. Og det bekræfter mig i, hvor vigtig det er at anerkende alle menneskers ønske om at være en del af et fællesskab. Men fællesskabet er skrøbeligt og under pres. Gad vide, hvor længe Sindsro Cup og andre idrætsaktiviteter for socialt udsatte vil overleve, hvis ikke vi får vendt udviklingen? Men det vender jeg tilbage til i et andet blogindlæg.

Jeg ser frem til at dele de gode historier med alle, der vil høre om dem. I første omgang deler vi dem med hinanden på dette års Ferie Camp i Bøgeskov ved Fredericia. Her mødes 1.200 socialt udsatte mennesker til en aktiv ferieuge med masser af fokus på aktivitet, fællesskab og muligheder for forandring. I tilknytning hertil lancerer vi i år Den Nationale Vendepunktsdag, som er en socialpolitisk nyskabelse. Den finder sted fredag d. 5. august. Her vil vi markere, synliggøre og festligholde de mange små og store vendepunkter, udsatte medborgere har oplevet, i deres kamp for et bedre liv. Vendepunkter er noget vi er sammen om.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Cliff Kaltoft

Cliff Kaltoft er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder (LVS). Gennem godt 20 år har han rådgivet skiftende regeringer om samfundets udsatte. LVS arbejder for at styrke socialt udsattes muligheder for forandring. Med kampagnen Den Gode Historie vil LVS indsamle 1000 positive vendepunktshistorier og derved illustrere, at det gode liv er opnåeligt med den rette hjælp - selv for de mest udsatte mennesker.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.