Blogger: "Vi kan alle blive udsatte"

Af Cliff Kaltoft
SE ALLE BLOGINDLÆG

Det er sandt, at socialt udsatte ikke fylder stort i den politiske debat, og at den privilegerede middelklasse er ramt af social blindhed, sådan som Hanne Reintoft beskrev det Politiken i den forgangne weekend. Det er vi mange, der har sagt i flere år.

Jeg er ikke sikker på, at gentagelsen altid fremmer forståelsen. Selv har jeg valgt en anden tilgang til problemstillingen. Jeg tror, det er afgørende, at vi fokuserer på, at socialt arbejde nytter, og at mange mennesker oplever en positiv udvikling og får et bedre liv. Vi har selv et ansvar for at fortælle disse historier. Så de kan høres og ses.

I Landsforeningen af Væresteder arbejder vi derfor med at indsamle de gode historier.

Vores kampagne er godt i vej og lige nu har omkring 600 mennesker registreret deres fortælling på www.dengodehistorie.net.

Til dem, der måtte lide af social blindhed, er her masser af bevis for, at den gode historie faktisk findes. At det er muligt at hjælpe mennesker fri af et alvorligt misbrug, at det er muligt at afhjælpe hjemløshed, og at det er muligt at hjælpe mennesker, der har psykiske problemer af den ene eller den anden slags.

For de mest udsatte grupper er det i øvrigt mere reglen end undtagelsen, at flere af problemerne er til stede samtidigt. Når disse historier fortælles, giver vi også noget af stoltheden tilbage til de mennesker, der gør noget ved deres problem. Det skal være sejt at tage tyrene ved hornene, og ikke være noget man går og putter med eller skammer sig over.

Udsatte kan vi alle blive hen over nat. Balancen mellem et såkaldt almindeligt problemfrit liv og et liv der kører i grøften, kan være hårfin. Forleden blev jeg ringet op af en ung mand fra Ribe, som fortalte sin historie.

Sammen med sin bror har han etableret selvstændig virksomhed og er nu beskæftiget med alt det, der hører med til moderne virksomhedsdrift. Og det går godt, forstod jeg.

Brødrene har begge haft et alvorligt stofmisbrug, men har søgt hjælp og været i behandling. For dem begge er det afgørende at tjene egne penge, at være selvforsørgende og at kunne bidrage til samfundet som ansvarlige samfundsborgere.

Jeg synes en sådan historie ligger langt fra de sejlivede og stereotype forestillinger om, hvad det vil sige at være socialt udsat. Og det er i hvert fald en tommetyk understregning af, at behandling og socialt arbejde nytter. Det må være svært at vedligeholde sin sociale blindhed, hvis man ellers vil åbne øjne og ører for den side af virkeligheden.

For brødrene i Ribe blev behandlingen af deres misbrug et vendepunkt. For andre har vendepunktet en anden karakter, det afhænger helt af problemet, af omstændighederne og af den enkelte.

Vendepunkterne festligholder vi på Vendepunktsdagen den 5. august, som er vores bidrag til en lille socialpolitiske nyskabelse. Det sker i tilknytning til dette års Ferie Camp og Udsatte Lege i Bøgeskov v. Fredericia, hvor 1.200 socialt udsatte mennesker mødes. I modsætning til mange andre arrangementer og festivals rundt omkring i sommerlandet, er det ikke i Bøgeskov, at bryggerierne forøger dette års omsætning. Men jeg kan godt love, at vi har en stor og meget meningsfuld fest alligevel.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Cliff Kaltoft

Cliff Kaltoft er sekretariatschef i Landsforeningen af VæreSteder (LVS). Gennem godt 20 år har han rådgivet skiftende regeringer om samfundets udsatte. LVS arbejder for at styrke socialt udsattes muligheder for forandring. Med kampagnen Den Gode Historie vil LVS indsamle 1000 positive vendepunktshistorier og derved illustrere, at det gode liv er opnåeligt med den rette hjælp - selv for de mest udsatte mennesker.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.