Blogger til politikere: Sådan bør I ændre førtidspensionsreform
Blogger Lisbeth Riisager Henriksen har 14 ændringsforslag til reformen af førtidspension og fleksjob.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
SE ALLE BLOGINDLÆG

DER ER nu gået næsten fire år, siden Folketinget med reformen af førtidspension og fleksjob i 2012 gennemførte nogle af de mest vidtgående forringelser i mange år af vilkårene for mennesker med varig sygdom eller handicap. Det er fire år med alvorlige konsekvenser for titusindvis af borgere.

De fleste af disse konsekvenser blev forligskredsen bag reformen (S, R, SF, V, K og LA) allerede dengang advaret kraftigt om i mange høringssvar og debatindlæg, som handicaporganisationer, patientforeninger, socialrådgivere og andre repræsentanter for mennesker med varig sygdom eller handicap bidrog med i den politiske proces frem til reformens gennemførelse. Dengang blev der ikke lyttet til kritikken fra forligskredsens side.

De fleste af advarslerne og bekymringerne fra dengang viste sig desværre at blive til virkelighed med gennemførelsen af reformen. Oven i købet blev nogle af konsekvenserne endnu værre, end vi dengang kunne forudsige.  I de år, der nu er gået under reformordningen, har uværdige vilkår for syge medborgere igen og igen mødt massiv kritik i medierne. Stadigvæk har forligskredsen ikke taget ansvar for at ændre grundlæggende ved de kritiserede vilkår bortset fra enkelte gratis udtalelser.

NU ER DET så blevet tid til en formel evaluering af reformen i forligskredsen. Forligspartierne har igen chancen for at tage ansvar for at ændre ved de kritisable og alvorlige dele af lovgivningen. Jeg har i et brev til forligskredsen den 28. oktober stillet følgende ændringsforslag:

 1. Snitfladerne mellem førtidspension, ressourceforløb, minifleksjob og fleksjob skal tydeliggøres
 2. Kriterierne for tilkendelse af førtidspension skal lempes og præciseres, og minifleksjobordningen skal være frivillig
 3. Ressourceforløb skal forkastes eller erstattes af revalidering
 4. Lægeattester skal respekteres
 5. Ressourceforløb skal tidsbegrænses, og sagsbehandlingen skal gøres mere effektiv
 6. Rehabiliteringsteamet skal have mere beslutningskompetence
 7. Ressourceforløbsydelsen skal hæves til som minimum ledighedsydelsens niveau
 8. Den kombinerede ansættelses- og ydelsesmodel for fleksjobbere (med løn og flekstilskud) skal tilbagerulles til en lønmodtagermodel
 9. Produktivitetsaflønningen for fleksjobbere skal tilbagerulles
 10. Det bureaukratiske aflønnings- og tilskudssystem skal forenkles
 11. Pensionsefterslæbet skal rettes op med en statslig kapitalpensionsordning eller ydelse
 12. Fastholdelsesfleksjobbet skal genindføres
 13. Midlertidige fleksjobvisitationer skal erstattes med fast visitation én gang for alle
 14. Fleksjobordningen for selvstændige bør ændres

JEG HÅBER, forligskredsen vil se med nye øjne på disse forslag og rette op på uretfærdighederne i lovgivningen. Se mere i brevet om de alvorlige forhold, som ligger til grund for de enkelte ændringsforslag.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om Lisbeth Riisager Henriksen

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

Denne blog er et indspark i samfundsdebatten med særligt fokus på forhold, der berører syge mennesker og mennesker med handicap. Den handler om socialpolitik, beskæftigelsespolitik, og sundheds- og handicappolitik.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.